Grafitová vazelína

Správná péče o každý stroj.

 
 
ca. 4 300 CZK

Jak vybrat grafitovou vazelínu

Grafitová vazelína spadá pod plastické mazivo, což je označení používané pro maziva polotuhé konzistence s vyšší počáteční viskozitou než mají oleje. Používají se k mazání nejrůznějších kluzných a valivých uložení, všude tam, kde není možné nebo technicky vhodné použití oleje. Jejich úkolem je zůstat na místě a vytvořit ochrannou vrstvu na namáhaných komponentech. Grafit bývá, stejně jako i jiná pevná maziva, přidáván do mazacích olejů a plastických maziv a past jako jejich doplňková složka.

Označení

Plastická maziva vytvářejí dlouhodobou mazací ochranu a měli byste je vybírat podle doporučení výrobce. Dělí se do 9 tříd podle viskozity:

  • 00 – tekutá
  • 0 – měkká
  • 1-6 – od měkkých přes střední až k tužším
  • 7 – 9 – tuhá
Ve spreji
Olej grafitový COYOTE 400ml

Plastická maziva mají ve svém označení 3 písmena a 2 číslice. Každá položka označuje něco jiného:
1. písmeno – druh aplikace
2. písmeno – typ základového oleje a přísad
3. číslice – konzistence (dle třídy viskozity)
4. písmeno – maximální provozní teplota a odolnost vůči vodě
5. číslo – minimální provozní teplota

Při výběru správného plastického maziva pro je potřeba řídit se jeho označením a dát především na doporučení výrobce, který prostředek je nejlepší pro ochranu stroje.

Grafit vlastnosti

Mazací vlastnosti grafitu a celé skupiny tzv. pevných maziv jsou výjimečné, avšak natolik specifické, že stačí malá odchylka, ať už při jejich aplikaci nebo v provozních podmínkách uzlu, a dobře stabilizovaný třecí uzel snadno přejde do havarovaného stavu.

Plastické mazivo
Mogul G3 250 g

Struktura grafitu vymezuje jeho fyzikálně-chemické vlastnosti, a tím jeho formy předurčuje pro možné použití v praxi. Před výběrem vhodné grafitové vazelíny musíte zohlednit konkrétní požadavky komponentů, které chcete namazat. To je především způsob zatížení, statický tlak, dynamické smykové zatížení, valivé uložení, střídání statického a dynamického zatěžování či vibrace, vysoké nebo nízké teploty, vlhkost, prašnost, agresivita prostředí, požadovaná životnost maziva v uzlu apod.

Dále se zamyslete nad způsobem aplikace maziva. To může být jednorázové nanesení na plochu nebo do ložiska. Druhou možností je pak vstřikování, zde ale musíte počítat se ztrátami.

Když už víte, co od maziva očekáváte, můžete srovnávat provozní podmínky s parametry maziv, předkládanými jejich výrobci. V informačních letáčcích nemusí být uvedeno vše potřebné, pouze výjimečně najdete informaci, že maziva nejsou vhodná pro mazání ve vakuu.

Pasta ve velkém balení
Faren MOVIE GREASE 5 l
ca. 4 300 CZK
Aktuálni cena

Víte, že…?

Suspenze grafitu mají tendenci odsazovat grafit nejen při skladování, ale i při použití, což se může za určitých podmínek projevit upěchováním grafitu v mazacím uzlu.

Využití

Jemná a čistá forma grafitu se používá jako mazivo ve formě suspenzí, past a jako prášková forma. Při aplikacích těchto mazacích prostředků se z význačných vlastností grafitu především využívá schopnost odolávat vysokému statickému a smykovému zatížení tlakem, a také schopnost odolávat vysokému tepelnému zatížení.

Grafit má omezenou schopnost vázat se na kovový povrch a dlouhodobě se tak udržet v mazacím uzlu.
Mazací schopnosti grafitu se uplatňují za kritických podmínek smíšeného tření. Proto bývá grafit, tak jako i jiná pevná maziva, přidáván do mazacích olejů a plastických maziv nebo past jako jejich doplňková složka, nebo jsou kapaliny či pasty pouze jeho nosičem.

Rozhodující je, zda podmínky smíšeného tření jsou pro daný mazací uzel pouze okrajové, anebo jsou obvyklé a nelze je omezit jiným způsobem.

Na mazací uzel, kde za normálních mazacích podmínek ke smíšenému tření nedochází a nedochází zde ani k vysokému tepelnému zatížení, není důvod používat mazivo s grafitem. Příkladem zařízení, kde za normálních mazacích podmínek nevzniká důvod použití přídavku pevného maziva, jsou motory a převody standardních motorových vozidel.

V nerozhodných případech, kdy nelze snadno odhadnout, která provozní podmínka a jak ovlivní chování maziva, tedy pokud musíte najít kompromis mezi životností a odolností maziva při vysokých teplotách a současně při vyšších otáčkách ložiska, proveďte provozní zkoušku a vyhodnoťte chování mazacího uzlu.

Ceny

Grafitovou vazelínu můžete koupit v olejové, vodní nebo lihové suspenzi, v pastovité formě, jako plastické mazivo, v prášku, případně jako součást kluzných laků. Tuhé mazivo se používá především na promazání kluzných ložisek zatížených vyššími tlaky, pro mazání pomaluběžných ozubených soukolí v prašném prostředí nebo pro valivá pomaloběžná uložení, která mohou pracovat i ve vlhkém prostředí.

Možnosti Využití
Grafitová vazelína ve spreji Je určená na panty, kolejnice, hřídele, zámky, navijáky, šrouby, matice a mnoho dalších.
Vysoce kvalitní lithiové mazivo Používá se na nářadí s čelním ozubením, křovinořezy, elastické spoje, nůžky na živé ploty, šnekové převodovky. Doporučeno pro všechny mechanické části vystavené vysoké zátěži.
Grafitová pasta Speciální vazelína s vysokým obsahem grafitu. Zajišťuje stálé promazání kohoutů a ventilů na páru, vodu a plyn. Pro svůj vysoký bod tání a odolávání tlaku je ideální pro mazání armatur, ventilů, kohoutů, pump, přírubových těsnění, závitů, kluzných vedení, čepů, pružin, řetězových článků a pomalu běžných ložisek u všech druhů mechanismů.

Cena těchto maziv se pohybuje v rozmezí 60 – 300 Kč. Mezi značky patří Mogul, Coyote, Oleo-Mac, Grafitol.

Jméno
Ve spreji
Plastické mazivo
Pasta ve velkém balení
Image
Produkt
Olej grafitový COYOTE 400ml
Mogul G3 250 g
Faren MOVIE GREASE 5 l
Cena     ca. 4 300 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena