Nejlepší pístová čerpadla 2023 a jak vybrat

Menší objemové průtoky a větší tlaky.

Autor: Michal Pavlíček | Aktualizováno: Září 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Genborx Ruční pístové/zdvihové sudové čerpadlo JW-168

Jak vybrat pístové čerpadlo

 • Pístová čerpadla se využívají pro menší objemové průtoky a pro větší tlaky.
 • Mívají samonasávací schopnost a nasazují se v případě kapalin s větší viskozitou.
 • Pístová Čerpadla spadají mezi tzv. objemová čerpadla.

Pístové čerpadlo - náš výběr

LUKO M03677
Výrobce: Luko
Typ čerpadla: pístová
Napájení čerpadla: ruční
Hmotnost: 0.574 kg
Kraft & Dele KD1447
Výrobce: Kraft&Dele
Typ čerpadla: pístová
Napájení čerpadla: ruční
Na naftu: ano
Genborx RP-20RT
Výrobce: Genborx
Typ čerpadla: pístová
Napájení čerpadla: ruční
Na naftu: ano
Hmotnost: 3.1 kg
S držákem: ano

Pístová hydraulická čerpadla

Pístová čerpadla na vodu

Zobrazit kompletní nabídku pístových čerpadel

Jak vybrat pístové čerpadlo

 • Pístová čerpadla se využívají pro menší objemové průtoky a pro větší tlaky.
 • Mívají samonasávací schopnost a nasazují se v případě kapalin s větší viskozitou.
 • Pístová Čerpadla spadají mezi tzv. objemová čerpadla.

Princip

Pístové čerpadlo je využíváno k dopravě a současně ke tlakování kapalin a hydrosměsi, tedy kapaliny a tuhé látky. Princip všech současných pístových čerpadel je v zásadě stejný. Při činnosti vzniká podltak, kterým dojde k nasátí jistého objemu kapaliny do uzavřeného prostoru pístového čerpadla. Následuje pohyb samotného pístu, kterým dojde k natlakování nasátého objemu kapaliny, což vyústí k vytlačení natlakované kapaliny mimo prostor pístového čerpadla. Z tohoto důvodu se hlavní funkční části pístových čerpadel dají rozdělit na několik základních oblastí, a to sací část, kde dochází k nasátí zvolené kapaliny, pracovní část, kde dojde k natlakování kapaliny, a výtlačná část, kdy kapaliny opouští prostor pístového čerpadla.

Popis

Pístové čerpadlo má hned několik klíčových částí, které slouží ke kvalitnímu odčerpávání zvolené kapaliny.

Sací část

Sací část se skládá ze sacího koše, zpětné klapky, sacího potrubí a nezbytného sacího ventilu.

Pracovní část

Pístové čerpadlo
Genborx Ruční pístové/zdvihové sudové čerpadlo JW-168

V případě pracovní části hovoříme jen o dvou konkrétních částech. Nacházíme zde racovní komoru ve tvaru válce a konkrétní píst.

Výtlačná část

Ve výtlačné části nemůže chybět výtlačný ventil, samotné potrubí kudy proudí vytlačovaná kapalina a také vzdušník. Jde o nádobu, která má za úkol vyrovnávat tlakové rázy kapaliny, která vychází z čerpadla.

Druhy čerpadel

Do skupiny pístových čerpadel spadá dle konstrukce a principu následující typy čerpadel.

 • jednočinná
 • dvoučinná
 • diferenciální
 • zdvižná
 • axiální
Axiální pístová čerpadla

Pístová čerpadla mají několik různých podob, iStock /sergeyryzhov

Jednočinná

Pístová hydraulická čerpadla
Hydraulické pístové čerpadlo OMFB HDT-96 pravé ISO 60200110963

Jednočinná pístová čerpadla se používají pro malý objemový průtok. Název tohoto typu naznačuje, že se činnost odehrává pouze na jedné straně pístu. Ten se pohybuje v horizontálním směru zleva doprava a tím dochází k uzavření sacího ventilu a naopak otevření výtlačného ventilu.

