Separační toaleta

Ekologický a moderní typ suchého WC.

ca. 25 600 CZK
ca. 18 300 CZK
ca. 3 700 CZK
ca. 18 400 CZK
ca. 23 400 CZK

Separační toalety jsou speciální ekologický a moderní typ suchého WC, který při svém provozu nevyužívá vodu. Většina z nás si ovšem suchou toaletu spojí s latrínou na táboře nebo na chatě. Těm už ovšem odzvonilo. Separační toalety jsou moderní zařízení, které vám ročně ušetří desítky litrů vody. Jejich hlavními výhodami jsou ekologie, levný provoz a možnost kompostování tuhých exkrementů.

Využití

Moderní separační toalety odvádějí moč od tuhých exkrementů. Díky tomu se hodí do objektů, které ze stavebních a dalších důvodů nelze připojit ke kanalizaci a jímce. Využívají se také v chráněných krajinných oblastech, kde jsou kladené velké nároky na odvod odpadů.
Separovaný tuhý odpad se uchovává v kontejnerech pod toaletou. Do tohoto kontejneru se sype speciální prášek urychlující kompostování a pohlcující pachy. Moč je odváděna mimo toaletu prostřednictvím speciálního potrubí.

Víte, že…?

V případě využití separační toalety musí muži odhodit hrdost stranou a při močení si sednout. Je to způsobené konstrukcí toalety. Vsedě moč odtéká do speciálního kanálku a nedochází ke spojení tuhých exkrementů a moči, čímž dochází ke kvašení a zápachu.

Separett Villa 9000 – separační toaleta
ca. 25 600 CZK
Aktuálni cena

Rozdíl

Ještě než se pustíme do výběru separační toalety, shrneme si základní rozdíly a výhody oproti klasickému splachovacímu WC. Rozdíly totiž nespočívají pouze ve speciální konstrukci.

  Separační toaleta Splachovací WC
Hygiena nedochází ke kontaktu exkrementů a moči s okolím, protože se nemísí a nerozstřikují s vodou dochází ke kontaktu rozstříknutých kapek moči a vody s kůží a okolím
Zápach při správném užívání a čištění nezapáchá dochází k zápachu po každém použití, eliminuje se pohlcovači zápachů
Množství odpadu poměr výkalů a dalších složek je 1:1 relativně malé množství odpadu kontaminuje dvacetinásobné množstvívody
Množství vody 0 l dle nádržky, maximálně až 10 l na jedno spláchnutí
Ekologie do přírody se dostávají živiny a biologicky zpracovatelný materiál, množství odpadu se po roce zredukuje na 6 % původního objemu zatěžují přírodu chemikáliemi v čističkách, do vody se dostávají chemikálie vzniklé čištěním odpadů

Víte, že…?

Víte, proč zapáchají klasické suché latríny? Může za to především kontakt kapalné moči s tuhými exkrementy. Moč při kontaktu s výkaly kvasí, čímž vzniká typicky štiplavý zápach. Kvašení také láká mouchy a další hmyz.

Kontejnery

Mezi největší nevýhodu separačních toalet patří nutnost pravidelného vynášení kontejnerů s tuhými odpady. Výrobci těchto zařízení s tím zápasí buď menším množstvím velkých kontejnerů nebo větším množstvím odpadních nádrží.

H-WEEKEND bílá H-TORP ISAK bíl
ca. 18 300 CZK
Aktuálni cena

Objem kontejnerů

Objem odpadních nádrží je daný především konstrukcí toalety. Vzhledem k omezené výšce toalety se tak objem kontejnerů pohybuje mezi 20 až 30 litry.
Některé toalety určené do kempů nebo na chalupu mají nádrží s objemem i přes 50 litrů. Tyto nádrže se ovšem zakopávají pod toaletu a vyžadují speciální stavební úpravy podlahy kvůli jejich výšce přes 1 metr.

Počet kontejnerů

Jestliže nemáte možnost stavebních úprav a objemné nádoby, vybírejte toaletu, do kterých se vejde co nejvíce nádob. Do toalety se běžně vejdou 2 až 3 kontejnery.
Někteří výrobci ovšem pracují s předpokladem, že uživatel vysypává více kontejnerů najednou. Nejedná se totiž o příjemnou ani voňavou práci. K toaletám dodávají až 10 kontejnerů, které při uskladnění a dobré izolaci vysypete pouze jednou ročně.

Vybavení

Separační toaleta se skládá z několika částí. Samotnou toaletu doplňuje kanálek pro odvod moči a dále také vzduchové potrubí pro odvod pachů vzniklých při kompostování. Co by mělo obsahovat balení?

Separett Privy 501 Separační toaleta – vestavba pro vytvoření vlastní separační toalety
ca. 3 700 CZK
Aktuálni cena
  • alespoň 2 metry dlouhé trubky pro kvalitní odvětrávání,
  • trubky nebo hadice na odvod moči mimo toaletu,
  • kompostovací pytle pro snadnou manipulaci s odpadem,
  • víka na kontejnery.

Víte, že…?

Někdy se také potkáte se zařízením, které slouží pouze jako vestavba do již hotové latríny. To využijete především v případě, že máte hotovou toaletu, ale chcete pouze separovat odpad. Jedná se o relativně levnou a ekologickou variantu.

Výška

Výška splachovacích WC se pohybuje mezi 40 až 42 cm. Tak se dostanete do pohodlné polohy, která vyhovuje při sezení dámám i pánům.
Separační toalety se tohoto ale příliš nedrží a jejich výška dosahuje až 45 cm. Myslete na to při pořizování nového WC. Příliš vysoká toaleta také může být nebezpečná pro děti.

Biolan, Separační suchá toaleta – šedá
ca. 18 400 CZK
Aktuálni cena

Značky

Za Mercedes v oblasti separačních toalet se považuje značka Biolan. Jedná se o relativně nákladného, nicméně desítkami tisíc zákazníků prověřeného výrobce toalet. Není divu, že Biolan pochází ze Skandinávie, kde zažily separační toalety boom již před několika lety.
Další oblíbenou značkou je Separett, který najdete i v běžných řetězcích se sanitní technikou. Mezi levnější možnosti, které využijete například na chatě nebo na dovolené, patří značky Sanito a Sapho GSI.

Cena

Přiznáváme, separační toalety nejsou příliš levná záležitost. Cenu určuje především velikost kontejnerů a jejich vybavení.
Nejlevnější toalety pořídíte do 10 000 Kč, nicméně v jejich výbavě najdete pouhou mísu a kontejnery. Pokud to s ekologickým kompostováním výkalů myslíte vážně, pořízení moderní suché toalety vás vyjde přibližně na 20 000 Kč.