Regulátor napětí

Eliminuje výkyvy napětí.

ca. 2 200 CZK
ca. 500 CZK
ca. 200 CZK
ca. 1 100 CZK
ca. 400 CZK

Jak vybrat regulátor napětí

  • Regulátor napětí dokáže eliminovat výkyvy napětí dodávaného proudu a tím předcházet nepříjemným výpadkům.
  • Umožňuje také chránit citlivé spotřebiče v domácnosti.
  • Existuje několik základních druhů regulátorů napětí, mezi kterými dnes můžete vybírat.

Kdy se regulátor hodí

Ačkoliv se rozvodná elektrická síť postupem času zlepšuje, nadále se můžete nacházet v lokalitách, kde se mohou periodicky opakovat výpadky proudu. Projevy mohou být různé, ať už například blikáním světel či hučení větších domácích spotřebičů. V krajním případě může dojít i nestálým napětím k poškození některých elektronických spotřebičů ve vaší domácnosti. A právě s těmito obtížemi a možnými problémy dokáže pomoci regulátor napětí, kterým prochází elektrická energie a dojde ke stabilizaci napětí u výstupu a ještě před vašimi spotřebiči.

Hlavní parametr

V případě regulátorů napětí je důležité sledovat především jeden parametr, a tím je výkon regulátoru napětí. Výkon totiž musí být minimálně stejný, nebo vyšší než výkon všech zařízeních, pro jejichž ochranu byl regulátor napětí pořízen.

Pro stroje a vozidla
Regulátor napětí dynama

Druhy regulátorů

V případě potřeby můžete vybírat hned z několika druhů regulátorů napětí, které se liší svou funkčností, složitostí a samozřejmě i instalací.

Krokový regulátor

Krokový regulátor je někdy též nazývaný reléový regulátor a patří mezi ty vůbec nejspolehlivější typy. Pracuje na základě přepínání výstupů autotransformátoru pomocí elektronických spínačů. V tomto druhu regulátoru se napětí mění v postupných krocích. Poskytuje tak spolehlivou ochranu proti přepětí, šumu i případnému zkratu. Lišit se jednotlivé modely mohou počtem kroků při stabilizaci a platí, že čím víc jich je, tím je regulace napětí přesnější. Často se proto využívají v místech, kde je regulace napětí velmi důležitá ve formě ochrany citlivých spotřebičů. Výhodou krokového regulátoru je jeho spolehlivost, cenová dostupnost i kompaktní rozměry, naopak je nutné počítat s opotřebením a výměnou po zhruba 10 letech.

Elektromechanické regulátory

Elektromechanické regulátory mohou být nazývány též servo regulátory a pracují tak, že pohybují uhlíkovým kartáčem po všech vinutých transformátorech. Korekce napětí, která je žádána, se provádí automaticky prostřednictvím elektromotoru s převodovkou. Velkou výhodou je cenová dostupnost a poměrná nenáročnost. Na druhou stranu je nutná pravidelná údržba zmíněných uhlíků, aby zařízení pracovalo správně.

Regulátor dobíjení
regulátor dobíjení napětí YAMAHA XV VIRAGO, V-MAX

Tyristrovoé regulátory

Tyristorové regulátory napětí se někdy nazývají též triakové. Přináší značnou výhodu v podobě vysoké trvanlivosti ve srovnání s ostatními typy regulátorů napětí. K přepínání napětí se využívají polovodičové tyristory. Mají taktéž vysokou účinnost, a to až 98 %. Můžete si tak být jisti, že nedojde k nějakému výkyvu, který by znemožnil využívání elektrických spotřebičů v síti.

Regulátor napětí výhody nevýhody  
Krokový regulátor spolehlivý, kompaktní, cenově dostupný mechanické opotřebení  
Elektromechanický regulátor plynulá regulace, kompaktní rozměry, dostupnost hlučnější  
Triakový regulátor vysoká ochrana, kompaktní vyšší cena  

Klíčové parametry

Nastínili jsme si, že velmi důležitým parametrem je výkon regulátoru napětí. Je třeba mít na paměti, že některá zařízení, typicky třeba chladničky, mají asynchronní motory, které mají spouštěcí proudy vyšší než udávané a je nutno s tím počítat. Doporučuje se proto volit regulátory s výkonem, který má dvojnásobnou či ideálně trojnásobnou rezervu. Vyplatí se rovněž nespoléhat na jeden regulátor, ale využít služeb více naráz. Regulátory také mohou být jednofázové nebo třífázové. Pakliže je ve vaší síti nějaké třífázové zařízení, neměl by chybět ani třífázový regulátor.

Víte, že…?

Regulátor napětí je nedocenitelným pomocníkem při ochraně všech citlivých či dražších spotřebičů v elektrické síti. Jeho správný chod a příkladná údržba jej mohu udržet ve spolehlivé činnosti dlouhé roky.

Oblíbená značka
Regulátor napětí – Škoda 105 – 120 114907040

Ceny

  • Základní regulátory napětí koupíte ve specializovaných obchodech či e-shopech již za cenu v řádech několika set korun. Jde však malé modely určené pro regulaci napětí pro minimum spotřebičů o nízkém součtu výkonu.
  • O něco vyšší modely s výkonem kolem 2 200 W se nabízejí za přibližně 2 000 Kč a disponují i pohodlným ovládáním skrze několik tlačítek a mnohdy i základní digitální displej přímo na těle regulátoru.
  • Pokud hledáte řešení pro větší komplex, jsou vyžadovány již speciální regulátory napětí s cenou v řádech několika tisíc korun.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat regulátor napětí?

Regulátor napětí vybírejte dle náročnosti vaší domácí sítě. Nesmírně důležitý je výkon a také druh spotřebičů. Pokud jde o třífázové typy, měl by být nasazen třífázový regulátor napětí. Vyplatí se též zvážit, zda nenasadit více regulátorů napětí.

Jak odhadnout správný výkon?

Výkon regulátoru by měl odpovídat výkonu spotřebičů ve vaší soustavě. Je však třeba myslet na to, že odběr může být při spouštění některých spotřebičů vyšší a proto je vhodné nechat opravdu velkou výkonnostní rezervu.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Jméno
Pro stroje a vozidla
Regulátor dobíjení
Oblíbená značka
Jednofázový AC
Dostupný
Image
Produkt
Regulátor napětí dynama
regulátor dobíjení napětí YAMAHA XV VIRAGO, V-MAX
Regulátor napětí – Škoda 105 – 120 114907040
Neven Jednofázový solid state AC regulátor napětí 220/380V 40A LSA-H3P40YB
Neven Jednoduchý jednofázový solid state AC regulátor napětí 220V, 15A LSA-H2P15RI
Cena ca. 2 200 CZK ca. 500 CZK ca. 200 CZK ca. 1 100 CZK ca. 400 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena
Michal Pavlíček

About the Author

About the Author

Již během studií na gymnáziu jsem měl možnost si vyzkoušet redaktorskou činnost v několika internetových magazínech věnujících se mobilním telefonům. O danou tematiku jsem se zajímal v podstatě od mala a psaní mě bavilo vždy. Jakožto redaktor pracuji dnes a denně již více než 12 let, avšak zaměření pouze jedním směrem se jevilo občas jako lehce svazující. Proto jsem zhruba před 2 lety zkusil také copywriting, kdy vytvářím texty rozličného obsahu a dozvídám se spoustu nových informací z různých oborů.