Dvoučinná

Dvoučinná pístová čerpadla se liší tím, že zvládají pracovat se dvěma pracovními prostory po obou svých stranách. Nasávání i výtlak nastávají při každém zdvihu a čerpání ve výsledku rovnoměrnější.

Diferenciální

Diferenciální pístová čerpadla se částečně podobají čerpadlům jednočinným. Rozdílem je, že vytlačování kapaliny probíhá při obou zdvizích pístu. Diferenciální pístové čerpadlo je o něco jednodušší než dvoučinné, ale snadno se mu vyrovná stejnoměrností dodávané kapaliny.

Druh pístových čerpadelPoužití  
JednočinnéMalé průtoky, výtlak je jen na jedné straně  
DvoučinnéRovnoměrnější čerpání  
DiferenciálníJednoduchá konstrukce, stejnosměrné dodávání kapaliny

Voda

Pístová čerpadla na vodu
KOVOPLAST LILA 75

I pístové čerpadlo bude zpravidla využíváno nejčastěji k čerpání různých druhů vody. Kromě vod čistých, jako bývá pitná a užitková, jsou samozřejmě i vody různě znečištěné. Velmi specifické nároky je pak nutné mít při čerpání výhradně pitné vody, kdy musí mít i pístová čerpadla nezbytné atesty, aby voda nebyla přečerpáváním nijak kontaminována.

 • pitná voda: využívá se povrchové oči membránové čerpadlo
 • užitková voda: čerpání vody z rybníků nebo řek se hodí typy čerpadel se sacím košem bránícím vniknutí nečistot, typicky tak jde o kalová zahradní čerpadla
 • splašková voda: pro přečerpání splaškové vody je vhodné mít vysoce odolná pístová čerpadla s nerezovou či litinovou konstrukcí

Hloubka

Při výběru nového pístového čerpadla je také nutné zvážit, z jaké obvyklé hloubky budete vodu vyčerpávat. Hloubka ovlivňuje nezbytný výkon tlakového čerpadla a případně i jeho příslušenství.

Axiální pístové čerpadlo

Četnost používání souvisí s kvalitou konstrukce, iStock /sergeyryzhov

Používání

Zohlednit je nutné také frekvenci používání pístového čerpadla. Především pak jestli jej využijete párkrát do roka, nebo poběží v podstatě každý den. Dle toho se také liší konkrétní typ zahradních čerpadel.

 • občasné využití: pístová čerpadla s plastovou či nerezovou konstrukcí
 • mnohem častější provoz: pístová čerpadla vždy s nerezovou a robustnější konstrukcí

Ceny

Pístové čerpadlo
LUKO M03677

Pístová čerpadla jsou určena spíše pro profesionální využití a jejich menší obvyklost se dle očekávání projevuje i na jejich ceně. Základní modely s menším průtokem kolem 20 litrů za minutu proto vycházejí přibližně na 12 000 Kč. Cena dále narůstá se zvyšujícím se objemem průtoku a tím pádem i většími rozměry celého pístového čerpadla. Modely s dvojnásobným průtokem se prodávají za zhruba 18 000 Kč.

Otázky a odpovědi

Jakou vodu lze pístovými čerpadly přečerpávat?

Pístová čerpadla slouží pro čerpání menších objemů vody či jiné kapaliny, avšak pod větším tlakem. Ten vzniká pohybem pístu, kdy vytlačovací ventil dostává odčerpanou kapalinu pod tlakem opět ven.

Čím se liší pístová čerpadla od ostatních čerpadel?

Pístová čerpadla spadají do kategorie objemových čerpadel a jsou zpravidla robustnější, konstrukčně složitější a dle očekávání i cenově o něco dražší. Proto nejsou tak často využívána.
Zobrazit kompletní nabídku pístových čerpadel