Srovnání vakuometrů 2023: Typy a rady

Měření velmi nízkých tlaků a tlaků ve vakuu.

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Červen 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Greisinger GMH 3161-01 vakuometr

Jak vybrat vakuometr

  • Vakuometry slouží k měření velmi nízkých tlaků a tlaků ve vakuu. Běžně se kombinují se zařízením na měření atmosferického tlaku – manometrem.
  • Vakuometrů existuje několik druhů – ručičkové, digitální a vakuové pumpy. Od sebe se liší svým využitím a také cenovou relací.
  • Při výběru vakuometru věnujte pozornost jeho připojení a až následně vybírejte typ vakuometru. Tlakové soustavy jsou zpravidla určené pro konkrétní typ vakuometru.

Vakuometr - náš výběr

Vakuometry Greisinger

Greisinger GMH5130
Výrobce: Greisinger
Přesnost: 0.1 %
Hmotnost: 340 g
Greisinger Barometr GMH 3111 bez senzoru 114500
Výrobce: Greisinger
Přesnost: 0.1 %
Hmotnost: 150 g
Greisinger GMH3161-12-WPD5 vakuometr Kalibrováno dle ISO
Výrobce: Greisinger
Přesnost: 0.1 %
Norma kalibrace: ISO
Hmotnost: 165 g
Greisinger GMH3161-07H
Výrobce: Greisinger
Přesnost: 0.1 %
Hmotnost: 259 g

Vakuometry PCE Instruments

Zobrazit kompletní nabídku vakuometrů

Jak vybrat vakuometr

Pravděpodobně všichni jsme se už setkali s manometrem. Toto zařízení slouží k měření atmosferického tlaku – například v pneumatikách. Po jakém zařízení ale sáhnete, pokud potřebujete měřit extrémně nízký tlak? K tomu slouží vakuometry. Tato citlivá zařízení využívají tepelnou vodivost plynů a kromě měření nízkého tlaku se využívají i při odhalení netěsností tlakových soustav. Setkáte se s nimi v různých odvětvích:

  • topenářství,
  • vzduchotechnika,
  • hydraulika,
  • farmaceutický průmysl.
Vakuometr
Greisinger GMH 3161-01 vakuometr

Typ vakuometru

V praxi se setkáme se třemi typy vakuometrů. Ty mezi sebou ale nejsou kompatibilní a každý typ se využívá pro něco jiného.

Ručičkový vakuometr

Jedná se o jeden z nejčastějších a nejlevnějších vakuometrů. Setkáme se s nimi v běžném průmyslu a zpravidla jsou pevně namontované na tlakových soustavách. Ručičkové vakuometry mají vlastní stupnici, kterou obsluha ručně odečítá. Setkáte se s nimi při měření a kontrole supervakua prakticky v jakémkoliv průmyslu využívající vzduchotechniku.

Elektrický vakuometr

Tento typ zařízení se využívá pro pokročilejší měření. Elektronické, nebo také digitální, vakuometry mají větší přesnost měření a více funkcí. Zpravidla slouží k mobilnímu měření, kdy je prostřednictvím vnějšího závitu namontujete na tlakovou soustavu a následně provedete měření. Jejich výhodou je digitální displej a zvukový alarm při zjištění netěsnosti a dalšího problému v tlakové soustavě.

Vakuometr

Vakuometr může být součástí různých přístrojů, iStock / surasak petchang

Vakuometry Greisinger
Greisinger GMH5130

Vakuová pumpa

Vakuové pumpy jsou speciální typ vakuometru. Zatímco předchozí dva typy pouze tlak ve vakuu měří, vakuová pumpa ho také vytváří. Pomocí speciální vývěvy odčerpáte z tlakové soustavy vzduch, čímž docílíte extrémně nízkého tlaku. Vakuová pumpa na sobě má měrku, která tento podtlak ukazuje obsluze.

