Nejlepší detektory propan - butanu 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
SAFE Home 808COM
77 %
★★★★★
★★★★★

Jak vybrat detektor propan – butanu

Při výběru detektoru propanu a butanu je důležité zaměřit se na několik klíčových faktorů, které zajišťují jeho spolehlivost a efektivitu:

 • Citlivost a reakční doba: Je nezbytné, aby měl detektor vysokou citlivost a byl schopen reagovat rychle na přítomnost plynu v prostředí.
 • Typ detekce: Existují jednoduché domácí detektory a složitější průmyslové systémy, které je třeba vybírat podle místa použití.
 • Zdroj napájení: Detektory mohou být napájeny z běžné elektrické sítě nebo bateriemi, což je užitečné pro místa bez přístupu k elektrické energii.
 • Zvukový a vizuální alarm: Detektory by měly mít hlasitý alarm, který upozorní osoby v okolí na únik plynu, a často mají také vizuální signalizaci.
 • Možnosti montáže: Rozhodněte se, zda potřebujete přenosný detektor nebo model pro stálou instalaci.
 • Certifikace a bezpečnostní standardy: Ujistěte se, že detektor splňuje platné bezpečnostní standardy a byl certifikován relevantními institucemi.

Víte, že…?

Výběr správného detektoru může znamenat ochranu majetku a zachránění životů, proto se vyplatí investovat čas do pečlivého výběru.

Detektor propan-butan - náš výběr

SAFE Home 808COM
přečíst recenzi
Výrobce: Safe home
Typ: plynové detektory
Detekce: kombinované
Na strop: ano
Na zeď: ano
Na baterie: ano
Zobrazit více
Barva: bílé
Detektor oxidu uhelnatého a hořlavých plynů SAFE Home 808COM je navržen pro detekci úniku CO a běžně se vyskytujících plynných látek (zemní plyn, metan, propan, butan) v obytných prostorech. Zařízení je řízeno mikroprocesorem, signalizuje nebezpečí opticky i akusticky a je napájeno ze sítě 230V s možností záložní baterie 9V (není součástí balení). Detektor je certifikován dle ČSN-EN 50291-1:2010 a ČSN-EN 50194-1:2009.
Zobrazit méně
Jablotron GS 133
přečíst recenzi
Výrobce: Jablotron
Typ: plynové detektory
Detekce: hořlavých plynů
Zobrazit více
Požární hlásič je zařízení navržené k detekci ohně nebo kouře ve stavebních objektech. Funguje na principu detekce změny teploty nebo koncentrace kouře v prostoru. Některé hlásiče jsou vybaveny hlasitým zvukovým alarmem a/nebo směšovacím senzorem pro spolehlivější detekci. Požární bezpečnost je zásadní pro ochranu osob a majetku.
Zobrazit méně
Var-Tec GD-983-LP
Výrobce: Var-tec
Typ: plynové detektory
Barva: bílé
Zobrazit více
Detektor Var-Tec GD-983-LP slouží k identifikaci propanu a butanu. Zařízení používá ionizační komůrku pro měření hladiny LEL plynu a spustí alarm při detekci specifikované koncentrace. Má interní sirénu s hlasitostí 70 dB, LED indikaci a relé pro připojení k systémům EZS. Napájení je v rozsahu 10,5 - 16 V.
Zobrazit méně
LED21 XG30
Výrobce: LED21
Zobrazit více
Detektor plynu LED21 XG30 je zařízení určené k monitorování přítomnosti LPG, propanu, metanu, butanu a LNG. Je napájen 230V AC a jeho elektronický senzor má průměrnou životnost 3 roky. Obsahuje signalizační LED diody: zelenou pro normální stav, žlutou pro nefunkční stav a červenou pro aktivaci alarmu.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Detektor propan – butanu

Jak vybrat detektor propan - butanu

Co dělat v případě, že detektor propan – butanu spustí alarm

V případě, že detektor propanu a butanu spustí alarm, je nezbytné dodržet určitý postup, aby se předešlo možnému nebezpečí:

 • Okamžitě zastavte veškerou práci a odstraňte potenciální zdroje otevřeného ohně nebo jisker v blízkosti.
 • Pokud je to bezpečné, zkontrolujte zdroj úniku plynu a pokuste se jej uzavřít, aby se předešlo dalšímu úniku.
 • Větrejte místnost otevřením dveří a oken, aby se plyny rozředily a bylo zabráněno kumulaci.
 • Evakuujte osoby z postižené oblasti a zajistěte, aby se nikdo nevracel zpět, dokud nebude situace bezpečná.
 • Kontaktujte odborníky na opravu a zkontrolujte všechna zařízení, která mohou být zdrojem úniku.
 • Informujte příslušné záchranné složky, pokud nedokážete únik plynu sami bezpečně zvládnout.

