Stavební rozvaděč

Venkovní i vnitřní použití.

ca. 800 CZK
ca. 1 200 CZK
ca. 6 300 CZK
ca. 1 900 CZK
ca. 1 700 CZK

Jak vybrat stavební rozvaděč

 • Rozvaděče obecně jsou přístroje, které se používají k rozvodům elektrické energie.
 • Stavebních rozvaděčů je několik typů.
 • U stavebních rozvaděčů máte na výběr ze dvou typů s ohledem na jejich umístění nebo mobilitu.
 • Vzhledem k tomu, že je rozvaděč nedílnou součástí vybavení staveniště, je nutné, aby splňoval technické a bezpečnostní parametry.

Typy

Elektroměrové

Slouží k připojení celého objektu (domu, chaty) k elektrické síti a zároveň zajišťuje měření odebraného elektrického proudu. Jeho výběr je dán:

 • Distributorem elektrické energie
 • Složením sestavy (rozvaděč, přípojková, zásuvková skříň atd.)
 • Konstrukčním provedením (zasazení do výklenku, samostatně stojící)
1 zásuvka
Stavební rozvaděč AEP RJ6M-0012, 1x16A 5P 400V, 2xGW 2P+Z 230V, IP 65 (AEP RJ6M-0012)

Domovní rozvodnice

Je určená k zabudování jističů nebo jiných elektrických zařízení určených k rozvodu elektrické energie ve vnitřních prostorách budov. Na výběr jsou dvě možnosti:

 • Zapuštěná varianta (zabudovaná do zdí)
 • Nástěnná varianta (zavěšená na zeď)

Specifické rozvaděče

Patří sem zásuvkové, staveništní nebo přenosné rozvaděče. Při jejich výběru je důležitý především počet a druh zásuvek, ale také jeho krytí.
Staveništní nebo také stavební rozvaděč se používá k napájení, ale také měření náročnějších elektrických přístrojů, elektrického nářadí nebo stavební techniky, u kterých je nutné ochranné krytí minimálně IP44.

Zásuvka 400 V a 230 V
Stavební rozvaděč AEP RSJ-0203, 2x32A 5P 400V, 3xGW 2P+Z 230V, IP 65 (AEP RSJ-0203)

Víte, že…?

Pokud po vás někdo na stavbě bude chtít antoníčka, nebude to nic jiného než právě elektrický rozvaděč. Jedná se totiž o lidové označení tohoto zařízení. Někde se používá také termín kaplička, které znamená totéž.

Umístění

U stavebních rozvaděčů máte na výběr ze dvou typů s ohledem na jejich umístění nebo mobilitu:

 • Zásuvkové skříně (k připevnění na stěnu)
 • Staveništní přenosné rozvaděče
Pevný
STAVEBNÍ ROZVADEC S OCHRAN.

V nabídkách bývá možnost jejich dodání současně s kovovým podstavcem nebo s praktickými držáky, díky kterým je můžete upevnit na sloup nebo stěnu.

Stupeň krytí

Jedná se o stupeň ochrany krytu přístroje. Tato hodnota se uvádí v tzv. IP kódu. K označení se přidávají dvě číslice

 • První číslice – stupeň ochrany před dotykem a také vniknutím cizích pevných předmětů
 • Druhá číslice – stupeň ochrany před vniknutím vody
Kompaktní
Brennenstuhl 1 15366 1 302 – BSV – Kompaktní stavební rozvaděč (rozvodnice) 3x400V (16 A) a 5x230V
  První pozice Druhá pozice
0 Nechráněno Nechráněno
1 Dotyk hřbetem ruky, dlaní Tělesa o průměru 50 mm a větší Svisle kapající
2 Dotyk prstem Tělesa o průměru 12,5 mm a větší Kapající ve sklonu 15°
3 Dotyk nástrojem Tělesa o průměru 2,5 mm a větší Kropení, déšť, voda dopadající v úhlu 60°
4 Dotyk drátem Tělesa o průměru 1 mm a větší Stříkající voda (voda dopadá ve všech úhlech)
5 Dotyk drátem Prach, jakákoli pomůcka Tryskající voda (všechny úhly, průtok vody tryskou 12,5 l/min
6 Dotyk drátem Prachotěsná zařízení, jakákoli pomůcka Intenzivně tryskající voda (všechny úhly, průtok vody tryskou 100 l/min
7   Dočasné ponoření (30 min v hloubce 1 m)
8   Trvalé ponoření (podmínky dané výrobcem
9   Tlaková voda (WAP)

