Stavební rozvaděč

Venkovní i vnitřní použití.

ca. 800 CZK
ca. 1 200 CZK
ca. 6 300 CZK
ca. 1 900 CZK
ca. 1 700 CZK

Jak vybrat stavební rozvaděč

 • Rozvaděče obecně jsou přístroje, které se používají k rozvodům elektrické energie.
 • Stavebních rozvaděčů je několik typů.
 • U stavebních rozvaděčů máte na výběr ze dvou typů s ohledem na jejich umístění nebo mobilitu.
 • Vzhledem k tomu, že je rozvaděč nedílnou součástí vybavení staveniště, je nutné, aby splňoval technické a bezpečnostní parametry.

Typy

Elektroměrové

Slouží k připojení celého objektu (domu, chaty) k elektrické síti a zároveň zajišťuje měření odebraného elektrického proudu. Jeho výběr je dán:

 • Distributorem elektrické energie
 • Složením sestavy (rozvaděč, přípojková, zásuvková skříň atd.)
 • Konstrukčním provedením (zasazení do výklenku, samostatně stojící)
1 zásuvka
Stavební rozvaděč AEP RJ6M-0012, 1x16A 5P 400V, 2xGW 2P+Z 230V, IP 65 (AEP RJ6M-0012)

Domovní rozvodnice

Je určená k zabudování jističů nebo jiných elektrických zařízení určených k rozvodu elektrické energie ve vnitřních prostorách budov. Na výběr jsou dvě možnosti:

 • Zapuštěná varianta (zabudovaná do zdí)
 • Nástěnná varianta (zavěšená na zeď)

Specifické rozvaděče

Patří sem zásuvkové, staveništní nebo přenosné rozvaděče. Při jejich výběru je důležitý především počet a druh zásuvek, ale také jeho krytí.
Staveništní nebo také stavební rozvaděč se používá k napájení, ale také měření náročnějších elektrických přístrojů, elektrického nářadí nebo stavební techniky, u kterých je nutné ochranné krytí minimálně IP44.

Zásuvka 400 V a 230 V
Stavební rozvaděč AEP RSJ-0203, 2x32A 5P 400V, 3xGW 2P+Z 230V, IP 65 (AEP RSJ-0203)

Víte, že…?

Pokud po vás někdo na stavbě bude chtít antoníčka, nebude to nic jiného než právě elektrický rozvaděč. Jedná se totiž o lidové označení tohoto zařízení. Někde se používá také termín kaplička, které znamená totéž.

Umístění

U stavebních rozvaděčů máte na výběr ze dvou typů s ohledem na jejich umístění nebo mobilitu:

 • Zásuvkové skříně (k připevnění na stěnu)
 • Staveništní přenosné rozvaděče
Pevný
STAVEBNÍ ROZVADEC S OCHRAN.

V nabídkách bývá možnost jejich dodání současně s kovovým podstavcem nebo s praktickými držáky, díky kterým je můžete upevnit na sloup nebo stěnu.

Stupeň krytí

Jedná se o stupeň ochrany krytu přístroje. Tato hodnota se uvádí v tzv. IP kódu. K označení se přidávají dvě číslice

 • První číslice – stupeň ochrany před dotykem a také vniknutím cizích pevných předmětů
 • Druhá číslice – stupeň ochrany před vniknutím vody
Kompaktní
Brennenstuhl 1 15366 1 302 – BSV – Kompaktní stavební rozvaděč (rozvodnice) 3x400V (16 A) a 5x230V
  První pozice Druhá pozice
0 Nechráněno Nechráněno
1 Dotyk hřbetem ruky, dlaní Tělesa o průměru 50 mm a větší Svisle kapající
2 Dotyk prstem Tělesa o průměru 12,5 mm a větší Kapající ve sklonu 15°
3 Dotyk nástrojem Tělesa o průměru 2,5 mm a větší Kropení, déšť, voda dopadající v úhlu 60°
4 Dotyk drátem Tělesa o průměru 1 mm a větší Stříkající voda (voda dopadá ve všech úhlech)
5 Dotyk drátem Prach, jakákoli pomůcka Tryskající voda (všechny úhly, průtok vody tryskou 12,5 l/min
6 Dotyk drátem Prachotěsná zařízení, jakákoli pomůcka Intenzivně tryskající voda (všechny úhly, průtok vody tryskou 100 l/min
7   Dočasné ponoření (30 min v hloubce 1 m)
8   Trvalé ponoření (podmínky dané výrobcem
9   Tlaková voda (WAP)

Zásuvky

Na stavbách je potřeba zapojit celou škálu elektrických přístrojů a zařízení. Z tohoto důvodu je nutné, aby měl rozvaděč dostatečný počet zásuvek. V případě, že zvolíte zakázkovou výrobu, budete si pravděpodobně moci zvolit počet podle vašich představ, a to jak zásuvek 230 V, tak i 400 V.
Jejich umístění je zpravidla přímo v rozvaděči nebo na jeho boku.

