Svářečka na hliník

Pro svařování hliníkových materiálů.

ca. 16 000 CZK
ca. 15 400 CZK
ca. 42 500 CZK
ca. 17 000 CZK

Jak vybrat svářečku na hliník

  • Svařování hliníku je poměrně specifický úkon, který je náročnější než jiné druhy svařování.
  • Doporučuje se jako ochranné plyny využívat plyny inertní
  • Svařovaný povrch je nutné opravdu důkladně vyčistit

Postup svařování

Svařování hliníkových materiálů je o něco složitější dovedností, při které je žádoucí dodržovat určitá pravidla, a to ať už půjde o jakoukoliv metodu svařování hliníku. Nejen hliník, ale i mosaz, bronz a další slitiny vytváří na svém povrchu vrstvu nevodivého oxidu, který k sobě váže vodu ve svaru. Další možnou komplikací je neměnná barva hliníku při svařování. Zůstává tedy stejně stříbrný jako oxid hliníku a kvůli špatné viditelnosti může dojít k přehřívání tavné lázně. Z těchto důvodů je vhodné dodržovat několik klíčových doporučení.

  • Důležité je používat jako ochranné plyny při svařování inertní plyny, jako je například helium či argon. Dokáží totiž zabránit styku svarové lázně s okolím.
  • Před svařováním je vhodné opravdu důkladně očistit povrch svaru, aby byla vzniklá vrstva oxidu hliníku co nejtenčí.
  • Sváry se doporučuje nepřehřívat.
  • Práce by měla být provedena co možná nejrychleji, samozřejmě s ohledem na kvalitu.
  • Při svařování elektrickým obloukem je vhodné využívat pult nebo funkci Balance, která reguluje polaritu a odstraňuje vrstvu oxidu přímo během svařování.
Profesionální
Stamos Power ² na hliník – TIG AC/DC – 220 A – 230 V – Puls – 2/4 takt S-ALU 220

Hliník

Samotný hliník je lehký kov stříbrné barvy s poměrně nízkou pevností a odolností proti mechanickému poškození. Má však též řadu výhod. Velmi dobře jej lze tvarovat a má ideální tepelnou i elektrickou vodivost. Současně velice dobře odolává korozi, za což vděčíme rychlé tvorbě pasivační vrstvy oxidu na povrchu hliníku. Jde však o tutéž vrstvu, která přináší již zmínění komplikace při samotném svařování.

Metody svařování

Hliníkové materiály se běžně svařují již dlouhou dobu, avšak postupem času přicházely nové a lepší metody, zatímco jsou i nadále využívány postupy starší.

Obalená elektroda

Metoda svařování obalenou elektrodou se velmi blíží svařování ocelových materiálů. Před samotným svařováním je důležité očistit tu část povrchu, kde plánujeme svár. Obalené elektrody na hliník vytváří ochranu tavné lázně před kyslíkem a současně napomáhají narušit i vrstvy oxidu. Elektroda se v tomto případě musí připojit na kladný pól svářečky na hliník. Dbejte na dobré vysušení elektrod, není totiž vhodné, aby obsahovaly vodík. Tato metoda má své hlavní využití ve venkovních podmínkách, protože při sobě nemusíte mít láhve s plynem.

Digitální
Welbach na hliník TIG AC/DC 200 A digitální 230 V Puls ENTRIX 200

TIG metoda

Pevnost a kvalitu svárů dělá z TIG metody tu vůbec nejpoužívanější metodu současnosti. Osvědčila se především při svařování tenkých hliníkových plechů a potrubí. Zatímco mnohé jiné materiály se musí svařovat stejnosměrným proudem, při svařování hliníku metodou TIG lze využívat i proud střídavý.

Víte, že…?

Nová svářečka na hliník by měla být schopná pracovat se stejnosměrným i střídavým proudem, proto vždy hledejte označení AC/DC.

