Nejlepší detektory úniku chladiva 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
ST310 Detektor úniku chladiva R1234yf, SENTRY

Jak vybrat detektor úniku chladiva

Při výběru detektoru úniku chladiva byste měli zvážit několik důležitých kritérií:

 • Sensitivita a specifičnost: Detektor by měl být dostatečně citlivý, aby zachytil i malé úniky, a zároveň specifický, aby nereagoval na falešné signály.
 • Typ chladiva: Zvolte detektor kompatibilní s typem chladiva, které používá vaše zařízení.
 • Použitelnost a instalace: Detektor by měl být jednoduchý na obsluhu a instalaci.
 • Alarmové funkce: Zvažte detektory s vizuálním nebo zvukovým alarmem, které vás upozorní na přítomnost unikajícího chladiva.
 • Odolnost vůči prostředí: Vyhledávejte modely odolné vůči vlhkosti a prachu, pokud budou použité v náročných podmínkách.
 • Cena a dostupnost: Vzájemně porovnejte ceny a dostupnost na trhu, ale nepodceňujte kvalitu kvůli nízké ceně.

Víte, že…?

Při volbě mějte na paměti i případné servisní požadavky a zda je výrobek certifikován pro použití v EU.

Detektor úniku chladiva - náš výběr

ST310 Detektor úniku chladiva R1234yf, SENTRY
Zobrazit více
ST310 je detektor úniku chladiva určený pro detekci plynu R1234yf, používaný v klimatizačních systémech. Zařízení lokalizuje úniky za pomocí senzoru, který reaguje na přítomnost tohoto konkrétního chladiva.
Zobrazit méně
SPIN 01.000.100 Detektor úniku chladiva
přečíst recenzi
Výrobce: Spin
Indikace: zvukové
Zobrazit více
Detektor SPIN 01.000.100 slouží k zjišťování úniků chladiv jako R134a a R404a až po R500. Obsahuje flexibilní sondu, nastavitelnou citlivost na 6 úrovní, LED a zvukovou indikaci, funkci automatického resetu a ukazatel stavu baterií. Napájen je dvěma 3V bateriemi.
Zobrazit méně
FLUKE RLD2
Výrobce: Fluke
Zobrazit více
Detektor úniků chladiva Fluke RLD2 využívá 6 UV LED diod s vlnovou délkou 395 nm pro identifikaci netěsností a laser pro zvýšení přesnosti lokalizace. Zařízení disponuje 4 funkcemi včetně UV světla a kombinace UV světla s laserem. Pracuje v rozsahu teplot 0 až 50 °C a má LED životnost 100 000 hodin. Součástí je odnímatelný háček s karabinou a napájení zajišťují baterie AAA.
Zobrazit méně
Seitron Be Cool R1 Detektor úniků chladiva
Zobrazit více
Detektor úniků chladiva Seitron Be Cool R1 disponuje vyhřívaným diodovým senzorem pro identifikaci běžných chladiv, včetně CFC, HFC, HCFC, HFO a jejich směsí. Snímač má nastavitelné úrovně citlivosti s detekcí škál od 0 do 7 a minimální zjistitelností 3 g/roku. Reaguje do 3 sekund a má životnost až 100 hodin.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Detektor úniku chladiva

Jak vybrat detektor úniku chladiva

Jak fungují detektory úniku chladiva a jaké jsou jejich typy

Detektory úniku chladiva fungují na principu detekce chemických látek ve vzduchu, které se uvolňují při úniku chladiva z klimatizačních systémů nebo chladíren. Existují různé typy, jako jsou elektrochemické, infračervené, ultrazvukové a polovodičové detektory.

 • Elektrochemické reagují na chemické změny v prostředí.
 • Infračervené detektory pak detekují změny v absorpci infračerveného záření.
 • Ultrazvukové měří změny ve zvukových vlnách způsobené únikem plynů.
 • Polovodičové detektory reagují na změny elektrické vodivosti způsobené přítomností chladiva ve vzduchu. Výběr typu záleží na konkrétních potřebách a podmínkách použití.

Proč je důležité detekovat úniky chladiva

Detekce úniku chladiva je důležitá z několika důvodů. Předně je to ochrana zdraví lidí, protože některé chladiva mohou být toxické nebo způsobit nedostatek kyslíku v prostoru. Dále je to ochrana životního prostředí, jelikož některá chladiva mají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu nebo představují silné skleníkové plyny. Také ekonomický aspekt hraje roli, protože únik chladiva znamená ztrátu nákladného materiálu a snížení účinnosti chladicího systému, co může vést k vyšším provozním nákladům a časnějším opravám.

Jaký je rozdíl mezi přenosnými a stacionárními detektory úniku chladiva

 • Přenosné detektory úniku chladiva jsou navrženy tak, aby byly mobilní a umožňovaly snadné hledání zdroje úniku v různých místech.
 • Stacionární detektory jsou pevně instalovány v místě, kde je největší pravděpodobnost úniku, a neustále monitorují koncentraci chladiva v okolním prostředí.

Přenosné detektory jsou obvykle používány pro periodické kontroly a servis, zatímco stacionární detektory slouží pro trvalý dohled nad kritickými oblastmi a mají často integrované alarmové systémy upozorňující na detekci úniku v reálném čase.

Jak často je třeba kontrolovat funkčnost detektoru úniku chladiva

Detektor úniku chladiva
ST310 Detektor úniku chladiva R1234yf, SENTRY

Je důležité pravidelně kontrolovat funkčnost detektoru úniku chladiva, aby byla zajištěna jeho spolehlivost. Doporučuje se provádět kontrolu podle specifikací výrobce, což bývá obvykle jednou ročně nebo po určitém počtu provozních hodin. U některých modelů je třeba i častější kalibrace nebo výměna senzorů.

Zobrazit kompletní nabídku Detektor úniku chladiva