Čistič brzd

Jak vybrat čistič brzd

Při výběru čističe brzd je důležité zohlednit několik faktorů:

 • Složení: Vyberte prostředek, který neobsahuje chlorované rozpouštědla a je šetrný k životnímu prostředí.
 • Účinnost: Čistič by měl rychle odstraňovat nečistoty, prach z brzdových destiček a další olejové zbytky.
 • Kompatibilita: Ujistěte se, že čistič je kompatibilní se všemi materiály, se kterými přijdete do kontaktu, včetně gumy a plastů.
 • Snadnost použití: Preferujte čistič, který je snadno použitelný a rychle se vstřebává.
 • Bezpečnostní upozornění: Pozorně si přečtěte bezpečnostní doporučení a zajistěte si správné ochranné pomůcky.
 • Cena: Zvažte svůj rozpočet a hledejte výrobek s dobrým poměrem cena/výkon.

K čemu přesně čistič brzd slouží

Čistič brzd je chemický výrobek určený k efektivnímu čištění brzdového systému. Jeho hlavním úkolem je odstraňování nahromaděného brzdového prachu, olejových zbytků, nečistot a korozivních látek, které se mohou vyskytovat na brzdových komponentech, jako jsou brzdové kotouče, destičky a třmeny. Pravidelné používání tohoto čističe pomáhá udržovat optimální funkčnost a bezpečnost brzdového systému a také prodlužuje jeho životnost tím, že zabraňuje předčasnému opotřebení dílů.

Jak bezpečně čistič brzd používat

Při používání čističe brzd je nutné dodržovat určité bezpečnostní procedury:

 • Používejte ochranné rukavice a brýle, aby se zabránilo kontaktu s pokožkou a očima.
 • Vždy pracujte ve dobře větraném prostoru, jelikož výpary z čističe mohou být škodlivé.
 • Zamezte přímému dýchání výparů, což může znamenat použití ochranné masky.
 • Nepoužívejte čistič v blízkosti otevřených ohňů nebo zdrojů tepla, protože je vysoce hořlavý.
 • Sledujte pokyny výrobce pro správné použití produktu a množství, které je potřeba aplikovat.
 • Po použití si důkladně umyjte ruce a odložte hadry nebo utěrky, které byly v kontaktu s čističem, do bezpečné vzdálenosti od obytných prostor.

Mohu použít čistič brzd na jiné části vozidla než jen na brzdy

Čistič brzd je primárně určen k čištění brzdového systému, ale může být použit i na další komponenty vozidla, kde je potřeba odstranit mastnotu, olej nebo jiné nečistoty. Je však důležité si ověřit, že složení čističe není škodlivé pro materiály, na kterých ho hodláte použít. Mějte na paměti, že některé plasty nebo gumy mohou být čističem brzd poškozené.

Jak často lze čistič brzd používat

Frekvence používání čističe brzd závisí na podmínkách jízdy a intenzitě používání vozidla. Pro běžnou údržbu se doporučuje kontrolovat a čistit brzdový systém při každé výměně oleje nebo přibližně každých 10 000 km. V náročnějších podmínkách, jako jsou časté jízdy v horách nebo v městském provozu s častým brzděním, může být potřeba čištění častější. Vždy je však nejlepší se řídit doporučením výrobce vozidla.

Může být čistič brzd škodlivý pro životní prostředí

Tradiční čističe brzd mohou obsahovat škodlivé chemikálie, včetně chlorovaných rozpouštědel, které mají negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Je však možné vybrat si ekologicky šetrnější varianty, které neobsahují tyto nebezpečné látky. Vždy se snažte výrobek řádně likvidovat a nepouštět do odpadových vod nebo půdy, aby nedošlo k jejich kontaminaci.

Jakub Černý

About the Author

About the Author

Pracuji v oblasti informační technologie a mým největším koníčkem jsou tedy počítače. Rád relaxuji při hraní počítačových her, ale díky mému zájmu o hudbu zkouším také pomocí těchto technologií tvořit vlastní melodie. Mám i velký okruh přátel, rád cestuji a užívám si společenského života. K psaní produktových článků a copywritingu jsem se dostal spíše náhodou. Díky této možnosti si velmi rozšiřuji svoje dosavadní znalosti nejen z technické oblasti. O získané nové informace se rád podělím s ostatními.