Nejlepší bitumenové stěrky 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Hydroizolační stěrka polyuretan-bitumenová jednosložková ALSAN FLASHING Balení: plechovka 15 kg

Jak vybrat bitumenovou stěrku

Při výběru bitumenové stěrky je důležité vzít v úvahu následující kritéria:

  • Účel použití: Zvolte vhodný typ stěrky podle toho, zda máte zakrýt spáry, vyplnit trhliny nebo provést celoplošnou hydroizolaci.
  • Podmínky prostředí: Ujistěte se, že stěrka je odolná vůči teplotním výkyvům, UV záření a chemickým látkám v prostředí, kde bude použita.
  • Nosnost: Vyberte stěrku odpovídající očekávanému zatížení na povrchu, například na střechách nebo podlahách s vysokou frekvencí chůze.
  • Elasticita: Pro dynamicky namáhané plochy, jako jsou mosty nebo rozpínající se struktury, je důležitá vysoká elasticita materiálu.
  • Aplikační metoda: Zvažte, zda stěrku aplikujete ručně nebo strojově, a vyberte takovou, která je kompatibilní s vaší aplikací.
  • Sušení a vytvrzení: Ověřte dobu, kterou stěrka potřebuje k zaschnutí a úplnému vytvrzení, aby se předešlo následnému poškození povrchu.

Bitumenová stěrka - náš výběr

Hydroizolační stěrka polyuretan-bitumenová jednosložková ALSAN FLASHING Balení: plechovka 15 kg
Zobrazit více
Hydroizolační stěrka ALSAN FLASHING se skládá z jednosložkové polyuretan-bitumenové směsi, aplikovatelná bez předchozího zředění. Specifikována pro použití na okrajích, spojích a foliových prostupech, přilnavost k podkladu je zvýšena díky 500% roztažnosti materiálu. Spotřeba materiálu je 900 g/m² pro první a 700 g/m² pro druhou vrstvu.
Zobrazit méně
Hasoft Bitumenová stěrka 2K+ 30 kg DICKBESCHICHTUNG Bostik
Výrobce: Hasoft
Zobrazit více
Hasoft Bitumenová stěrka 2K+ o hmotnosti 30 kg (22 kg bitumenová složka, 8 kg cementová složka) je dvousložková hydroizolace s aplikací na minerální podklady, určená pro izolaci podzemních staveb. Odolá dešti již 4 hodiny po aplikaci, je vhodná k překlenuvání trhlin a odolává teplotám až +70 °C. Neaplikuje se na ploché střechy ani do trvale mokrých prostor.
Zobrazit méně
Webertec 915 bitumenová hydroizolační stěrka 10 l
Výrobce: Saint-Gobain Weber
Zobrazit více
Webertec 915 je jednosložková nebo dvousložková asfaltová stěrka s plastovými přísadami, určená pro hydroizolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Určena na minerální podklady, spotřeba je 4 l/m² pro vrstvu o tloušťce 3 mm a 5,5 l/m² pro 4 mm. Má schopnost přemosťovat trhliny do 2 mm a je odolná proti radonu.
Zobrazit méně
Plastická bitumenová asfaltová opravná stěrka 5kg
Výrobce: Den Braven
Zobrazit více
Plastická bitumenová stěrka o hmotnosti 5 kg určená k opravám střešní krytiny a utěsněním hydroizolace, aplikovatelná na podzemní stavební části. Produkt je odolný proti povětrnostním podmínkám, slabým kyselinám, zásadám a agresivním látkám v půdě.
Zobrazit méně
Sika Igolflex 201, 32 l - bitumenová hydroizolační stěrka pod i nad zem
Zobrazit více
Sika Igolflex 201, 32 l, je dvoukomponentní hydroizolační stěrka z polymerem modifikované bitumenové emulze. Vhodná je pro izolaci betonových konstrukcí jak pod, tak nad zemí. Ochrání před vodou, vlhkostí a radonem. Je použitelná na suché či mírně vlhké povrchy a schopná přemosťovat trhliny.
Zobrazit méně

Hydroizolační bitumenové stěrky

Hydroizolační stěrka polyuretan-bitumenová jednosložková ALSAN FLASHING Balení: plechovka 15 kg
Zobrazit více
Hydroizolační stěrka ALSAN FLASHING se skládá z jednosložkové polyuretan-bitumenové směsi, aplikovatelná bez předchozího zředění. Specifikována pro použití na okrajích, spojích a foliových prostupech, přilnavost k podkladu je zvýšena díky 500% roztažnosti materiálu. Spotřeba materiálu je 900 g/m² pro první a 700 g/m² pro druhou vrstvu.
Zobrazit méně
Webertec 915 bitumenová hydroizolační stěrka 10 l
Výrobce: Saint-Gobain Weber
Zobrazit více
Webertec 915 je jednosložková nebo dvousložková asfaltová stěrka s plastovými přísadami, určená pro hydroizolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Určena na minerální podklady, spotřeba je 4 l/m² pro vrstvu o tloušťce 3 mm a 5,5 l/m² pro 4 mm. Má schopnost přemosťovat trhliny do 2 mm a je odolná proti radonu.
Zobrazit méně
Hydroizolační stěrka polyuretan-bitumenová jednosložková ALSAN FLASHING Balení: plechovka 5 kg
Zobrazit více
Hydroizolační stěrka ALSAN FLASHING je polyuretan-bitumenová směs v jednosložkovém provedení s UV odolností. Určena pro hydroizolaci okrajů a spojů, aplikovatelná na asfalt, kov, dřevo a beton. Přídržnost 500%, spotřeba 900 g/m² na první vrstvu a 700 g/m² na druhou. Skladujte při 5-35°C.
Zobrazit méně
Sika Igolflex 201, 32 l - bitumenová hydroizolační stěrka pod i nad zem
Zobrazit více
Sika Igolflex 201, 32 l, je dvoukomponentní hydroizolační stěrka z polymerem modifikované bitumenové emulze. Vhodná je pro izolaci betonových konstrukcí jak pod, tak nad zemí. Ochrání před vodou, vlhkostí a radonem. Je použitelná na suché či mírně vlhké povrchy a schopná přemosťovat trhliny.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Bitumenová stěrka