Zásuvky

Na stavbách je potřeba zapojit celou škálu elektrických přístrojů a zařízení. Z tohoto důvodu je nutné, aby měl rozvaděč dostatečný počet zásuvek. V případě, že zvolíte zakázkovou výrobu, budete si pravděpodobně moci zvolit počet podle vašich představ, a to jak zásuvek 230 V, tak i 400 V.
Jejich umístění je zpravidla přímo v rozvaděči nebo na jeho boku.

Normy

Vzhledem k tomu, že je rozvaděč nedílnou součástí vybavení staveniště, je nutné, aby splňoval technické a bezpečnostní parametry. Normy, které musí stavební rozvaděče splňovat, se pravidelně aktualizují. V současné době je platná norma ČSN EN 61439-4 (357107) – Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS).
Mimo jiné je zde definováno, co vše je nutné uvést na štítek výrobku. Patří sem např.:

 • Označení výrobce – jméno nebo obchodní značka
 • Typ rozvaděče, výrobní (identifikační) číslo
 • Označení normy
 • Typ proudu, kmitočet u střídavého proudu
 • Stupeň ochrany krytí a další
I do garáže
Stavební rozvaděč FSR/DCA/165-2

Další požadavky

Součástí stavebních rozvaděčů musí být také ochranné přístroje proti nadproudům a ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Nadproudová ochrana

Jedná se o elektrotechnické zařízení, které chrání elektrické vedení, stroje, přístroje, případně elektrické součástky. Patří sem

 • Pojistky – pokud jsou hodnoty překročeny, dochází k přetavení tavného drátku v pojistce a následně k přerušení obvodu; takto poškozenou pojistku je nutné vyměnit
 • Jističe – je ovládaný páčkou nebo dálkově; v případě jeho vypnutí je možné ho opětovně zapnout

Dotyk neživých částí

Jedná se o ochranu při poruše zařízení. Jednotlivé části nebo obvody musí zabránit vzniku dotykového napětí nebo musí dojít k automatickému odpojení poškozené části elektrického napájení dřív, než dojde k nebezpečnému kontaktu.

Víte, že…?

Staveniště je dočasné pracoviště, kam má přístup jen omezený okruh lidí. I přesto je důležité, aby byly rozvaděče za provozu uzavřené. Volně přístupné mohou být pouze zásuvky, ovládací rukojeti a řídící tlačítka.

Výrobci a ceny

Česká společnost Callipso Pardubice s.r.o. se věnuje komplexním dodávkám, ale také montážím elektroinstalací již od roku 1998. Stavební rozvaděče, ale i jiné produkty vyrábí vždy na zakázku podle vašich individuálních požadavků. Informaci o ceně dostanete na základě poptávky.
Stavební rozvaděče s vyšším krytí firmy Famatel nabízí jako součást výbavy hlavní vypínač, proudový chránič a také zásuvky do 32 A. Výrobky se pohybují v cenové relaci od cca 8000,- Kč do 31000,- Kč.
Firma Scame nabízí kompletně vybavené rozvaděče nebo je možné zvolit tzv. stavebnicový systém prázdných skříní MBOX. První varianta vás přijde na zhruba 19500,- Kč až necelých 30000,- Kč. V případě rozvodných skříní se ceny pohybují od cca 2700,- Kč do 17500,- Kč.

Otázky a odpovědi

Co je stavební rozvaděč?

Rozvaděče obecně jsou přístroje, které se používají k rozvodům elektrické energie. Ty stavební jsou určeny do náročnějších provozních podmínek a tomu dopovídají také jejich vlastnosti, ale i bezpečnostní normy. Používají se jak venku, tak i ve vnitřních prostorách stavenišť.

Jak vybrat stavební rozvaděč?

Zohlednit musíte nejzásadnější parametry, mezi které patří: stupeň krytí, třída ochrany, výrobní materiál, odolnost vůči mechanickému poškození, nebo komfort montáže.

Různé typy produktů porovnejte zde.