MIG metoda

Svařování pod elektrickým obloukem tavící se elektrodou při asistenci inertního plynu je další metodou, pomocí které lze svařovat hliník. Shodně s TIG metodou je i zde vytvářena ochranná atmosféra plynem argonem, nebo směsí argonu a helia. MIG metoda se nedoporučuje při svařování tenkých plechů či trubek. Kvůli velmi rychlému zahřívání je zde hrozba propadnutí materiálem. Rychlý nárůstu teploty rovněž vede k vytvoření nežádoucího hrbolu na začátku svaru. S klesající tloušťkou plechu právě tyto komplikace rostou.

Jednoduché ovládání
Alfa in PERUN 200 AC/DC Pulse SET s Ar lahví a vozíkem

Svařování plamenem

Poslední metoda svařování hliníku planeme, nebo-li autogenem, již není tak rozšířená, avšak stále je využívána. Před svařováním je nutné opravdu důkladně očistit svařovaný povrch. Odstranit je nutné také vrstvu oxidu hlinitého, například kartáčem nebo mořidlem.

metoda výhody nevýhoy  
TIG metoda možnost svařovat tenké plechy a trubky výsada novějších svářeček  
MIG metoda svařování větších materiálů nevhodné pro tenké plechy

Důležité parametry

Při potřebě svářet materiály, z nichž alespoň jeden bude hliníkový, je dobré se zaměřit na konkrétní modely svářeček. Ideálně by měly podporovat stejnosměrný i střídavý proud. Tyto svářečky budou mít mezi specifikacemi označení AC/DC. Důležitá je také přítomnost funkce Balance, která pomáhá regulovat klady a zápory.

Ceny

Svářečky na hliník lze pořídit již v celkem příjemných cenových hladinách. Například modely značky PanzerMax se na českém trhu prodávají zhruba od hranice 2 000 Kč. I tyto základní modely ve zmíněné cenové relaci nabízejí elektrodovou metodu svařování a TIG metodu. Zhruba od hranice 6 000 Kč se nabízejí svářečky na hliník značky Sherman, které podporují obalovou metodu svařování a navíc i MIG metodu. Nejdražší modely svářeček na hliník, jejichž cena přesahuje 10 000 Kč mají doplňkové funkce, jako jsou pojízdná kolečka či displej. Poradí si se všemi metodami sváření.

Svářecí invertor
TUSON PEGASUS 160 AC/DC HP

Otázky a odpovědi

Na co si dát při sváření pozor?

Důležité je očistit svářený povrch od jakýchkoliv nečistot a zjistit, jak tlustý svár bude nutné vytvářet.

Jakou metodou svářet plechy či trubky?

Vhodnou volbou je TIG metoda, která je ideální pro sváření tenkých plechů nebo trubek. Výhodou je možnost využívat střídavý proud.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Jméno
Profesionální
Digitální
Jednoduché ovládání
Svářecí invertor
Image
Produkt
Stamos Power ² na hliník – TIG AC/DC – 220 A – 230 V – Puls – 2/4 takt S-ALU 220
Welbach na hliník TIG AC/DC 200 A digitální 230 V Puls ENTRIX 200
Alfa in PERUN 200 AC/DC Pulse SET s Ar lahví a vozíkem
TUSON PEGASUS 160 AC/DC HP
Cena ca. 16 000 CZK ca. 15 400 CZK ca. 42 500 CZK ca. 17 000 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena
Michal Pavlíček

About the Author

About the Author

Již během studií na gymnáziu jsem měl možnost si vyzkoušet redaktorskou činnost v několika internetových magazínech věnujících se mobilním telefonům. O danou tematiku jsem se zajímal v podstatě od mala a psaní mě bavilo vždy. Jakožto redaktor pracuji dnes a denně již více než 12 let, avšak zaměření pouze jedním směrem se jevilo občas jako lehce svazující. Proto jsem zhruba před 2 lety zkusil také copywriting, kdy vytvářím texty rozličného obsahu a dozvídám se spoustu nových informací z různých oborů.