Jak vybrat bitumenovou stěrku

Jaká je správná příprava podkladu před aplikací bitumenové stěrky

Před aplikací bitumenové stěrky je nesmírně důležitá důkladná příprava podkladu. Podklad by měl být pevný, suchý, čistý a zbavený všech nečistot, olejových skvrn, prachu a volných částic. Pokud je povrch nesourodý nebo má významné nerovnosti, je potřeba jej vyrovnat a hladce upravit. Může být také potřeba provést mechanické nebo chemické odstranění starých nátěrů nebo neprimerovaných oblastí, aby se zvýšila přilnavost stěrky. Mějte také na paměti, že podklad by měl být před aplikací stěrky stabilní, bez trhlin a pohybu, který by mohl ovlivnit soudržnost a dlouhodobou funkčnost bitumenové stěrky.

Které povrchy jsou vhodné pro aplikaci bitumenové stěrky a na co se nehodí

Bitumenová stěrka je vhodná pro širokou škálu povrchů, jako jsou betonové, kovové, asfaltové nebo dřevěné konstrukce, které vyžadují hydroizolační ochranu nebo opravu. Je běžně používána pro hydroizolaci střech, mostních konstrukcí, základů budov a podzemních konstrukcí.
Nehodí pro povrchy, které jsou vystaveny permanentnímu ponoření ve vodě nebo pro místa s extrémními mechanickými nároky, které by mohly bitumen rozpojit nebo deformovat. Také by neměla být aplikována na podklady s vysokým obsahem plastifikátorů nebo rozpouštědel, které mohou bitumen rozpustit nebo snížit jeho přilnavost.

Jaké jsou různé typy bitumenových stěrek a jejich specifické využití

Existují různé typy bitumenových stěrek, které se liší podle složení a použití.

  • Některé jsou určeny pro ruční aplikaci a vyznačují se hustší a viskóznější konzistencí. Tyto jsou ideální pro detailní opravy, vyplnění trhlin a spár.
  • Jiné stěrky jsou vhodné pro strojní nanášení a jsou řidší, což umožňuje jejich rychlé a rovnoměrné rozprostření na velké plochy.
  • Kromě běžných bitumenových stěrek existují také modifikované verze s polymery nebo pryžemi, které zlepšují elasticity, odolnost proti UV záření a schopnost odolávat teplotním výkyvům. Tyto modifikované stěrky se většinou používají na konstrukcích vyžadujících vyšší výkon, jako jsou mosty nebo střechy s intenzivním pohybem.

Jak se provádí správná aplikace bitumenové stěrky

Bitumenová stěrka
Hydroizolační stěrka polyuretan-bitumenová jednosložková ALSAN FLASHING Balení: plechovka 15 kg

Správná aplikace bitumenové stěrky zahrnuje několik kroků. Nejprve je důležitá pečlivá příprava podkladu, jak již bylo zmíněno. Poté je třeba stěrku důkladně promíchat, aby se zajistila konzistence a rovnoměrná distribuce složek. Následuje aplikace stěrky štětcem, válečkem nebo stěrkou, případně může být stěrka nanášena strojově. Důležité je stěrku aplikovat rovnoměrně a v doporučené tloušťce, která je obvykle určena výrobcem. Mělo by se vyhnout aplikaci za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je deštivé počasí nebo extrémní teploty, které by mohly narušit proces sušení a vytvrzení. Po aplikaci je obvykle potřeba nechat stěrku zaschnout a vytvrdnout po požadovanou dobu před další manipulací nebo přesunem na ošetřenou plochu.

Jaký vliv mají teplotní podmínky na aplikaci a výkon bitumenové stěrky

Teplota má zásadní vliv jak na samotnou aplikaci, tak na pozdější výkon bitumenové stěrky. Při aplikaci by měla teplota podkladu a okolního prostředí odpovídat doporučením výrobce, protože extrémní teploty mohou způsobit problémy s přilnavostí, roztékáním a vytvrzováním. Obecně platí, že příliš vysoké teploty mohou způsobit nadměrné roztékání stěrky, zatímco příliš nízké teploty mohou zpomalit nebo dokonce zastavit proces vytvrzování. Po vytvrzení se kvalitní bitumenová stěrka musí přizpůsobit různým teplotním podmínkám, včetně cyklů zmrazení a rozmrazení, aniž by došlo k ztrátě elasticity a vodotěsnosti. Proto je nutné při výběru stěrky zohlednit teplotní rozmezí, ve kterém má být použita, a zajistit, aby její vlastnosti odpovídaly očekávanému teplotnímu režimu na daném místě aplikace.

Zobrazit kompletní nabídku Bitumenová stěrka