Nejlepší lisy na brikety 2024 a jak vybrat

Autor: Jiří Novák | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Lis na brikety, ruční briketovací stroj

Jak vybrat lis na brikety

Při výběru lisu na brikety je důležité zvážit několik klíčových aspektů, aby byl výsledný produkt efektivní a spolehlivý:

  • Typ materiálu: Lis na brikety je možné použít pro různé typy biomasy, jako je dřevěná hoblina, piliny, sláma nebo listí. Je důležité zvážit, jaký materiál budete nejčastěji lisovat, aby lis odpovídal potřebným parametrům.
  • Výkon a produktivita: Měli byste zjistit, kolik briket plánujete vyrábět a podle toho vybírat lis s odpovídajícím výkonem.
  • Velikost a tvar briket: Lis by měl umožnit výrobu briket požadované velikosti a tvaru, což může být důležité pro jejich další použití nebo uložení.
  • Energie potřebná pro provoz: Některé lisy vyžadují elektrickou energii, zatímco jiné mohou fungovat manuálně. Je důležité zvážit dostupnost a náklady na energii pro provoz lisu.
  • Cena: Rozpočet, který máte k dispozici pro investici do lisu na brikety, je klíčovým faktorem, který bude omezení výběr dostupných možností.

Lis na brikety - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku Lis na brikety

Jak vybrat lis na brikety

Jaký je rozdíl mezi manuálním a automatickým lisem na brikety

  • Manuální lisy na brikety jsou obvykle jednodušší na konstrukci a provoz. Jsou vhodné pro malé množství výroby, kde není vyžadována vysoká produktivita, a jejich hlavní výhodou je nižší pořizovací cena a nezávislost na elektrické energii.
  • Automatické lisy na brikety jsou vhodné pro větší produkci, protože mají většinou vyšší výkon a produktivitu, mohou být vybaveny sofistikovanějšími systémy pro nastavení velikosti a tvaru briket a umožňují efektivnější a kontinuální provoz. Nicméně, pořizovací i provozní náklady jsou u automatických lisů vyšší.

Jak dlouho vydrží brikety a jak je mám správně skladovat

Doba trvanlivosti briket závisí na několika faktorech, například na typu a vlhkosti biomasy, ze které jsou vyrobeny, a na způsobu skladování. Obecně platí, že kvalitně vytlačené brikety mohou mít dlouhou trvanlivost, někdy i několik let, pokud jsou správně skladovány. Skladovat byste je měli v suchém prostředí, aby se zabránilo zvýšení jejich vlhkosti, což by vedlo k zhoršení hořlavostních vlastností. Může být vhodné je skladovat na paletách, krytých případně plachtou, která umožňuje cirkulaci vzduchu a zároveň chrání brikety před přímým působením deště nebo sněhu.

Jak mohu optimalizovat výrobu briket pomocí lisu na brikety

Pro optimalizaci výroby briket je důležité dodržet několik klíčových principů. Před začátkem lisování je potřeba zajistit, aby byl materiál náležitě připraven – je třeba, aby byl dostatečně suchý a měl požadovanou granulaci. Během lisování pak sledujte konzistenci a kvalitu vytlačovaných briket a případně upravte parametry lisu, jako je tlak či teplota, aby se dosáhlo optimálních výsledků. Také je důležité udržovat lis v dobrém technickém stavu a pravidelně ho čistit od zbytků biomasy.

Jaké jsou ekologické výhody používání briketovaného paliva

Brikety jsou ekologická alternativa k fosilním palivům, protože jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů, jako jsou zbytky dřeva, zemědělské netěžební kultury nebo recyklovaný papír. Při spalování briket se uvolňuje menší množství škodlivých emisí než při spalování uhlí nebo ropy. Navíc, výroba briket pomáhá snižovat množství odpadu, protože se pro jejich výrobu často používají materiály, které by jinak skončily na skládce.

Jaké jsou bezpečnostní požadavky při práci s lisem na brikety

Lis na brikety
Lis na brikety, ruční briketovací stroj

Práce s lisem na brikety vyžaduje dodržení přísných bezpečnostních opatření, protože proces obsahuje pohyblivé části a může způsobit úraz. Je důležité dbát na to, aby byly vždy používány ochranné pomůcky, jako jsou pracovní rukavice a ochranné brýle. Dále by měl být lis umístěn v dostatečné vzdálenosti od ostatních zařízení a předmětů a měl by být používán v souladu s návodem k obsluze. Pravidelná údržba a kontrola technického stavu lisu před jeho spuštěním jsou také nezbytné pro preventivní údržbu.

Zobrazit kompletní nabídku Lis na brikety