Bojler

Teplá voda po celý rok.

ca. 5 600 CZK
ca. 2 100 CZK
ca. 26 400 CZK
 
ca. 9 300 CZK
 
ca. 2 400 CZK
ca. 6 100 CZK

Jak vybrat bojler

Hygienické standardy dnešní doby pokročily natolik, že si již nedovedeme představit ani den bez tekoucí vody. Večerní sprchování považujeme za pravidelný rituál očisty těla i ducha. Co ale dělat v rodinném domě, v zimním období a bez výměníku? Jednoduché řešení spočívá v pořízení bojleru. Okolnostem jeho správného výběru se věnujeme na následujících řádcích.

Typy podle energie

V praxi rozlišujeme hned několik způsobů, podle nichž lze bojlery rozdělit. Jeden z nejčastějších spočívá v typu energie užité k ohřátí vody. V současné době lze volit hned ze čtyř různých systémů, z nich každý má své výhody, ale i nevýhody:

 • Elektrický bojler – nejčastější, topné těleso rychle ohřívá vodu na požadovanou teplotu, vysoký výkon, rozumná pořizovací cena, vysoké náklady na provoz
 • Plynový bojler – ohřev pomocí zemního plynu, funkční i při výpadku elektřiny, nižší cena, omezené riziko výbuchu
 • Akumulační nádrže – samy o sobě vodu neohřívají, hromadí zbytkové teplo z provozu jiných zařízení (kotle, solárního systému, tepelného čerpadla aj.), vysoká pořizovací cena, velmi levný provoz
 • Kombinovaný bojler – nejdražší, využívá dvou různých systémů pro ohřev, při výpadku jednoho je plynule nahrazen druhým
Elektrický pro malou rodinu
Dražice OKCE 80
ca. 5 600 CZK
Aktuálni cena

Nejčastěji v domácnostech naleznete bojlery fungující na elektrický proud, jelikož se jedná o nejbezpečnější a nejefektivnější systém. Zejména v oblastech s nestálou dodávkou elektřiny se ovšem vyplatí pořízení kombinovaného zařízení. Budete tak mít jistotu, že s výpadkem neztratíte přísun teplé vody.

Typ podle konstrukce

Druhé rozdělení spočívá v typu užité konstrukce. Pod zastřešujícím pojmem bojler se v praxi rozlišuje hned několik různorodých způsobů ohřevu vody. V současné době je na výběr tato trojice řešení:

 • Zásobníkové tlakové ohřívače – centrální rozvod po celém domě, vhodné pro instalaci do kotelny nebo sklepa, vyšší objem,
 • Zásobníkové beztlaké ohřívače – montovány v konkrétních místnostech pod nebo nad umyvadlo, menší objem, ohřev vody pro umytí rukou
 • Průtokové ohřívače – vodu nezadržují, ohřívají je při vysokém výkonu při průtoku, obrovská energetická náročnost, nelze je umístit všude
Elektrický pod umyvadlo
Dražice BTO 5 IN
ca. 2 100 CZK
Aktuálni cena

Víte, že…?

Jestliže vás zaujala možnost pořízení průtokového ohřívače ke každému umyvadlu v domácnosti namísto centrálního bojleru, raději si vše důkladně promyslete. Prvotní investice bude sice o něco málo nižší, ale spotřeba těchto systémů je obrovská.

Objem

Vstoupili jste do sprchy a teplá voda nikde? Byli se před vámi opláchnout tři rodinní příslušníci? Jádro pudla bude patrně ukryto v nedostatečném objemu nádoby. Ten musíte vybírat zejména podle počtu členů v domácnosti, ale neméně důležitou roli sehrává i velikost prostoru pro umístění bojleru. Do drobné kotelny zkrátka obrovskou nádrž na 200 litrů nevměstnáte.

Následující tabulka obsahuje odhad doporučeného množství vody podle počtu osob v domácnosti:

Solární velký
Baxi UBVT 400 DC
ca. 26 400 CZK
Aktuálni cena
Počet osob Doporučený objem (v litrech)
1–2 50–120
3–4 120–180
5 a více Nad 180

Možná se vám uvedená rozmezí zdají jako příliš široká. Copak v jedné rodině si vystačí s 2 lidé s 50 litry a jinde jich potřebují 120? Na první pohled neuvěřitelné, ale uvedené údaje skutečně zohledňují rozdílné návyky jednotlivých domácností.

Umístění

Již výše jsme uvedli, že s objemem úzce souvisí i umístění bojleru. Obecně se doporučuje instalace co nejblíže místu spotřeby tak, aby voda nemusela urazit zbytečně dlouhou cestu, během níž postupně vychladne. Je-li ohřívač vzdálen více než 2 metry od místa odběru, tepelné ztráty narůstají poměrně výrazně.

