Nejlepší extrakční kleště 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Extrakční kleště pro IO PN 5032 D, ESD - 103000744

Jak vybrat extrakční kleště

Výběr extrakčních kleští by měl být založen na následujících kritériích:

 • Materiál: Kleště by měly být vyrobeny z kvalitního a odolného materiálu, jako je vysoce kvalitní ocel, což zaručuje dlouhou životnost.
 • Velikost a typ čelistí: Záleží na konkrétním použití, takže je důležité vybrat kleště s čelistmi vhodnými pro konkrétní typ práce.
 • Ergonomie rukojeti: Kleště by měly mít ergonomicky tvarovanou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci i při delším používání.
 • Mechanismus: Může mít jednoduché či složitější mechanismy, jako jsou například posuvné nebo otočné čelisti, v závislosti na typu a funkci kleští.
 • Velikost a hmotnost: Tyto vlastnosti by měly odpovídat potřebám uživatele, aby práce s nástrojem byla efektivní a nezpůsobovala únavu.
 • Podpora výrobce a dostupnost náhradních dílů: Je dobré uvažovat o možnosti servisu a dostupnosti náhradních dílů pro případ, že by se kleště poškodily nebo opotřebovaly.

Extrakční kleště - náš výběr

Extrakční kleště pro IO PN 5032 D, ESD - 103000744
Zobrazit více
Extrakční kleště pro IO PN 5032 D, ESD - 103000744 jsou navrženy pro manipulaci s integrovanými obvody o 22 až 32 kontaktech. Mají délku 158 mm a hmotnost 155 g s extrakční silou 4 kg. Jsou vybaveny ESD ochranou.
Zobrazit méně
Extrakční kleště pro PLCC komponenty PLCC 32 - 103000806
Zobrazit více
Nástroj slouží k extrakci 32pinových PLCC komponent z patice, s extrakční silou 2,5 kg. Délka nástroje činí 142 mm a hmotnost dosahuje 53 g.
Zobrazit méně
Extrakční kleště pro IO PN 5034 D, ESD - 103002575
Zobrazit více
Extrakční kleště model IO PN 5034 D, ESD jsou určené k manipulaci s integrovanými obvody s počtem kolíků 22 až 32. Délka nástroje je 158 mm, hmotnost dosahuje 155 g a extrakční síla 4 kg. Kleště jsou vybavené ESD ochranou.
Zobrazit méně
Extrakční kleště SMT COAX 1.6 - 103002577
Zobrazit více
Extrakční kleště SMT COAX 1.6 - 103002577 jsou určeny pro koaxiální konektory SUHNER MMCX. Průměr kleští A je 1,6 mm, délka nástroje činí 78,5 mm a hmotnost je 68 g.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Extrakční kleště

Jak vybrat extrakční kleště

Jak správně používat extrakční kleště pro maximální efektivitu

Pro správné použití extrakčních kleští je důležité postupovat podle následujících kroků:
1. Před použitím pečlivě zkontrolujte kleště, jestli nejsou poškozené a zda fungují správně.
2. Nastavte kleště na správnou velikost, pokud mají nastavitelné čelisti, aby správně pasovaly na komponent, který chcete extrahovat.
3. Při používání aplikujte sílu rovnoměrně a postupně. Náhlé a silové pohyby mohou způsobit poškození předmětu nebo nástroje.
4. Držte nástroj pevně, ale nedřete do rukojeti, aby nedošlo k její deformaci nebo k ztrátě kontroly nad kleštěmi.
5. Po dokončení práce kleště pečlivě vyčistěte a uložte na suchém místě, aby nedošlo k jejich korozi nebo poškození.

Jaké typy extrakčních kleští jsou dostupné a na jaké práce se hodí

Na trhu je mnoho typů extrakčních kleští, které se liší podle určení a konstrukce. Některé z nejběžnějších typů zahrnují:

 • Standardní extrakční kleště: Tyto kleště mají pevné čelisti a jsou vhodné pro všeobecné použití například ve strojírenství.
 • Kleště s posuvnými čelistmi: Umožňují nastavit velikost úchopu, což je ideální při práci s různými velikostmi součástek.
 • Extrakční kleště s otočnými čelistmi: Jsou vhodné pro práci v těsných prostorech, kde je potřeba manipulace s komponentem z různých úhlů.
 • Speciální extrakční kleště: Jsou určeny pro specifický účel, například pro odstraňování zlomených šroubů nebo pro práci s elektronickými součástkami.

Jak udržet extrakční kleště v dobrém stavu a prodloužit jejich životnost

Údržba extrakčních kleští je klíčová pro jejich dlouhodobou funkčnost a bezpečnost při práci. Základní kroky údržby zahrnují:

 • Pravidelné čištění po každém použití, odstraňování nečistot a zbytků materiálu může zabránit korozi a zajišťuje hladké fungování.
 • Kontrola kleští na případné vady nebo opotřebení, jako je povolení šroubů nebo opotřebení čelistí.
 • Mazání pohyblivých částí, pokud výrobce doporučuje, pro snížení tření a zajištění hladkého chodu.
 • Skladování na suchém místě, aby se zabránilo korozi a poškození izolace u izolovaných modelů.
 • Ostré hrany a čelisti by měly být pravidelně kontrolovány a případně broušeny, aby si zachovaly efektivitu při úchopu.

Co dělat v případě, že extrakční kleště nefungují správně nebo mají defekt

Extrakční kleště
Extrakční kleště pro IO PN 5032 D, ESD - 103000744

Pokud zjistíte, že extrakční kleště nefungují správně nebo mají nějaký defekt, doporučuje se:
1. Přerušit práci a ověřit, zda je problém způsoben nesprávným použitím nebo jde o výrobní vadu.
2. Pokud je problém způsoben opotřebením, zvážit možnost servisu nebo výměnu opotřebených částí.
3. V případě výrobních vad kontaktovat výrobce nebo prodejce a řešit reklamaci v souladu s záručními podmínkami.
4. Nikdy se nesnažte provádět neodborné opravy, které by mohly závadu zhoršit nebo způsobit nebezpečí při dalším používání nástroje.

Jaké bezpečnostní opatření bych měl dodržovat při používání extrakčních kleští

Při používání extrakčních kleští je nezbytné dbát na následující bezpečnostní opatření:

 • Vždy používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před odletujícími částečkami nebo jiskrami.
 • Ujistěte se, že nástroj používáte ve správném úhlu a v bezpečné poloze, aby nedošlo k nekontrolovanému sklouznutí.
 • Nepřetěžujte kleště silou, která přesahuje jejich konstrukční kapacitu.
 • Používejte kleště, které jsou vhodné pro konkrétní práci. Například při práci s elektrickými vodiči použijte kleště s izolačními rukojeťmi.
 • Po použití kleště řádně uložte, aby nebyly přístupné neautorizovaným osobám, zejména dětem.
Zobrazit kompletní nabídku Extrakční kleště