Typ vakuometru Výhody Využití Cena
Ručičkový Nízká cena Potravinářský průmysl, vzduchotechnika 100 až 400 Kč
Digitální Přesné měření, digitální displej Farmaceutický průmysl, potravinářství 1000 až 2000 Kč
Vakuová pumpa Vytváří vlastní vakuum Autoservisy 600 až 1000 Kč

Průměr displeje

Tento parametr se týká především ručičkových vakuometrů. Pokud je tlaková soustava dostatečně prostorná, kritérium při výběru neřešte. Pokud máte ale prostorově stísněnou tlakovou soupravu, rozhoduje každý milimetr. V praxi se setkáte se dvěma průměry:

  • 63 mm
  • 100 mm
Vakuometry PCE Instruments
PCE Instruments PCE-THB 38 vakuometr

Víte, že…?

Při výběru rozhoduje nejen průměr displeje, ale také průměr připojení. Nejčastěji se setkáte s průměrem ¼ palce, která je kompatibilní s technikou v celé Evropě. Některé vakuometry asijské provenience jsou určené pro jiné standardy a tak je do soustavy nepřipojíte.

Ručičkový vakuometr

V provozech jsou k vidění ručičkové vakuometry, iStock / ZoranMilisavljevic83

Typ připojení

Ručičkové vakuometry se připojují buď zadní přípojkou nebo spodní přípojkou. Při výběru vhodného vakuometru opět rozhodují parametry celé tlakové soustavy a prostorové možnosti. Důležité je, aby obsluha mohla pohodlně odečíst naměřené údaje.

Vakuometr
Vakuometr + tester tlaku a podtlaku paliva - QUATROS QS30190

Pracovní tlaky

Podobně jako běžné manometry, tak i vakuometry pracují v předem daném tlakovém rozmezí.

Minimální tlak

Minimální tlak vakuometru začíná na nule nebo na minusových hodnotách. Jestliže se hodnoty tlaku pohybují od nuly výše, vakuometr slouží k měření extrémně nízkých tlaků. Vakuometry se zápornými hodnotami použijete i při měření podtlaku – například při měření netěsnosti tlakové soustavy.

Maximální tlak

Maximální pracovní tlak vakuometru je prakticky neomezený. Důležité ovšem je, že čím větší rozptyl mezi minimální a maximálním tlakem, tím nižší přesnost zařízení. U vakuometrů obecně se maximální tlak pohybuje v desetinách baru (desítky kPa).

Vakuometry Greisinger
Greisinger Barometr GMH 3111 bez senzoru 114500

Provozní teplota

Jestliže potřebujete měřící zařízení do specifických podmínek, ověřte si minimální a maximální provozní teplotu. V extrémních teplotách se podmínky pro měření mění – v chladírnách a mrazírnách tak může docházet k vyšším odchylkám při měření.

Značky

V případě vakuometrů nenarazíte na známé značky. Zpravidla je najdete pod technickým označením výrobce – například JMP, Pneumatics & Hydraulics a podobné. Důležité je ovšem říct, že značka v tomto případě nehraje roli. Stejně jako u jiných přístrojů ovšem platí, abyste se raději vyhnuli bezejmenným přístrojům bez certifikace.

Cena

Ceny vakuometrů jsme naznačili v naší tabulce s typy těchto zařízení. Obecně platí, že nejméně zaplatíte za ručičkové tachometry určené k pevné montáži do tlakové soustavy. Jejich cena se pohybuje od 100 Kč do 400. Cena stoupa s vyšší přesností a certifikacemi pro měření v různých průmyslech.
Více zaplatíte za vakuovou pumpu. Tato zařízení se prodávají v setech s různými hadičkami a dalšími napojeními na tlakovou soustavu. Cena vakuových pump je přibližně 700 Kč. Mezi nejdražší zařízení patří digitální vakuometry a měřící přístroje určené do laboratorních podmínek. Tyto provozy vyžadují vysokou přesnost měření a měří s odchylkou několika desetin procent.

Vakuometry PCE Instruments
PCE Instruments PCE-423N vakuometr

Otázky a odpovědi

Existuje univerzální vakuometr?

Neexistuje. Rozlišujeme tři typy vakuometrů, každý z nich se ale liší svým využitím. Nic jako univerzální vakuometr určený pro multifunkční využití nenajdete.

Na co si dát pozor při výběru vakuometru?

Především na typ a možnost montáže k tlakové soustavě. Jestliže potřebujete měření ve specifických podmínkách, u výrobce ověřte i možnost měření a případnou odchylku.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Zobrazit kompletní nabídku vakuometrů