Nejlepší regulátory napětí 2024 a jak vybrat

Eliminuje výkyvy napětí.

Autor: Michal Pavlíček | Aktualizováno: Únor 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Malapa TR11, regulátor 900W

Jak vybrat regulátor napětí

  • Regulátor napětí dokáže eliminovat výkyvy napětí dodávaného proudu a tím předcházet nepříjemným výpadkům.
  • Umožňuje také chránit citlivé spotřebiče v domácnosti.
  • Existuje několik základních druhů regulátorů napětí, mezi kterými dnes můžete vybírat.

Regulace napětí - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku regulátorů napětí

Jak vybrat regulátor napětí

  • Regulátor napětí dokáže eliminovat výkyvy napětí dodávaného proudu a tím předcházet nepříjemným výpadkům.
  • Umožňuje také chránit citlivé spotřebiče v domácnosti.
  • Existuje několik základních druhů regulátorů napětí, mezi kterými dnes můžete vybírat.

Kdy se regulátor hodí

Ačkoliv se rozvodná elektrická síť postupem času zlepšuje, nadále se můžete nacházet v lokalitách, kde se mohou periodicky opakovat výpadky proudu. Projevy mohou být různé, ať už například blikáním světel či hučení větších domácích spotřebičů. V krajním případě může dojít i nestálým napětím k poškození některých elektronických spotřebičů ve vaší domácnosti. A právě s těmito obtížemi a možnými problémy dokáže pomoci regulátor napětí, kterým prochází elektrická energie a dojde ke stabilizaci napětí u výstupu a ještě před vašimi spotřebiči.

Hlavní parametr

V případě regulátorů napětí je důležité sledovat především jeden parametr, a tím je výkon regulátoru napětí. Výkon totiž musí být minimálně stejný, nebo vyšší než výkon všech zařízeních, pro jejichž ochranu byl regulátor napětí pořízen.

Druhy regulátorů

V případě potřeby můžete vybírat hned z několika druhů regulátorů napětí, které se liší svou funkčností, složitostí a samozřejmě i instalací.

Regulátor

Regulátor ochrání spotřebiče v bytě, iStock /genkur

Krokový regulátor

Regulace napětí
Malapa TR11, regulátor 900W

Krokový regulátor je někdy též nazývaný reléový regulátor a patří mezi ty vůbec nejspolehlivější typy. Pracuje na základě přepínání výstupů autotransformátoru pomocí elektronických spínačů. V tomto druhu regulátoru se napětí mění v postupných krocích. Poskytuje tak spolehlivou ochranu proti přepětí, šumu i případnému zkratu. Lišit se jednotlivé modely mohou počtem kroků při stabilizaci a platí, že čím víc jich je, tím je regulace napětí přesnější. Často se proto využívají v místech, kde je regulace napětí velmi důležitá ve formě ochrany citlivých spotřebičů. Výhodou krokového regulátoru je jeho spolehlivost, cenová dostupnost i kompaktní rozměry, naopak je nutné počítat s opotřebením a výměnou po zhruba 10 letech.

Elektromechanické regulátory

Elektromechanické regulátory mohou být nazývány též servo regulátory a pracují tak, že pohybují uhlíkovým kartáčem po všech vinutých transformátorech. Korekce napětí, která je žádána, se provádí automaticky prostřednictvím elektromotoru s převodovkou. Velkou výhodou je cenová dostupnost a poměrná nenáročnost. Na druhou stranu je nutná pravidelná údržba zmíněných uhlíků, aby zařízení pracovalo správně.

Tyristrovoé regulátory

Tyristorové regulátory napětí se někdy nazývají též triakové. Přináší značnou výhodu v podobě vysoké trvanlivosti ve srovnání s ostatními typy regulátorů napětí. K přepínání napětí se využívají polovodičové tyristory. Mají taktéž vysokou účinnost, a to až 98 %. Můžete si tak být jisti, že nedojde k nějakému výkyvu, který by znemožnil využívání elektrických spotřebičů v síti.

Regulátor napětívýhodynevýhody 
Krokový regulátorspolehlivý, kompaktní, cenově dostupnýmechanické opotřebení 
Elektromechanický regulátorplynulá regulace, kompaktní rozměry, dostupnosthlučnější 
Triakový regulátorvysoká ochrana, kompaktnívyšší cena 

Klíčové parametry

Regulace napětí
Malapa TR41

Nastínili jsme si, že velmi důležitým parametrem je výkon regulátoru napětí. Je třeba mít na paměti, že některá zařízení, typicky třeba chladničky, mají asynchronní motory, které mají spouštěcí proudy vyšší než udávané a je nutno s tím počítat. Doporučuje se proto volit regulátory s výkonem, který má dvojnásobnou či ideálně trojnásobnou rezervu. Vyplatí se rovněž nespoléhat na jeden regulátor, ale využít služeb více naráz. Regulátory také mohou být jednofázové nebo třífázové. Pakliže je ve vaší síti nějaké třífázové zařízení, neměl by chybět ani třífázový regulátor.

Víte, že…?

Regulátor napětí je nedocenitelným pomocníkem při ochraně všech citlivých či dražších spotřebičů v elektrické síti. Jeho správný chod a příkladná údržba jej mohu udržet ve spolehlivé činnosti dlouhé roky.

Ceny

  • Základní regulátory napětí koupíte ve specializovaných obchodech či e-shopech již za cenu v řádech několika set korun. Jde však malé modely určené pro regulaci napětí pro minimum spotřebičů o nízkém součtu výkonu.
  • O něco vyšší modely s výkonem kolem 2 200 W se nabízejí za přibližně 2 000 Kč a disponují i pohodlným ovládáním skrze několik tlačítek a mnohdy i základní digitální displej přímo na těle regulátoru.
  • Pokud hledáte řešení pro větší komplex, jsou vyžadovány již speciální regulátory napětí s cenou v řádech několika tisíc korun.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat regulátor napětí?

Regulátor napětí vybírejte dle náročnosti vaší domácí sítě. Nesmírně důležitý je výkon a také druh spotřebičů. Pokud jde o třífázové typy, měl by být nasazen třífázový regulátor napětí. Vyplatí se též zvážit, zda nenasadit více regulátorů napětí.

Jak odhadnout správný výkon?

Výkon regulátoru by měl odpovídat výkonu spotřebičů ve vaší soustavě. Je však třeba myslet na to, že odběr může být při spouštění některých spotřebičů vyšší a proto je vhodné nechat opravdu velkou výkonnostní rezervu.
Zobrazit kompletní nabídku regulátorů napětí