Chladivo do klimatizace

Aby mohl klimatizační systém správně fungovat.

ca. 6 800 CZK
ca. 11 700 CZK

Jak vybrat chladivo do klimatizace

  • Novodobé klimatizace neslouží pouze k ochlazování vzduchu, ale také k jeho odvlhčení, ohřevu, filtraci a někdy i ionizaci.
  • Existuje několik typů klimatizací, které si vyberete například podle typu jejich umístění.
  • Aby mohl klimatizační systém správně fungovat, potřebuje chladivo, které bude zajišťovat přenos tepelné energie oběma směry. V současnosti se ustálil počet takových látek na několik desítek, a ty splňují nároky pro požadované teploty.
  • Důležitý je také výkon chlazení, který rozhoduje o užitečnosti a efektivnosti přístroje.

Typy klimatizací

V dnešní době máte na výběr z několika druhů klimatizací. Nejběžnější dělení je podle způsobu umístění. Pojďme si říci, o jaké typy klimatizací se jedná.

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace menší přístroje. Jsou vhodné k přenášení a k používání ve více místnostech. Jejich efektivita sice není tak vysoká, jako u jiných druhů, ale na chatu, do domácnosti nebo např. kanceláře zcela postačí. Dražší a pokročilejší modely bývají technologicky lépe vybavené a spadají do energetických tříd A++ a A+.

V ceně vratná láhev
Chladivo klimatizace R134A 12 Kg

Nástěnné klimatizace

Umísťují se na zeď a sestávají z vnitřní a vnější jednotky a spojovacího potrubí pro chladivo. Proto se také můžete setkat s názvem „dělené“ klimatizace. Jsou většinou dražší, než předchozí typ. Ale také spolehlivější, výkonnější a o něco tišší.

Okenní klimatizace

Tyto modely jednoduše zasadíte do zdi. Část přístroje je na vnější, část na vnitřní straně a fungování je tedy podobné, jako u nástěnné klimatizace. Jen vnější a vnitřní jednotka splývá v jednu. Z toho vyplývá o něco jednodušší instalace, ale bohužel i větší hlučnost.

Typy chladiv

V dnešní době řada chladiv z hlediska životního prostředí neodpovídá, proto se některá nahrazují a vyhledávají se nová, ekologičtější řešení.
Momentálně rozlišujeme několik typů chladiv, která jsou povolena k užívání.

5 kg
ACI chladivo 1234yf 5 kg + vratná láhev 2500,- 5328Q

Chladivo R410A

Tento typ chladiva je v současnosti velmi užívaný. Je nehořlavý a oproti jiným typům má vysokou objemovou chladivost a energetickou efektivnost. Momentálně nepodléhá žádným zákazům, ale do budoucna se může začít nahrazovat jinými chladivy.

Chladivo R407c

Tahle směs je složena z látek, které jsou stabilní a nejsou nebezpečné pro lidský organismus. Používá se u klimatizačních systémů do -10 °C. Dopad na životní prostředí je u tohoto typu ještě příznivější než u předchozí varianty.

Chladivo R32

Jedná se o chladivo jednoznačně nejpříznivější, má mnohem lepší schopnost přenosu tepla a je energeticky účinnější. Tento typ chladiva je nejbezpečnější a z hlediska budoucnosti i udržitelné.

Víte, že…?

Od 1. 1. 2017 platí, že se klimatizace nesmí plnit fluorovanými skleníkovými plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150.

Výkon chlazení

Výkon chlazení rozhoduje o užitečnosti a efektivnosti přístroje. Musí být dostatečný pro místnost, ve které budete klimatizační jednotku používat. Důležité jsou i další faktory, které najdete v tabulce.

Faktor Popis
Velikost místnosti Čím je místnost větší, tím větší výkon budete potřebovat.
Orientace do světových stran Souvisí s tím, jak moc je daná strana domu osvícená a zahřívaná slunečním zářením. Například jižní strana bývá více vyhřátá od sluníčka, které se do ní opírá. Z toho vyplývá, že do takové místnosti potřebujete vyšší výkon.
Plocha a typ oken Okna jsou nejčastějším místem, kudy vám v zimě uniká teplo a v létě naopak proniká horko. Nejhorší bývá těsnění kolem oken a plocha skla, které se prohřeje rychleji než zeď.
Počet a typ elektrospotřebičů Jestliže jsou v místnosti v provozu spotřebiče, musíte počítat s tím, že vyzařují teplo. I to přispívá k tepelné bilanci místnosti, klimatizace musí toto teplo překonávat. Obzvláště u spotřebičů, které jsou zapnuté nepřetržitě.
Další faktory Jedná se např. o izolaci místnosti, počet osob v místnosti nebo motor klimatizace.


Obvykle se výkon solidních mobilních klimatizací pohybuje okolo 8 – 12 000 BTU/hod. U nejlepších modelů může dostáhnout až na 15 000 BTU/hod. Samozřejmě platí, že čím vyšší výkon, tím efektivnější chlazení bude (klimatizace rychleji a lépe vychladí i větší místnost).

Otázky a odpovědi

Co znamená ekvivalent GWP?

GWP je zkratka názvu Global Warming Potential, což je potenciál globálního oteplování, tedy potenciál látky zvýšit teplotu klimatu v poměru k potenciálu oxidu uhličitého (CO2), počítaný jako stoletý potenciál oteplování 1 kg skleníkového plynu v poměru k 1 kg CO2.

Jak vybrat chladivo do klimatizace?

Nejběžnější je chladivo R4104, které se vyznačuje vysokou objemovou chladivostí. Bezpečné je i chladivo R407c, které ideální i pro životní prostředí. Za nejbezpečnější se považuje chladivo R32.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Jméno
V ceně vratná láhev
5 kg
Image
Produkt
Chladivo klimatizace R134A 12 Kg
ACI chladivo 1234yf 5 kg + vratná láhev 2500,- 5328Q
Cena ca. 6 800 CZK ca. 11 700 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena
Martina Oborná

About the Author

About the Author

Už během studia vysoké školy jsem našla oblibu v psaní seminárních prací. Vždy mě bavilo dozvídat se nové a nové informace, které jsem pak prostřednictvím svých prací mohla posílat dál. Moje hlavní profese je učitelka v mateřské škole. Během mateřské dovolené, jsem začala i s copywritingem. Copywriter pro mě byla jasná volba. Momentálně zpracovávám články na témata, která se týkají různých produktů. Jsem ráda za jakékoliv zadání, protože se vždy dozvím něco nového. Nejblíže jsou mi ovšem témata, která se týkají dětí, bydlení a péče o zdraví i o tělo.