Normy

Vzhledem k tomu, že je rozvaděč nedílnou součástí vybavení staveniště, je nutné, aby splňoval technické a bezpečnostní parametry. Normy, které musí stavební rozvaděče splňovat, se pravidelně aktualizují. V současné době je platná norma ČSN EN 61439-4 (357107) – Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS).
Mimo jiné je zde definováno, co vše je nutné uvést na štítek výrobku. Patří sem např.:

 • Označení výrobce – jméno nebo obchodní značka
 • Typ rozvaděče, výrobní (identifikační) číslo
 • Označení normy
 • Typ proudu, kmitočet u střídavého proudu
 • Stupeň ochrany krytí a další
I do garáže
Stavební rozvaděč FSR/DCA/165-2

Další požadavky

Součástí stavebních rozvaděčů musí být také ochranné přístroje proti nadproudům a ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Nadproudová ochrana

Jedná se o elektrotechnické zařízení, které chrání elektrické vedení, stroje, přístroje, případně elektrické součástky. Patří sem

 • Pojistky – pokud jsou hodnoty překročeny, dochází k přetavení tavného drátku v pojistce a následně k přerušení obvodu; takto poškozenou pojistku je nutné vyměnit
 • Jističe – je ovládaný páčkou nebo dálkově; v případě jeho vypnutí je možné ho opětovně zapnout

Dotyk neživých částí

Jedná se o ochranu při poruše zařízení. Jednotlivé části nebo obvody musí zabránit vzniku dotykového napětí nebo musí dojít k automatickému odpojení poškozené části elektrického napájení dřív, než dojde k nebezpečnému kontaktu.

Víte, že…?

Staveniště je dočasné pracoviště, kam má přístup jen omezený okruh lidí. I přesto je důležité, aby byly rozvaděče za provozu uzavřené. Volně přístupné mohou být pouze zásuvky, ovládací rukojeti a řídící tlačítka.

Výrobci a ceny

Česká společnost Callipso Pardubice s.r.o. se věnuje komplexním dodávkám, ale také montážím elektroinstalací již od roku 1998. Stavební rozvaděče, ale i jiné produkty vyrábí vždy na zakázku podle vašich individuálních požadavků. Informaci o ceně dostanete na základě poptávky.
Stavební rozvaděče s vyšším krytí firmy Famatel nabízí jako součást výbavy hlavní vypínač, proudový chránič a také zásuvky do 32 A. Výrobky se pohybují v cenové relaci od cca 8000,- Kč do 31000,- Kč.
Firma Scame nabízí kompletně vybavené rozvaděče nebo je možné zvolit tzv. stavebnicový systém prázdných skříní MBOX. První varianta vás přijde na zhruba 19500,- Kč až necelých 30000,- Kč. V případě rozvodných skříní se ceny pohybují od cca 2700,- Kč do 17500,- Kč.

Otázky a odpovědi

Co je stavební rozvaděč?

Rozvaděče obecně jsou přístroje, které se používají k rozvodům elektrické energie. Ty stavební jsou určeny do náročnějších provozních podmínek a tomu dopovídají také jejich vlastnosti, ale i bezpečnostní normy. Používají se jak venku, tak i ve vnitřních prostorách stavenišť.

Jak vybrat stavební rozvaděč?

Zohlednit musíte nejzásadnější parametry, mezi které patří: stupeň krytí, třída ochrany, výrobní materiál, odolnost vůči mechanickému poškození, nebo komfort montáže.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Klára Machátová

About the Author

About the Author

Do týmu copywriterů, jsem se dostala na mateřské dovolené. Práce mě baví a psaním produktových článků, kterým se v současné době věnuji, si nejen rozšiřuji rozhled v nejrůznějších oblastech, ale také získávám celou řadu důležitých informací. Nejblíže mi jsou témata související s péčí o děti, ale také zdraví či dům a zahradu.