Hladinový spínač

Autorka: Klára Machátová | Aktualizováno: Září 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
ELKO EP HRH-5 /UNI Hladinový spínač
93 %
★★★★★
★★★★★

Jak vybrat hladinový spínač

 • Hladinové spínače jsou určeny ke kontrole hladin různých vodních zdrojů (např. studny, jímky, nádrže apod.). Způsobů, jak hladinu kapalin kontrolovat je poměrně hodně. Typické jsou ale magnetické a plovákové spínače.
 • Funkce spínače je hlídání a regulace hladiny různých kapalin. Přístroje ale mohou disponovat také dalšími funkcemi
 • Podstatným parametrem je stupeň krytí IP, protože se jedná o zařízení pracující v náročných podmínkách.

Hladinový spínač - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku hladinových spínačů

Jak vybrat hladinový spínač

 • Hladinové spínače jsou určeny ke kontrole hladin různých vodních zdrojů (např. studny, jímky, nádrže apod.). Způsobů, jak hladinu kapalin kontrolovat je poměrně hodně. Typické jsou ale magnetické a plovákové spínače.
 • Funkce spínače je hlídání a regulace hladiny různých kapalin. Přístroje ale mohou disponovat také dalšími funkcemi
 • Podstatným parametrem je stupeň krytí IP, protože se jedná o zařízení pracující v náročných podmínkách.

Způsoby kontroly hladiny vody

Pro určování hladiny různých zdrojů se používají různé prostředky. Nejčastěji se jedná o:

 • Diferenční tlak
 • Hydrostatický snímač
 • Ultrazvukový snímač
 • Pneumatické měření hladin
 • Plovákový spínač
 • Měření tlaku
Průmyslová nádrž na vodu

Hkadinové spínače se používají v jakýchkoliv nádržích, iStock /Magdalena Wygralak

Magnetický spínač

Jedná se o typ plovákového spínače, který se k měření hladiny kapalin používá nejčastěji a to v mnoha oblastech. Použití je ale omezeno na hladiny čistých kapalin. Sem patří např:

 • Voda
 • Horký kondenzát
 • Chladicí kapaliny
 • Oleje
 • Pohonné hmoty
 • Chemikálie atd.

Prakticky se jedná o nejspolehlivější nástroj v případě monitorování hladiny. Magnetické hladinové spínače využívají principu sklopné páky, která má na konci umístěný plovák s permanentním magnetem. Plovák je umístěn na hladině měřeného média, se kterou se pohybuje. Magnet pak ovládá jazýčkový kontakt. K jeho sepnutí nebo rozepnutí pak dojde při dosažení daného spínacího bodu. Tyto spínače nevyžadují žádné napájení.

Nemagnetický plovákový spínač

Hladinový spínač
ELKO EP HRH-5 /UNI Hladinový spínač

Tam kde nelze použít klasické magnetické spínače, což se týká zejména u kontaminovaných kapalin, se používají plovákové spínače. Zpravidla jsou vždy dva, kdy první je určen k detekci minimální hladiny a druhý pak maximální.

Víte, že…?

Při určování aktuálního zbytkového množství kapaliny jsou vhodnější jemnější snímače hladiny. Důležité je zde kontinuální měření např. pomocí tlaku nebo ultrazvuku. Kontinuální měření je vhodné zejména u kapalin pro chladící okruhy.

Jaké funkce může mít

Základní funkcí hladinových spínačů je snímání a regulace hladiny kapalin. Samotné hlídání může být:

 • Jednostavové – kontrola pouze jedné úrovně hladiny (plná, prázdná)
 • Dvoustavové – sepnutí při jedné úrovni hladiny a vypnutí při druhé
Hladinový spínač
MAVE 2-HH-2 hladinový snímač

Mezi další funkce, které spínače nabízí, patří:

 • Dočerpávání
 • Odčerpávání
 • Hlídání množství kapaliny v nádrži – jedná se o kombinaci předchozích možností
 • Možnost nastavení časové prodlevy aktivace spínače při změně hladiny
 • Potenciometr – umožňuje nastavení citlivosti
Studna na zahradě

Hladinové spínače pohlídají hladinu vody ve studních i jímkách, iStock /beekeepx

Optimální stupeň krytí

Stupeň krytí IP je hodnota tvořená dvěma číslicemi, kdy první udává stupeň krytí před nebezpečným dotykem a vnikem pevných těles a druhá je ukazatelem ochrany před vnikem kapalin. V případě hladinových spínačů se jedná o poměrně zásadní parametr. U většiny spínačů je uvedena hodnota IP 65, v případě ponorných verzí pak IP 68

1. čísliceOchrana před dotekem a pevnými částicemi2. čísliceOchrana před vnikem kapalin
5Dotek jakoukoli pomůckou5Tryskající voda
 
Částečná ochrana před vniknutím prachu Uvádí se průtok 12,5 litru za minutu
6Dotek jakoukoli pomůckou6Silně tryskající voda
 Zcela prachotěsné Průtok cca 100 litrů za minutu
  7Dočasné ponoření
   Maximální hloubka 1 m po dobu 30 minut
  8Trvalé ponoření
   Bližší specifikace by měla být uvedena výrobcem

Víte, že…?

Hladina nádrží musí být sledována zejména v průmyslových a komerčních zásobovacích systémech. K tomuto účelu se používají hladinoměry a různé hladinové snímače.

Technické parametry

Hladinový spínač
HADEX Hladinový spínač

Jednotlivé modely hladinových spínačů se od sebe mohou lišit. Mezi technické parametry, které lze porovnávat patří např.:

 • Odolnost vůči tlaku – 1,5 bar
 • Provozní teplota – může se pohybovat v rozpětí 0 až 50 °C
 • Druh připojení – většinou se jedná o kabely s otevřenými konci
 • Délka kabelu – 5 metrů

Výrobci a ceny

Mezi výrobce hladinových spínačů patří KSR Kuebler, Pumpa a.s., Elkoplast a další
Cenové rozpětí je poměrně široké. Jednoduché plovákové spínače lze koupit již za cenu kolem 300 Kč. Nejdražší varianty se pak pohybují kolem částky 2500 Kč. Elektronické hladinové spínače se ale mohou vyšplhat až k částce 10000 Kč.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat hladinový spínač?

Mezi nejspolehlivější zařízení určené k monitorování hladiny patří magnetický spínač. Ten je ale vhodný pouze pro použití v čistých kapalinách. Pro kontaminované vodní zdroje je vhodnější Nemagnetický plovákový spínač. Mezi další důležité parametry patří zejména stupeň IP krytí, funkce a další.

Pro jaké kapaliny se spínače mohou používat?

Hladinové spínače se zpravidla používají pro hlídání hladiny v jímkách, studnách nebo nádržích, takže nejčastěji se jedná o vodu. Jejich použití je ale možné i např. v případě chladicích kapalin, pohonných hmot, různých chemikálií nebo olejů.
Zobrazit kompletní nabídku hladinových spínačů