Nejlepší asfaltové penetrační nátěry 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
PCI Pecimor P 10l asfaltový penetrační nátěr

Jak vybrat asfaltový penetrační nátěr

  • Složení nátěru: Zkontrolujte, zda nátěr obsahuje kvalitní asfaltovou emulzi, která zabezpečí dobrou přilnavost k povrchu.
  • Doba schnutí: Zjistěte, jak dlouho trvá, než nátěr zaschne, aby bylo možné povrch dále zpracovávat nebo využívat.
  • Spotřeba: Podívejte se na doporučenou spotřebu nátěru na metr čtvereční, což ovlivní celkové množství potřebného materiálu a náklady na projekt.
  • Odolnost proti povětrnostním vlivům: Ujistěte se, že nátěr je odolný proti UV záření, dešti a teplotním změnám.
  • Ekologický dopad: Zvažte, zda je nátěr ekologický a zda neobsahuje škodlivé chemické látky.
  • Cena a dostupnost: Porovnejte ceny a dostupnost různých produktů na trhu, aby byla zajištěna ekonomická efektivnost vaší investice.

Asfaltový penetrační nátěr - náš výběr

PCI Pecimor P 10l asfaltový penetrační nátěr
Zobrazit více
PCI Pecimor P je asfaltový penetrační nátěr v 10l obalu, sloužící jako spojovací vrstva pod asfaltové pásy a nátěry PCI Pecimor® 1K nebo 2K. Vhodný pro aplikaci na stěny a podlahy ve vnitřních i vnějších prostorách bez použití rozpouštědel. Produkt je odolný proti vodě a teplotám -20 °C do +80 °C, s možností aplikace v teplotách +5 °C až +25 °C. Spotřeba je 220-250 ml/m2, aplikuje se štětkou, válečkem či stříkáním.
Zobrazit méně
Canada Rubber P100 penetrační asfaltový nátěr
Zobrazit více
Produkt Canada Rubber P100 je asfaltová emulze s příměsí pryskyřic a stabilizátorů, vytvářející po zaschnutí voděodolný film. Aplikuje se bez ředění a zahřívání na různé materiály jako beton či dřevo. Používá se při teplotách mezi +5 °C a +40 °C, odolá slabým kyselinám a zásadám, není odolný vůči organickým rozpouštědlům a olejům. Spotřeba je přibližně 0,25 kg/m².
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Asfaltový penetrační nátěr

Jak vybrat asfaltový penetrační nátěr

Pro jaké povrchy je asfaltový penetrační nátěr vhodný

Asfaltový penetrační nátěr je navržen hlavně pro použití na betonové a asfaltové povrchy jako ochranná vrstva, která zvyšuje jejich odolnost vůči vnějším vlivům a zabraňuje vzniku prasklin. Jde o ideální volbu pro renovace stávajících povrchů, ať už se jedná o silnice, parkoviště, chodníky nebo jiné betonové konstrukce v exteriéru, které jsou vystaveny zvýšené zátěži a klimatickým podmínkám.

Jakým způsobem se aplikuje asfaltový penetrační nátěr

Asfaltový penetrační nátěr se aplikuje pomocí štětců, válečků nebo stříkacího zařízení na čistý a suchý povrch. Před aplikací je důležité řádně promíchat nátěr a případně odstranit veškeré nečistoty a olejové skvrny z povrchu, který ma být ošetřen. V některých případech je také potřeba povrch předem upravit třeba štěrkováním, aby se zvýšila přilnavost nátěru. V závislosti na druhu a stavu povrchu se může doporučovat i aplikace ve více vrstvách.

Kolik vrstev asfaltového penetračního nátěru aplikovat

Doporučený počet vrstev asfaltového penetračního nátěru závisí na konkrétním produktu a stavu povrchu, který se má ošetřit. Obvykle se však doporučuje aplikovat alespoň dvě vrstvy, aby se dosáhlo optimální ochrany a výkonnosti nátěru. Mezi aplikacemi jednotlivých vrstev je třeba dodržet doporučenou dobu schnutí.

Jak dlouho trvá, než asfaltový penetrační nátěr zaschne

Asfaltový penetrační nátěr
PCI Pecimor P 10l asfaltový penetrační nátěr

Doba schnutí u asfaltového penetračního nátěru může být různá a závisí na mnoha faktorech jako jsou teplota, vlhkost vzduchu a ventilace místa aplikace. Obecně lze říci, že povrch ošetřený nátěrem by měl být suchý na dotek po několika hodinách, zatímco plně vytvrzení nátěru může trvat 24 až 48 hodin. Je důležité řídit se pokyny výrobce, protože různé typy nátěrů mohou mít odlišné požadavky na schnutí.

Jaké mají asfaltové penetrační nátěry vliv na ekologii a životní prostředí

Ekologický dopad asfaltového penetračního nátěru se liší v závislosti na složení konkrétního produktu. Některé nátěry mohou obsahovat škodlivé chemické složky, které mohou být nežádoucí pro životní prostředí. Proto je důležité volit nátěry, které jsou vyrobeny s ohledem na ekologii a mají nízký obsah těkavých organických látek (VOC). Takové produkty snižují riziko znečištění a přispívají k ochraně přírody a lidského zdraví.

Zobrazit kompletní nabídku Asfaltový penetrační nátěr