Nejlepší anaerobní lepidla 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
LOCTITE 518 plošné těsnění 50g
100 %
★★★★★
★★★★★

Jak vybrat anaerobní lepidlo

Při výběru anaerobního lepidla je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

  • Materiál: Zkontrolujte kompatibilitu lepidla s materiály, které potřebujete spojit. Anaerobní lepidla jsou vhodná hlavně pro kovy.
  • Pevnost vazby: Rozhodněte se, jakou pevnost vazby potřebujete – od demontovatelných lepení po permanentní spoje.
  • Teplotní odolnost: Pokud bude lepený spoj vystaven teplotním změnám, měli byste vybrat lepidlo s vhodnou odolností proti teplotnímu namáhání.
  • Chemická odolnost: Zvažte, zda bude spoj vystaven olejům, ředidlům nebo jiným chemikáliím a vyberte odpovídající lepidlo.
  • Doba zatvrdnutí: V závislosti na vaší aplikaci může být důležitá rychlost vytvrzení lepidla.
  • Viskozita: Nízké viskozity jsou vhodné pro jemné spáry či kapiláru, zatímco vysoké viskozity jsou lepší pro širší spáry.

Anaerobní lepidlo - náš výběr

LOCTITE 518 plošné těsnění 50g
přečíst recenzi
Výrobce: Henkel
Značka: Loctite
Typ: lepidla
Barva: červené
Zobrazit více
LOCTITE 518 je jednosložkové anaerobní těsnění, schopné vyplnění spár až 0,25 mm mezi kovovými součástmi. Produkt, vytvrzující anaerobně při pokojové teplotě, nabízí odolnost proti korozním vlivům a různým kapalinám včetně olejů a glykolů. Škála pevnosti je střední, s vizkozitou mezi 500.000 - 1.000.000 mPa.s.
Zobrazit méně
IDEALBLOCK Tekuté těsnění anaerobní tmel 100ml
Velikost balení: 100 ml
Typ: tmely
Zobrazit více
IDEALBLOCK je anaerobní tmel v balení o objemu 100ml určený pro těsnicí účely, dostupný k prodeji na internetové stránce E-VODOTOPO.CZ s možností osobního odběru v prodejně v Praze 10.
Zobrazit méně
Cyberbond RM88 50 g
Výrobce: Cyberbond
Zobrazit více
Cyberbond RM88 je anaerobní lepidlo vhodné pro spojování rotujících komponent, jako jsou ložiska či ozubená kola. Umožňuje vytvoření spoje s mezerami v rozsahu 0,05–0,15 mm. Odolává demontáži bez lokálního zahřátí na 250°C. Viskozita lepidla je 400–800 mPa*s a je dodáváno v 50g balení se zeleným zbarvením.
Zobrazit méně
LOXEAL 86-72 anaerobní lepidlo 50g
Výrobce: Loxeal
Velikost balení: 50 ml
Barva: červené
Typ: lepidla
Zobrazit více
Anaerobní lepidlo Loxeal 86-72 se vyznačuje odolností proti teplotám až do +230°C a je určeno pro fixaci a utěsnění závitových spojů. Jeho viskozita je v rozmezí 8000 - 15000 mPa.s s hustotou 1,1 g/ml. Produkt neobsahuje rozpouštědla a lze jej použít u spojů s mezí vyplnění max. 0,20 mm.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Anaerobní lepidlo

Jak vybrat anaerobní lepidlo

Co je anaerobní lepidlo a v čem se liší od jiných typů lepidel

Anaerobní lepidlo je typ lepidla, které vytvrzuje v nepřítomnosti vzduchu a ve spojení s kovovými ionty. Tento proces zajišťuje vytvoření pevného spoje, když je lepidlo aplikované mezi dvě kovové plochy. Významným rozdílem oproti jiným lepidlům je absence vytvrzování při kontaktu se vzduchem, což umožňuje jednoduchou aplikaci a úpravu spoje před finálním vytvrzením. Na rozdíl od UV lepidel, která potřebují UV záření k vytvrzení, nebo od epoxidových lepidel, které mohou vyžadovat mísicí poměry a ztuhnutí při vyšších teplotách, anaerobní lepidla nabízejí efektivitu a odolnost v prostředích, kde je spoj vystaven kovovým prvkům.

Jak pracovat s anaerobním lepidlem pro dosažení nejlepších výsledků

Abychom dosáhli nejlepších výsledků při používání anaerobního lepidla, je důležité následovat několik základních kroků:
1. Příprava povrchů: Ujistěte se, že spojované povrchy jsou čisté, suché a odmaštěné, aby lepidlo mohlo správně vytvrdnout.
2. Aplikace lepidla: Naneste správné množství lepidla podle doporučení výrobce, aby bylo zajištěno dostatečné spojení bez zbytečného přebytku.
3. Montáž: Sestavte části dohromady ihned po aplikaci lepidla, aby nedošlo k předčasnému vytvrzení a zajistěte jejich pevné usazení.
4. Vytvrzení: Nechte lepidlo dostatečně dlouho vytvrdnout podle specifikací výrobce, než začnete s namáháním spoje.
S dodržením správného postupu zajistíte, že spoj bude odolný a spolehlivý.

Jaká je obvyklá doba zatvrdnutí pro anaerobní lepidla

Doba zatvrdnutí anaerobních lepidel se může výrazně lišit v závislosti na typu lepidla a podmínkách, v nichž se vytvrzování odehrává. Obecně platí, že první pevnost (“fixace”) může být dosažena již za několik minut až hodiny, zatímco finální vytvrzení a dosažení plné pevnosti může trvat od několika hodin až po jeden nebo dva dny. Důležité je řídit se doporučeními výrobce a vzít v úvahu i teplotu prostředí, materiál a množství aplikovaného lepidla. Vyšší teploty obvykle urychlují vytvrzování, naopak v chladnějším prostředí může proces trvat déle.

Jaký je vliv teploty na vlastnosti anaerobního lepidla

Anaerobní lepidlo
LOCTITE 518 plošné těsnění 50g

Teplota má významný vliv na vlastnosti anaerobního lepidla, zejména v oblasti vytvrzování a konečné odolnosti spoje. Většina anaerobních lepidel je formulována tak, aby efektivně vytvrzovala v běžném teplotním rozmezí pro průmyslové aplikace, ale výkon může klesat, pokud jsou vystaveny extrémním teplotám. Obecně lze říci, že vysoké teploty mohou urychlit proces vytvrzení, zatímco nízké teploty mohou vytvrzování zpomalit a dost možná vyžadují delší čas pro dosažení plné pevnosti spoje. Důležitá je i teplotní odolnost vytvrzeného lepidla, protože nad určitou hodnotou může dojít k degradaci vazby a ztrátě mechanických vlastností.

Je možné odstranit anaerobní lepidlo po jeho vytvrzení

Odstranění anaerobního lepidla po jeho vytvrzení může být složité, protože je navrženo pro vytvoření trvalých spojů. Nicméně je možné spoj uvolnit, pokud je to nutné, například použitím tepla. Při zahřátí nad specifikovanou teplotní hranici může dojít k oslabení vazby, což usnadní demontáž. Pro kompletní odstranění lepidla mohou být potřeba mechanické metody, jako je broušení nebo frézování, nebo použití speciálních chemických odstraňovačů lepidel. Vždy je dobré se předem poradit s výrobcem nebo dodržovat jeho pokyny k demontáži a odstraňování produktu.

Zobrazit kompletní nabídku Anaerobní lepidlo