Pístové čerpadlo

Menší objemové průtoky a větší tlaky.

ca. 7 600 CZK
ca. 3 300 CZK
ca. 400 CZK
ca. 1 500 CZK
ca. 2 400 CZK

Jak vybrat pístové čerpadlo

 • Pístová čerpadla se využívají pro menší objemové průtoky a pro větší tlaky.
 • Mívají samonasávací schopnost a nasazují se v případě kapalin s větší viskozitou.
 • Pístová Čerpadla spadají mezi tzv. objemová čerpadla.

Princip

Pístové čerpadlo je využíváno k dopravě a současně ke tlakování kapalin a hydrosměsi, tedy kapaliny a tuhé látky. Princip všech současných pístových čerpadel je v zásadě stejný. Při činnosti vzniká podltak, kterým dojde k nasátí jistého objemu kapaliny do uzavřeného prostoru pístového čerpadla. Následuje pohyb samotného pístu, kterým dojde k natlakování nasátého objemu kapaliny, což vyústí k vytlačení natlakované kapaliny mimo prostor pístového čerpadla. Z tohoto důvodu se hlavní funkční části pístových čerpadel dají rozdělit na několik základních oblastí, a to sací část, kde dochází k nasátí zvolené kapaliny, pracovní část, kde dojde k natlakování kapaliny, a výtlačná část, kdy kapaliny opouští prostor pístového čerpadla.

Popis

Pístové čerpadlo má hned několik klíčových částí, které slouží ke kvalitnímu odčerpávání zvolené kapaliny.

Dvouválcové
Kovoplast Lila 75K pumpa

Sací část

Sací část se skládá ze sacího koše, zpětné klapky, sacího potrubí a nezbytného sacího ventilu.

Pracovní část

V případě pracovní části hovoříme jen o dvou konkrétních částech. Nacházíme zde racovní komoru ve tvaru válce a konkrétní píst.

Výtlačná část

Ve výtlačné části nemůže chybět výtlačný ventil, samotné potrubí kudy proudí vytlačovaná kapalina a také vzdušník. Jde o nádobu, která má za úkol vyrovnávat tlakové rázy kapaliny, která vychází z čerpadla.

Na barel
PIUSI Pístové ruční s kompletní sadou 902310

Druhy čerpadel

Do skupiny pístových čerpadel spadá dle konstrukce a principu následující typy čerpadel.

 • jednočinná
 • dvoučinná
 • diferenciální
 • zdvižná
 • axiální

Jednočinná

Jednočinná pístová čerpadla se používají pro malý objemový průtok. Název tohoto typu naznačuje, že se činnost odehrává pouze na jedné straně pístu. Ten se pohybuje v horizontálním směru zleva doprava a tím dochází k uzavření sacího ventilu a naopak otevření výtlačného ventilu.

Zdvihové sudové
Genborx JW-168

Dvoučinná

Dvoučinná pístová čerpadla se liší tím, že zvládají pracovat se dvěma pracovními prostory po obou svých stranách. Nasávání i výtlak nastávají při každém zdvihu a čerpání ve výsledku rovnoměrnější.

Diferenciální

Diferenciální pístová čerpadla se částečně podobají čerpadlům jednočinným. Rozdílem je, že vytlačování kapaliny probíhá při obou zdvizích pístu. Diferenciální pístové čerpadlo je o něco jednodušší než dvoučinné, ale snadno se mu vyrovná stejnoměrností dodávané kapaliny.

Druh pístových čerpadel použití    
jednočinní malé průtoky, výtlak je jen na jedné straně    
dvoučinné rovnoměrnější čerpání    
diferenciální jednoduchá konstrukce, stejnosměrné dodávání kapaliny

Voda

I pístové čerpadlo bude zpravidla využíváno nejčastěji k čerpání různých druhů vody. Kromě vod čistých, jako bývá pitná a užitková, jsou samozřejmě i vody různě znečištěné. Velmi specifické nároky je pak nutné mít při čerpání výhradně pitné vody, kdy musí mít i pístová čerpadla nezbytné atesty, aby voda nebyla přečerpáváním nijak kontaminována.

Polypropylénové
KENNEDY PP190 KEN5403250K
 • pitná voda: využívá se povrchové oči membránové čerpadlo
 • užitková voda: čerpání vody z rybníků nebo řek se hodí typy čerpadel se sacím košem bránícím vniknutí nečistot, typicky tak jde o kalová zahradní čerpadla
 • splašková voda: pro přečerpání splaškové vody je vhodné mít vysoce odolná pístová čerpadla s nerezovou či litinovou konstrukcí

Hloubka

Při výběru nového pístového čerpadla je také nutné zvážit, z jaké obvyklé hloubky budete vodu vyčerpávat. Hloubka ovlivňuje nezbytný výkon tlakového čerpadla a případně i jeho příslušenství.

Používání

Zohlednit je nutné také frekvenci používání pístového čerpadla. Především pak jestli jej využijete párkrát do roka, nebo poběží v podstatě každý den. Dle toho se také liší konkrétní typ zahradních čerpadel.

Pro agresivní látky
NAFENA Industries HUE/P490S
 • občasné využití: pístová čerpadla s plastovou či nerezovou konstrukcí
 • mnohem častější provoz: pístová čerpadla vždy s nerezovou a robustnější konstrukcí

Ceny

Pístová čerpadla jsou určena spíše pro profesionální využití a jejich menší obvyklost se dle očekávání projevuje i na jejich ceně. Základní modely s menším průtokem kolem 20 litrů za minutu proto vycházejí přibližně na 12 000 Kč. Cena dále narůstá se zvyšujícím se objemem průtoku a tím pádem i většími rozměry celého pístového čerpadla. Modely s dvojnásobným průtokem se prodávají za zhruba 18 000 Kč.

Otázky a odpovědi

Jakou vodu lze pístovými čerpadly přečerpávat?

Pístová čerpadla slouží pro čerpání menších objemů vody či jiné kapaliny, avšak pod větším tlakem. Ten vzniká pohybem pístu, kdy vytlačovací ventil dostává odčerpanou kapalinu pod tlakem opět ven.

Čím se liší pístová čerpadla od ostatních čerpadel?

Pístová čerpadla spadají do kategorie objemových čerpadel a jsou zpravidla robustnější, konstrukčně složitější a dle očekávání i cenově o něco dražší. Proto nejsou tak často využívána.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Jméno
Dvouválcové
Na barel
Zdvihové sudové
Polypropylénové
Pro agresivní látky
Image
Produkt
Kovoplast Lila 75K pumpa
PIUSI Pístové ruční s kompletní sadou 902310
Genborx JW-168
KENNEDY PP190 KEN5403250K
NAFENA Industries HUE/P490S
Cena ca. 7 600 CZK ca. 3 300 CZK ca. 400 CZK ca. 1 500 CZK ca. 2 400 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena
Michal Pavlíček

About the Author

About the Author

Již během studií na gymnáziu jsem měl možnost si vyzkoušet redaktorskou činnost v několika internetových magazínech věnujících se mobilním telefonům. O danou tematiku jsem se zajímal v podstatě od mala a psaní mě bavilo vždy. Jakožto redaktor pracuji dnes a denně již více než 12 let, avšak zaměření pouze jedním směrem se jevilo občas jako lehce svazující. Proto jsem zhruba před 2 lety zkusil také copywriting, kdy vytvářím texty rozličného obsahu a dozvídám se spoustu nových informací z různých oborů.