Dle charakteru místnosti a množství volného místa rozlišujeme dva možné způsoby umístění nádrže:

Plynový průtokový
Junkers WR 14-2
 • Horizontální bojler – vhodný do stísněných prostor, výraznější mísení teplé vody se studenou
 • Vertikální bojler – do rozměrnějších místností, striktní oddělení teplé vody od studené

Specifickou variantu představuje průtokový ohřívač nebo beztlakový bojler přímo u umyvadla. Hodí se zejména do prostor, jež jsou příliš vzdáleny od centrálního bojleru.

Doba ohřevu

Počítejte s tím, že bojler potřebuje dostatek času, aby ohřev z 15 na 65 °C zajistil. Doba se odvíjí od objemu vody v litrech a příkonu. Standardně se na trhu vyskytují nádrže o příkonu 2 000 W. Počítejte u nich se zhruba 9 minutami na každých 5 litrů objemu. Mohutné nádrže o objemu 200 l tak vyžadují zhruba 6 hodin nepřetržitého provozu, což se samozřejmě projeví ve vyúčtování energií.

Elektrický pro velkou rodinu
Dražice OKCE 200 S
ca. 9 300 CZK
Aktuálni cena

Materiál

Návštěvu kamenné prodejny doporučujeme zejména z toho důvodu, že si můžete fyzicky zkontrolovat použitý materiál. Od něj se odvíjí životnost bojleru a rozdíly mohou v extrémním případě činit až 10 let, což není zrovna krátká doba. Momentálně v obchodech nacházejí uplatnění dva základní druhy materiálového provedení:

 • Dvojitý smalt – levnější, životnost 10–15 let, pomalejší akumulace tepla a rychlejší vychladnutí
 • Nerezový plech – dražší, životnost 15–25 let, rychlejší akumulace tepla a pomalejší vychladnutí

Víte, že…?

Ačkoliv není cenový rozdíl mezi oběma materiály zrovna malý, doporučujeme volit dražší variantu. Peníze jednak ušetříte díky její delší životnosti, jednak se při častém používání pozitivně projeví lepší akumulace tepla.

Plynový velký
Junkers S 190-1 23

Funkce a příslušenství

Moderní doba s sebou přináší neustále rozšiřování dostupných pomocníků a funkcí. Ani trh s ohřívači vody není žádnou výjimkou a zejména v posledních letech se vyrojila celá řada doplňků. Jejich charakter bývá jak ryze kosmetický, tak i hygienický. Však stačí pohlédnout na náš krátký soupis:

 • Elektronické ovládání – řízení prostřednictvím LED displeje, možnost časování na vhodnou dobu, zobrazení údajů o teplotě vody a případných poruchách
 • ECOtronic – přizpůsobení preferovaným nastavením uživatele, nastavení teploty v určitém rozmezí a určení typického času
 • Anti-Freeze systém – ochrana proti zamrznutí, automatické spuštění topného tělese, klesne-li teplota pod hranici –5 °C
 • Anti-Legionella – jestliže voda nedosáhla teploty 70 °C v průběhu 30 dnů, dojde k jejímu automatickému ohřevu pro zničení nebezpečné vodní bakterie
 • Zpětná klapka – zabránění průtoku vody zpět do vodovodního řádu

Nejvýznamnější značky

Zaujal vás po toulkách hobbymarketem zajímavě vyhlížející bojler, navíc výrazně levnější než zbytek sortimentu? Zpozorněte a důkladně si proklepněte, kdo za ním stojí. Riziko, že jeho tělo bude ze slaboučkého smaltovaného plechu, jenž během několika málo let zreziví a povolí, je totiž vysoké. Nehledě na to nízkou efektivitu topného tělesa, které vyčerpá spoustu energie během ohřevu.

Elektrický průtokový
ETA 0733
ca. 2 400 CZK
Aktuálni cena

Na pultech obchodů ale snadno objevíte i nádrže pocházející z dílen renomovaných producentů. Chybu neuděláte nákupem krabice s logem následujících společností:

 • Bosch
 • Dražice
 • Ariston
 • Elíz

Vzhledem k tomu, že mnohé pojmy jste patrně ještě ani neslyšeli, považujeme za důležité, je alespoň krátce představit.

Kombinovaný horizontální
Elíz EURO 80 XT
ca. 6 100 CZK
Aktuálni cena

Bosch

Nejznámější zástupce, jenž to dotáhl až do našeho přehledu. Německý gigant, do jehož portfolia spadá kromě ohřívačů vody též široká nabídka velkých bílých spotřebičů, dílenského nářadí a drobnější elektroniky. Na své si přijde každý, kdo očekává vynikající kvalitu za rozumnou cenu.

