19 nejlepších elektromagnetických ventilů 2023

Reguluje průtok daného média.

Autor: Cenovyradar | Aktualizováno: Březen 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Makeblock Education Elektromagnetický ventil 12VDC MAK273

Jak vybrat elektromagnetický ventil

 • Elektromagnetický ventil reguluje průtok daného média. Skrze ventil může proudit voda, vzduch, vodní pára, lehké oleje či jiné neagresivní kapaliny.
 • Elektromagnetické ventily se dělí do skupin podle průtoku média.
 • Velikost závitu je ve standardním označení G – tedy rozměr trubkového závitu.
 • Elektromagnetický ventil, který je nepřímo ovládaný, funguje na principu uvolnění, resp. zdvihu membrány.

Elektromagnetický ventil - náš výběr

Elektromagnetické ventily 12 V

Elektromagnetické ventily 230 V

Elektromagnetické ventily CO2

Zobrazit kompletní nabídku elektromagnetických ventilů

Jak vybrat elektromagnetický ventil

Typy elektromagnetických ventilů

Jak jsme již naznačili v odstavci výše, existuje více elektromagnetických ventilů, zejména podle průtoku média.

 • Elektromagnetické ventily na pitnou vodu
 • Používají se hlavně na pitnou vodu, přičemž musí splňovat certifikaci NSF/ANSI61. Samozřejmě skrze ně můžete nechat proudit i jinou vodu než pitnou. Dělí se dále na elektromagnetické ventily s funkcí bez proudu zavřeno a s funkcí bez proudu otevřeno.
Elektromagnetický ventil
Makeblock Education Elektromagnetický ventil 12VDC MAK273
 • Elektromagnetické ventily na vodu
 • Nejsou určeny pro pitnou vodu, protože nemají certifikaci. Nicméně bez obav se mohou používat na užitkovou vodu např. na zalévání rostlin.
 • Elektromagnetické ventily na vzduch
 • Elektromagnetické ventily na horkou vodu a páru
Elektromagnetické ventily 12 V
Elektromagnetický ventil 0-8bar G1/2 na pitnou vodu NO HP cívka 12V DC

Víte, že…?

Do elektromagnetického ventilu by se v žádném případě neměli dostat žádné nečistoty a zároveň byste měli dodržovat pravidlo ventilu, ke které tekutině je určen. Může dojít k porušení membrány či spálení cívky.

Připojení elektromagnetického ventilu

Velikost závitu je ve standardním označení G – tedy rozměr trubkového závitu. K dispozici jsou připojovací závity G1/4“, G3/8“, G1/2“, G3/4“, G1“, G1 1/4“ (5/4“), G1 1/2“ (6/4“) a 2“.

Nepřímo ovládané ventily

Elektromagnetický ventil, který je nepřímo ovládaný, funguje na principu uvolnění, resp. zdvihu membrány. Ventily se však ještě dále dělí na nepřímo řízené a pseudo-přímo řízené.

Elektromagnetické ventily 230 V
ASCO SCG238A048 3/4 230V AC elektromagnetický ventil na vodu

Nepřímo řízené elektromagnetické ventily

Membránu uvnitř ventilu ovládá rozdílný vstupní a výstupní tlak. Tento jev se nazývá tlaková diference a bývá v rozmezí od 0,3 až do 1,0 Baru. Výhodou nepřímo ovládaného elektromagnetického ventilu jsou jeho malé cívky, které spotřebovávají málo elektrické energie a nedochází tak k jejich zahřívání. Naopak je nelze použít u potrubí, kde je nízký tlak. V takovém případě se totiž nedá vygenerovat již zmíněná tlaková diference.

Pseudo-přímo řízené elektromagnetické ventily

Membrána v pseudo-přímo řízeném elektromagnetickém ventilu funguje společně s pružinou s elektromagnetickým jádrem cívky. Jádro se při zapnutí napětí dostane do cívky a při tom dojde k pohybu membrány. Pokud je tlak velmi nízký membrána se zvedne, čímž dojde k otevření průchodu potrubí. Naopak velkým tlakem se otevře odtoková štěrbina a otevře ventil. Oproti výše uvedenému typu umí tento ventil pracovat s nízkým tlakem a nevýhodou je pak rychlé zahřívání až přehřívání cívky.

Výrobní materiál

Pro elektromagnetické ventily jsou typické hlavně dva materiály.
Prvním materiálem je mosaz, který se velmi podobá čisté mědi a má vysokou pevnost.

Elektromagnetické ventily CO2
Rataj elektromagnetický CO2 ventil
 • Druhý materiál, který se používá hlavně pro ventily na pitnou vodu, je potravinářská nerezová ocel.

Cívka ventilu

Když už jsme se zmínili o cívce, pojďme se nyní podívat na její pracovní rozsah. Ten totiž v rozmezí od 12-48 V DC až 110-220 V AC. Cívka pak funguje na základě elektrického proudu, který jí prochází. Tím dochází ke generování magnetického pole, jenž pak otevírá nebo zavírá ventil a vytahuje či zasouvá píst.

Víte, že…?

Elektromagnetický ventil může být vybaven průhledným konektorem, který má LED kontrolku, tak abyste ventil měli pořád pod kontrolou a viděli, zda je ventil zapnutý.

Elektromagnetický ventil
De Longhi elektromagnetický ventil CEME kávovaru

Nejznámější značky

Značce elektromagnetického ventilu nemusíte přikládat tolik pozornosti, opravdu si její rozhodování nechte až na konec. Důležité je správně vybrat typ ventilu a soustředit se na ostatní parametry. Nicméně mezi vhodné značky zcela jistě patří: ASCO, HP ventily, OEM a F.S.A.

Cena

Možná někteří z vás teď budou překvapeni, kolik takový elektromagnetický ventil stojí. Předem říkáme, že to není levná záležitost, ale když si uvědomíte, že použitý materiál je mosaz nebo ocel, uvnitř máte cívku, rozdílné bary a velkosti ventilu, uznáte, že cena je takovému produktu úměrná.

Cena Popis
Cena do 500 Kč Jestli narazíte na elektromagnetický ventil, který je pod hranicí 500 Kč, raději od něho dejte ruce pryč. S největší pravděpodobností vás po krátké době opustí nebo nebude fungovat správně.
Cena od 500 do 2 000 Kč V této kategorii najdete většinou nepřímo ovládané ventily na všechny druhy média a s rozdílnými velikostmi závitu.
Cena nad 2 000 Kč Nad touto hranicí se začínají objevovat přímo ovládané ventily. Mají tlak až 150 baru a není výjimkou i cena za elektromagnetický ventil pohybující se kolem 6 000 Kč.

Otázky a odpovědi

Jaká je charakteristika ventilu?

Základní informací je, že reguluje průtok daného média. Skrze ventil může proudit voda, vzduch, vodní pára, lehké oleje či jiné neagresivní kapaliny. Setkat se můžete rovněž s označením solenoidový ventil, solenoid nebo dokonce selen.

Jak vybrat elektromagnetický ventil?

Před výběrem ventilu si ujasněte, jaké médium budete potřebovat regulovat. Ventily mohou regulovat pitnou i užitkovou vodu, vzduch i páru. Zvolit musíte i správnou velikost a vybrat způsob ovládání.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Zobrazit kompletní nabídku elektromagnetických ventilů