Je důležité mít plán pro takovou situaci a všem přítomným oznámit, jak se mají chovat v případě úniku plynu.

Jaký je rozdíl mezi detektorem propanu a detektorem propan – butanu

Hlavním rozdílem mezi detektorem propanu a detektorem propan – butanu je v rozsahu detekce. Detektor propanu je specificky navržen k rozpoznání úniku propanu, zatímco kombinovaný detektor propan – butanu je schopen detekovat oba tyto plyny. Butan je stejně jako propan uhlovodíkový plyn a oba se často používají ve stejných aplikacích, jako jsou plynové vařiče, ohřívače a další plynová zařízení. Kombinovaný detektor tak poskytuje širší ochranu proti únikům plynu v domácnostech nebo průmyslových prostředích, kde se oba plyny používají.

Může být detektor propan – butanu instalován samostatně nebo vyžaduje odbornou instalaci

Detektor propan-butan
SAFE Home 808COM

Detektory propan – butanu jsou navrženy tak, aby je bylo možné instalovat samostatně bez nutnosti odborné instalace, pokud jsou to jednoduché domácí zařízení. Tyto typy detektorů obvykle obsahují návod k použití a jsou navrženy pro snadnou instalaci – buď jako přenosné jednotky nebo jako jednotky pro montáž na zeď či strop. Je však důležité dodržovat přiložené pokyny a umístit detektor v prostoru tak, aby byl schopen efektivně monitorovat přítomnost propan – butanu. Pro složitější průmyslové systémy může být vhodná odborná instalace, která zajišťuje správnou funkci a integraci do stávajících bezpečnostních systémů.

Jakým způsobem lze udržovat detektor propan – butanu a zabezpečit jeho správné fungování

Správná údržba detektoru propan – butanu je nezbytná pro jeho spolehlivou funkci. Bez ohledu na typ detektoru by měly být pravidelně prováděny následující činnosti:

 • Pravidelné testování funkce detektoru podle návodu výrobce, aby se zajistilo, že senzory a alarmy fungují správně.
 • Čištění detektoru, které zahrnuje odstraňování prachu, nečistot a jiných materiálů, které by mohly ovlivnit jeho citlivost nebo způsobit falešné poplachy.
 • Výměna baterií v detektorech na baterie, aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana i v případě výpadku elektrického proudu.
 • Přezkoumání a aktualizace umístění detektoru: v případě změn v používání prostoru nebo instalaci nových plynových zařízení je důležité přehodnotit, zda je detektor umístěn optimálně.
 • Kontrola a dodržování data expirace senzorů, protože senzory mají omezenou životnost.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete zajistit, že váš detektor propanu a butanu bude spolehlivě sloužit k ochraně vaší domácnosti nebo pracoviště.

Jak se liší detektory propan – butanu pro domácnost a pro průmysl

Detektor propan-butan
Jablotron GS 133

Detektory propan – butanu pro domácnost jsou obvykle menší, jednodušší na obsluhu a jsou navrhnuté pro základní ochranu v typických domácích prostředích. Tyto detektory často fungují buď na baterie nebo jsou připojené k domácí elektrické síti a snadno se instalují. Na druhé straně, průmyslové detektory propan – butanu jsou určeny pro použití v komerci, ve výrobních halách nebo tam, kde je potřeba sledovat větší prostorové úseky či více potenciálních zdrojů úniků. Tyto systémy mají často komplexnější instalaci, kterou zajišťuje odborný personál, a mohou být integrovány do celkových bezpečnostních nebo automatizačních systémů. Jejich konstrukce a funkce jsou přizpůsobeny pro vyšší nároky na odolnost a spolehlivost odpovídající průmyslovému použití.

Zobrazit kompletní nabídku Detektor propan – butanu