Plynový ohřívač na terasu

Jak vybrat plynový ohřívač na terasu

Při výběru plynového ohřívače na terasu je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

 • Velikost a tvar terasy: Velikost ohřívače by měla odpovídat velikosti a tvaru vaší terasy, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla.
 • Typ paliva: Ohřívače bývají nejčastěji na propan-butan nebo přírodní plyn. Vyberte typ, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a možnostem zásobování palivem.
 • Bezpečnostní prvky: Hledejte modely s bezpečnostními prvky jako je automatické vypnutí v případě převrácení nebo poruchy plamene.
 • Výkon: Zvažte, jaký výkon potřebujete, abyste udrželi terasu příjemně teplou i v chladnějších večerech.
 • Mobilnost: Jestliže chcete ohřívač přemísťovat, vyberte model s kolečky nebo takový, který je snadno přenosný.
 • Design: Ohřívač by měl být nejen funkční, ale mohl by také esteticky doplnit prostor vaší terasy.

Správný výběr závisí na vašich konkrétních potřebách a přáních, proto je důležité, abyste tyto aspekty vzali v úvahu před nákupem.

Jaké jsou výhody použití plynového ohřívače na terasu oproti jiným způsobům vytápění

Plynové ohřívače na terasu mají několik výhod oproti jiným způsobům vytápění. Poskytují okamžité teplo bez dlouhého čekání na rozehřátí, což je ideální pro chladnější večery. Navíc, jsou obvykle přenosné a snadno se přemísťují, což vám umožňuje flexibilně upravit rozložení tepla. Dále jsou efektivní z hlediska energetické spotřeby a nízkých provozních nákladů, zejména pokud jsou používány správně a s ohledem na počasí a izolaci prostoru. Plynové ohřívače také nevytvářejí otevřený oheň, což snižuje riziko požáru a umožňuje je používat i v prostředích, kde by bylo použití skutečného plamene nepraktické či nebezpečné.

Jaká bezpečnostní opatření by měla být dodržena při používání plynového ohřívače na terasu

Při používání plynového ohřívače je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření, aby se předešlo nehodám nebo požáru. Nejdůležitější jsou následující:

 • Umístění: Vždy umístěte ohřívač na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že je umístěný dostatečně daleko od hořlavých materiálů a nepřekáží chůzi.
 • Kontrola: Regulérně kontrolujte ohřívač a plynovou hadici na případné úniky plynů nebo opotřebení.
 • Ventilace: Ujistěte se, že prostor je dobře větraný, aby se zabránilo nahromadění škodlivých plynů.
 • Vzdálenost: Dodržujte odstupy od zábradlí, stropů, markýz a ostatních terasových prvků.
 • Vypnutí: Po použití vždy zkontrolujte, že jste ohřívač správně vypnuli a uzavřeli přívod paliva.
 • Instrukce: Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod a pokyny výrobce.

Dodržování těchto zásad je klíčové pro bezpečnou a příjemnou zkušenost s ohříváním terasy.

Jak udržovat a čistit plynový ohřívač na terasu, aby dlouho vydržel

Pravidelná údržba a čištění plynového ohřívače na terasu zvyšují jeho životnost a zajišťují bezpečné používání. Ohřívač by měl být pravidelně kontrolován pro případné defekty nebo úniky plynu. Mřížku a povrch byste měli čistit jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem, aby nedošlo k poškození vnějšího povrchu. Dále je důležité odstranit případné hmyzí hnízda nebo jiné nečistoty, které by mohly blokovat vzduchové otvory. Před zahájením topné sezóny doporučujeme provést generální kontrolu a servis ohřívače odborníkem, což může obnášet i vyčištění a kontrolu plynového spalovacího systému.

Je ekologické používat plynový ohřívač na terasu

Plynové ohřívače na terasu mohou být považovány za ekologičtější alternativu k elektrickým ohřívačům, neboť plyn je často účinnější zdroj tepla. Nicméně, i přes jejich výhody z hlediska účinnosti, stále spotřebovávají fosilní paliva, které přispívají k emisím skleníkových plynů a globálnímu oteplování. Pokud je pro vás důležitá ekologie, měli byste zvážit možnosti, jako je redukce používání ohřívače pouze na nezbytně potřebné případy nebo investici do ekologických alternativ, např. infračervených ohřívačů.

Může být plynový ohřívač na terasu použit i v interiéru

Plynové ohřívače na terasu byly navrženy pro použití ve venkovních prostorech a používání těchto zařízení v interiéru může být nebezpečné kvůli nedostatečné ventilaci a riziku nahromadění plynu. Roli hraje také riziko požáru, protože v interiéru může být větší pravděpodobnost kontaktu s hořlavými materiály. Pokud potřebujete ohřát interiér, hledejte speciálně navržené vnitřní plynové nebo elektrické ohřívače s odpovídajícími bezpečnostními prvky a certifikacemi.

Hana Kratochvílová

O autorce

O autorce

Velmi se zajímám o zdraví životní styl, mou vášní je sport a ráda vyhledávám novinky v oblasti péče o tělo. Díky tomu, že pracuji v odvětví fitness a absolvovala jsem i kurz výživového poradentství, mám k těmto tématům velmi blízko i v profesním životě. Právě touha podělit se o svoje poznatky s ostatními, mě přivedla k psaní různých tematických článků, které jsem nejprve zveřejňovala pouze pomocí sociálních sítí. Odtud byl ke copywritingu už jen malý krok.