Nejlepší úhlové převodovky 2023 a jak vybrat

Změní silové a kinetické parametry přenášené energie.

Autor: Michal Pavlíček | Aktualizováno: Listopad 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Úhlová převodovka Poggi 4000 R.1:1 D. 1

Jak vybrat úhlovou převodovku

 • Základním typem úhlové převodovky je převodovka kuželová.
 • Využívají se pro redukci otáček, nebo rozvod rotačního pohybu.
 • Úhlovou převodovku zpravidla najdeme v některých nástrojích, například křovinořezech.

Úhlová převodovka - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku úhlových převodovek

Jak vybrat úhlovou převodovku

 • Základním typem úhlové převodovky je převodovka kuželová.
 • Využívají se pro redukci otáček, nebo rozvod rotačního pohybu.
 • Úhlovou převodovku zpravidla najdeme v některých nástrojích, například křovinořezech.

Převodovka

Pojem převodovka, respektive převodová skříň, zná dnes patrně každý. Většinou v souvislosti s automobily, kde se převodovka téměř vždy nachází, a to v podobě manuální či automatické převodovky. Samotná převodovka je zařízení, která umožní převod mezi hnacím a hnaným strojem. Konkrétně jde o zařízení, které dokáže změnit silové a kinetické parametry přenášené energie. Ve většině případů dochází ke změně úhlové rychlosti a točivého momentu v případě rotačního pohybu.

Automatická převodovka

Automatickou převodovku najdete u každého vozu, iStock / FabrikaCr


Samotná převodovka se vždy skládá z pevné skříně sloužící jako pevný rám, a dále z převodového mechanismu. Zmíněnou skříní může být rovněž prostor, který je oddělený uvnitř rámu nástroje. V některých případech mohou být samotné převody umístěny také i na vnější straně stroje, mohou být například pod krytem, avšak v takovýchto případech se již nejedná o převodovka v pravém slova smyslu. Převodovky se mohou rozdělovat dle několika kritérií.

Podle kinetiky

V případě členění dle kinetiky záleží, jak se onen pohyb mění. Pokud jde o změnu z rotačního na rotační pohyb, zdá se, že ke změně nedochází. Výsledkem je ale pohyb rotační hřídele s jinými parametry, například odlišné otáčky, směr otáčení nebo jiný kroutící moment. Při změně pohybu z rotačního na lineární je výstupní energie z hřídele přenášena lineárním, tedy posuvným pohybem.

Pamatuje se i na vstupní lineární pohyb a výstupní lineární pohyb, kdy opět dojde jen ke změně některých parametrů. Poslední možností je změna rotačního pohybu na periodický, kdy může dojít na pohyb kývavý nebo periodický posuvný, tedy ve smyslu tam a zpět.

Víte, že…?

Úhlová převodovka
Úhlová převodovka Poggi 4000 R.1:1 D. 1

Převodovka se využívá ke změně pohybu, redukci otáček, případně například i směru pohybu.

Podle funkce

 • Funkce může být buď lineární, kdy je výstup z převodovky vždy lineárně úměrný poloze vstupu, což je například úhel natočení hřídele.
 • Opakem je funkce nelineární, kdy pohyb u výstupu převodovky neodpovídá pohybu vstupu do převodovky, nebo je například přerušovaný.

Podle energie

Převodovky se dále člení dle přenosu energie. Může jít o obousměrnou převodovku, kdy je možné vstup a výstup zaměnit, avšak s tím se lze setkat jen u jednodušších strojů. Dále jde o typy jednosměrné, kdy je jasně definován vstup a výstup. Posledním typem přenosu energie jsou převodovky samosvorné, které neumožňují obousměrný přenos výkonu, jde například o šnekové převodovky.

Převodovka automobilu ve 3D

Převodovky se liší v několika různých parametrech, iStock / Pavel Vozmischev

Převodový poměr

Rozlišujeme převodovky s konstantním poměrem, kdy sice může mít více vnitřních soukolí nebo-li převodů, avšak převodový poměr je neměnný. Naopak převodovka s proměnným převodovým poměrem umožňuje změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. Ke změně dojde uvnitř soukolí převodovky. Tyto převodovky se dále mohou lišit převodem, a to buď plynulým nebo stupňovitým. Plynulý zvládá jen menší výkony, avšak s možností i drobné změny. Stupňovitý převod je určen na vyšší výkony, ale změny poměru probíhá skokově, vždy o stupeň.

Konstrukce skříně

Úhlová převodovka
Úhlová převodovka Poggi 4011 R.1:2 D. 1

K převodovkám všech typů a druhá patří neodmyslitelně také skříň, ve které se nachází převodový mechanismus složen s ozubených kol či řetězů. Samotná skříň může být dělena v ose, případně může být skříň dělená kolmo osou, a posledním typem je skříň kompaktní.

Použití

Úhlový typ převodovek se běžně používá u různých pracovních strojů denního použití.

 • Úhlová převodovka se tak může objevovat u zametacích strojů, které se využívají v průmyslových odvětvích nebo při úklidu měst.
 • Úhlová převodovka se objevuje také u mulčovacích strojů, které můžete mít také ve své dílně.
 • V zemědělství se například hnojící stroje rovněž neobejdou bez úhlové převodovky.

Úhlová převodovka je zpravidla vyrobena z hliníkové litiny s kuželovým ozubeným soukolím, které je rovnoměrně ozubené a kalené.

Typ převoduFunkčnost 
Plynulýdrobné změny, menší výkon 
Stupňovitývětší výkon, změny po skocích

Ceny

Úhlová převodovka
Úhlová převodovka Poggi 4030 R.1:1 D. 2

Úhlových převodovek existuje několik typů, které se liší velikostí nebo převodovým poměrem. Zde vždy záleží na konkrétním náčiní, jaký typ převodového poměru vyžaduje. Základní úhlová převodovka s převodovým poměrem 1:1 a menšími rozměry vyjde na zhruba 1 500 Kč. Větší typy, avšak nadále s převodovým poměrem 1:1 se pohybují již kolem 3 000 Kč. Pokud budete potřebovat úhlovou převodovku s převodovým poměrem 3,3:1, stoupne cena o něco výše, a to přibližně k 5 000 Kč.

Otázky a odpovědi

Kde se používá úhlová převodovka?

Využití úhlové převodovky je v mnoha různých nástrojích při relativně běžných činnostech. Naleznete ji například v metacích strojích či v mnoha zemědělských strojích.

Kolik stojí úhlová převodovka?

Cena se odvíjí od velikosti a složitosti vnitřní části převodovky. Klíčový je rovněž převodový poměr. Obecně lze říci, že ceny úhlových převodovek startují většinou pod hranicí 2 000 Kč.
Zobrazit kompletní nabídku úhlových převodovek