Dražice

Již v roce 1900 došlo z popudu Marie Kyselové ke vzniku družstevního podniku, jenž se ještě před počátkem první světové války začal orientovat na perspektivní oblast výroby a rozvodu elektrické energie. Stál za vznikem prvních hydroelektráren na našem území a na sklonku 30. let se řadil mezi nejlépe prosperující podniky české provenience.
Od 50. let až do současnosti se firma Dražice věnovala produkci ohřívačů vody různých typů a tvarů. Dnes je považována za lídra v oblasti propojení těchto zařízení s mobilními telefony a moderní elektronikou.

Ariston

Historie společnosti Ariston se začala psát roku 1930, když v Itálii začala s výrobou vah. Již v 50. letech ale změnila orientaci směrem k návrhu a produkci ohřívačů vody. Během následujících desetiletí se jí podařilo získat pozici jedné z největších globálních firem v tomto oboru s portfoliem čítajícím stovky různorodých modelů.

Elíz

Svého zástupce v oblasti výroby bojlerů má i náš východní soused. V prosinci 1991 založil Miroslav Elíz stejnojmennou společnost věnující se záručnímu a pozáručnímu servisu bojlerů. Postupem času k této činnosti firma přidala i výrobu vlastního sortimentu, jehož kvalita je potvrzena certifikátem dle normy ISO.

Cena

Ani tento text rozhodně neochudíme o tradiční cenové okénko. Pořízení bojleru rozhodně nepředstavuje zrovna lacinou záležitost, ačkoliv zařízení obvykle zvládne sloužit dlouhé desítky let. Nám se na základě zevrubné analýzy požadovaných finančních obnosů podařilo identifikovat tři pásma:

 • Do 7 500 Kč
 • 7 500−15 000 Kč
 • Nad 15 000 Kč

Cena do 7 500 Kč

V nejnižších patrech cenového žebříčku objevíte nádrže určené do nejmenších domácností. Jejich objem jen výjimečně přesahuje hranici 100 litrů, pro své rozměry se ovšem hodí prakticky kamkoliv. Užitou energií bývá obyčejně elektřina, méně častěji potom plyn.
Specifickou skupinu tvoří průtokové ohřívače a beztlaké bojlery umisťované pod nebo nad umyvadlo. Zaujaly-li vás svou nízkou cenou, počítejte s výraznějšími náklady na provoz a faktem, že musí být umístěny ve všech místnostech s umyvadlem.

Cena od 7 500 do 15 000 Kč

Ve střední třídě nalezne svého favorita naprostá většina domácností. Běžným zdrojem energie je opět elektřina, ale své místo zde mají i modely poháněné plynem, případně obojím. Objem se standardně pohybuje mezi 150 a 300 litry, což plně dostačuje každodenním potřebám. Výjimečné ale nejsou ani větší nebo menší nádoby. Svými rozměry se ještě stále vejdou i do kotelen menších dispozic.

Cena nad 15 000 Kč

Na samém vrcholu stojí největší nádrže o objemu mnohdy dosahujícím hranice 1 000 litrů. Rovněž zde kromě obligátních elektrických, plynových a kombinovaných modelů najdete i solární bojlery. Ty využívají sluneční energii, díky čemuž se vysoká nákupní cena rozmělní v nižší částkách za provoz. Těšte se též na vysoce odolnou nádobu z nerezového plechu, jenž vydrží i více než 20 let nepřetržitého užívání.

Nomination
Elektrický pro malou rodinu
Elektrický pod umyvadlo
Solární velký
Plynový průtokový
Elektrický pro velkou rodinu
Plynový velký
Elektrický průtokový
Kombinovaný horizontální
Image
Product
Dražice OKCE 80
Dražice BTO 5 IN
Baxi UBVT 400 DC
Junkers WR 14-2
Dražice OKCE 200 S
Junkers S 190-1 23
ETA 0733
Elíz EURO 80 XT
Objem
80 l
5 l
400 l
14 l
200 l
186 l
80 l
Druh ohřívače
zásobníkový
zásobníkový
zásobníkový
průtokový
zásobníkový
zásobníkový
průtokový
kombinované
Typ ohřevu
elektrické
elektrické
solární
plynové
elektrické
plynové
elektrické
kombinované
Umístění ohřívače
vertikálně na zeď
pod umyvadlo
závěsné svisle
stojatě
stojatě
svisle
svisle
Energe­tická třída
C
A
B
C
B
A
Cena ca. 5 600 CZK ca. 2 100 CZK ca. 26 400 CZK   ca. 9 300 CZK   ca. 2 400 CZK ca. 6 100 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena