Tlakový ventil

Regulují tlak v kotli a teplotu v topném systému.

ca. 200 CZK
ca. 3 000 CZK
ca. 2 500 CZK
ca. 1 200 CZK
ca. 200 CZK

Jak vybrat tlakový ventil

  • Tlakový ventil je příslušenství určené k ochraně kotlů.
  • Termostatický ventil najdete na potrubí s teplou nebo studenou vodou.
  • Třícestný ventil pracuje v několika polohách, které určují poměr mísení teplé vody z kotle a studené vody ze sekundárního okruhu.
  • Třícestné ventily fungují buď na principu ručního nastavení regulace poměru směsování vody, anebo je ovládá řídící jednotka kotle.

Funkce

Termostatický ventil najdete na potrubí s teplou nebo studenou vodou. Právě to rozhoduje, jakou funkci třícestný ventil v oběhovém systému plní.

Směsovací

Díky směsovací funkci trojcestný ventil dostal svoje nesprávné pojmenování – směsovací. Tato funkce ventilu zajišťuje proměnný průtok v primárním okruhu topného systému a konstantní průtok v sekundárním okruhu.
Pro plnění této funkce umístěte ventil na potrubí s teplou vodou. Tento princip regulace se také někdy nazývá jako kvalitativní regulace.

V&G Valogin 447 Topenářský tlakový pojistný ventil 3/4" x 8 BAR, Tmax 120°C 447348

Rozdělovací

Tato funkce třícestného ventilu zajišťuje konstantní průtok v primárním okruhu systému a proměnlivý průtok v sekundárním okruhu. Díky tomu dosáhnete stabilní teploty a ochrany proti korozi kotle. Ta vzniká v důsledku nízké teploty a dehtování spalovaného materiálu.
Třícestné ventily plnící rozdělovací funkci, někdy také nazývanou jako kvantitativní regulace, najdete na potrubí se studenou vodou, která se vrací z radiátorů.

Funkce ventilu Primární okruh Sekundární okruh Typ regulace Pozice
Směsovací Proměnný průtok Konstatní průtok Kvalitativní Potrubí s teplou vodou
Rozdělovací Konstantní průtok Proměnný průtok Kvantitativní Potrubí se studenou vodou

Víte, že…?

Primárním okruhem se v tomto případě rozumí samostatný okruh kotle, který je oddělený od tzv. sekundárního okruhu. Tak se označuje okruh v topném systému, ve kterém se rozvádí teplá voda do radiátorů a zpět.

Polohy

Třícestný ventil pracuje v několika polohách, které určují poměr mísení teplé vody z kotle a studené vody ze sekundárního okruhu.

IVAR Tlakový redukční ventil 536051
  • Otevřeno – ventil je úplně otevřený a dochází k plnému propojení obou okruhů. Veškerá teplá voda z kotle proudí do sekundárního okruhu.
  • Zavřeno – oba okruhy jsou od sebe oddělené. Teplá voda v primárním okruhu proudí pouze v kotli. Voda cirkuluje pouze v sekundárním okruhu díky napojení systému na čerpadlo.
  • Směšování – každý třícestný ventil má několik poloh, který dávkuje poměr vracející se studené vody a teplé vody z primárního okruhu. Teplá voda z kotle se v tomto případě míchá se studenou vodou z radiátorů a poměr určuje třícestný ventil.

Ovládání

Třícestné ventily fungují buď na principu ručního nastavení regulace poměru směsování vody, anebo je ovládá řídící jednotka kotle, která dává impulz k uzavření nebo otevření ventilu.

Ruční

Tento způsob ovládání se dnes využívá díky cenové dostupnosti elektrických třícestných ventilů stále méně. Stále se s nimi setkáte na starších topných soustavách. Jejich výhodou je přesné nastavení poměru teplé a studené vody, kterou si v případě elektrického ovládání nastavuje kotel sám.
Nevýhodou je ovšem fakt, že termostatický ventil se při změně tlaku nebo teploty nepřizpůsobí a může způsobit poškození kotle.

Ivar CS Tlakový redukční ventil se šroubením, filtračním sítkem, bez manometru – IVAR.PRV 509126 (1/2;MM)

Elektrické

Dnes již běžný typ ovládání, který najdete na většině moderních kotlů. Mezi nevýhody tohoto způsobu patří nutnost připojení k elektrickému proudu a jeho závislost na dodávkách elektřiny. V případě vypnutí elektřiny je vždy nutné přepnout kotel do manuálního režimu.
V tomto případě si kotel prostřednictvím řídící jednotky ovládá poměr teplé a studené vody. Díky tomu dochází k přesnému míchání a minimalizaci poškození kotle.

Víte, že…?

Samozřejmě i v tomto případě existuje střední cesta. Někteří výrobci nabízejí termostatické ventily, které kombinují obě možnosti ovládání – ruční i elektrické. To se hodí zejména v případě častých výpadků elektřiny.

Připojení

Dalším kritériem při výběru třícestného ventilu jsou možnosti jeho připojení do topného systému. Pokud si nejste jistí průměrem trubek ve vašem systému, vždy se poraďte s topenářem, který vám zároveň poradí i s výběrem ventilu.
Topenářské trubky nejčastěji najdete v průměrech ½ ″, ¾ ″ a 1 ″. V průmyslových provozech ale najdete i atypické rozměry vzniklé v důsledku speciálních požadavků zadavatele.

Ivar CS Tlakový redukční ventil se šroubením, bez manometru – FIV.08026 I08026012 (1/2;FF)

Tlaková ztráta

Jako tlaková ztráta se zjednodušeně označuje průtok třícestného ventilu. Čím vyšší průtok, tím menší tlaková ztráta, protože třícestný ventil „nebrzdí“ vodu v oběhovém systému kotle. Na trhu se vyskytují ventily s průtokem od 1,6 m3 od 10 m3. Díky ventilu s vyšším průtokem tak dochází k nižší ztrátě tlaku v topném systému.

Značky

Směsovací ventily nejčastěji koupíte v topenářských a instalatérských potřebách. Topenáři si oblíbili značku Regulus, která nabízí široké portfolium třícestných ventilů s různými průměry připojení a průtoky. Mezi další výrobce patří Luftberg a firma ESBE, která se zabývá prodejem cenově dostupných, ale kvalitních armatur.

Cena

V případě třícestných ventilů nenajdete příliš velké cenové rozdíly. Běžné armatury pořídíte mezi 1 500 až 2 000 Kč. Takové vám zpravidla stačí do běžné domácnosti. Ventily do výkonných systémů stojí od 2 000 Kč a více. Při výběru se ale řiďte spíše konkrétními parametry třícestného ventilu a potřebami topné soustavy než jejich cenou.

V&G Valogin 447 Topenářský tlakový pojistný ventil 1/2" x 1,5 BAR, Tmax 120°C 4471215

Otázky a odpovědi

Co je tlakový ventil?

Vytápíte-li vás dům kotlem na tuhá paliva, pravděpodobně jste se již s třícestným nebo také směšovacím či termostatickým ventilem setkali. Jedná se o příslušenství určené k ochraně kotlů. Ventily regulují tlak v kotli a teplotu v topném systému. Díky tomu nedochází ke korozi kotle v důsledku špatného spalování a dehtování paliva.

Jak vybrat tlakový ventil?

Tlakový ventil je třeba vybírat podle Vašich potřeb. Jestliže si nejste jistí, který ventil je tím pravím, poraďte se před výběrem s topenářem.

Různé typy produktů porovnejte zde.