9 nejlepších venturiho trubic 2023

Pro měření průtoku plynů a kapalin.

Autor: Michal Pavlíček | Aktualizováno: Březen 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Venturiho trubice 3 10m3/h 1´´

Jak vybrat Venturiho trubici

 • Venturiho trubice se využívá pro měření průtoku plynů a kapalin.
 • Zajistí splnění primárního požadavku na co nejnižší tlakové ztráty.
 • Různé druhy Venturiho trubice se dělí dle tvaru vstupu vrchní kuželovité části.

Venturiho trubice - náš výběr

Venturiho trubice Bradas

Zobrazit kompletní nabídku venturiho trubic

Jak vybrat Venturiho trubici

K čemu se používá

Venturiho trubice se používá pro měření průtoků plynů a kapalin, kde primárním požadavkem nízká tlaková ztráta. Využívá se princip dočasného zúžení její délky, aby se snížil tlak a naopak zvýšila rychlost proudící tekutiny nebo plynu, který venturiho trubicí v dané chvíli prochází. Tento je je součástí snižování tlaku a zvyšování rychlosti známý jako Venturiho efekt. Využívá se hned v několika případech.

Může jít například o:

Venturiho trubice
Venturiho trubice 3 10m3/h 1´´
 • měření proudění vzduchu
 • čerpání kapalin
 • rozprašování sekundární tekutiny.

Běžně se pak používá několik typů profilů Venturiho trubice, kdy nejúčinnější je postupná změna profilu.

Konstrukce

Konstrukce Venturiho trubice čítá vstupní kužel, válcovou střední část, které se říká též hrdlo, a výstupní kužel, který je zvaný difuzor. Vstupní kužel a hrdlo jsou opatřeny prstencovými průměrovacími komorami se zařízeními, která snižují hladinu vody ve spodní části Venturiho trubice, díky čemuž je možné vyrovnat tlak na obvodu.

Venturiho trubice Bradas
BRADAS Venturiho trubice 3/4"

V případech, kdy je průměr samotného potrubí větší než konečný průměr difuzoru, je Venturiho trubice nazývána krátkou. Jsou-li průměry naopak shodné, jde o dlouhou Venturiho trubici. Pro výběr tlaku na vstupu a výstupu jsou otvory vytvořené na stěně potrubí.

 • Obvykle se jedná o čtyři otvory, ale je-li průměr trubky větší, může být otvorů i více.
 • Venturiho trubice nalézají své využití v potrubí o průměru od 50 milimetrů do 1 400 milimetrů.
 • Poměr mezi průřezem hrdla a průřezem potrubí se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,6.
 • Během využívání Venturiho trubice se tlaková ztráta může vyšplhat na 5 % až 20 % a chyby měření se pohybují od 2 % do 10 %.

Klasifikace

Venturiho trubice se v závislosti na vstupní kuželové části rozlišují na tři základní typy.

Venturiho trubice
ARTTEC Venturiho trubice OV-0001 ART00083

Litý vstup

Prvním typem je litý neošetřený kuželový vstup, který je vyroben formou odlévání písku a dalšími metodami, které nezahrnují zpracování kuželového vstupu. Souběžně s tím se zpracuje hrdlo Venturiho trubice společně a přechodové body mezi válcovými a kuželovými prvky jsou zaobleny.

Obrobený vstup

Druhým typem je obrobený kuželový vstup, který je taktéž vyrobený litím. Provádí se zpracování a úprava kuželových a válcových vstupů a hrdel. Přechodové body mohou, ale nemusí být zaobleny.

Navařený vstup

Posledním typem je navařený kuželový vstup z ocelového plechu, který se vyrábí svařováním. V případě velkého průměru nemusí být Veturiho trubice obrobena, u malého průměru dochází k úpravě hrdla.

Venturiho trubice Bradas
BRADAS Venturiho trubice 1"

Další dělení

Venturiho trubice může být dále dělena dle délky difuzoru.

 • zkrácené
 • normální

Další možností dělení je také dle typu, provedení a materiálu.

Venturiho trubice
Venturiho trubice
 • tuhé trubky
 • kombinace, včetně několika kloubových spojů a odnímatelných přípojek
klasifikace přechodové body  
litý vstup zaoblené  
obrobený vstup nezaoblené i zaoblené  
navařený vstup svařené  

Hlavní výhody

Venturiho trubice využívaná jako zúžení zařízení s proměnnými průtokoměry pro měření průtoku plynu či kapaliny má hned několik výhod.

 • tlaková ztráta je při nasazení Venturiho trubice minimální
 • nedochází k ucpání ložisek v soustavě trubic
 • Venturiho trubice nejsou nijak citlivé a takřka se tudíž neopotřebovávají
 • Venturiho trubice se pyšní vysokou pevností
 • Venturiho trubice je obvykle i vysoce spolehlivá
 • Při pravidelném využívání přijde vhod i velmi dlouhá životnost
Venturiho trubice Bradas
BRADAS Venturiho trubice 1/2"

Ceny

Cenové rozpětí Venturiho trubice je velmi široké. Počínaje skutečně velmi levnými plastovými venturiho trubicemi o různém průměru, které lze pořídit již v řádech několika set korun. Propracovanější typy z nerezu či dalších kvalitnějších materiálů se nabízejí přibližně od 1 500 Kč. Existují však i pokročilé hliníkové a dvojité Venturiho trubice, které jsou výrazně dražší a sehnat je lze za přibližně 6 000 Kč. Cena obecně roste s ohledem na použitý materiál, průměr trubky a další vlastnosti Venturiho trubice. Pokud je například osazena doprovodnými ventily, je rovněž nutné počítat s vyšší pořizovací ceny.

Otázky a odpovědi

Co je to Venturiho trubice?

Jedná se o zařízení pro měření průtoků plynů a kapalin, kterou současně zajistí co nejmenší tlakové ztráty kapalin nebo plynů, které potrubím proudí.

Jaké výhody Venturiho trubice přináší?

Primárním přínosem nasazení Venturiho trubice je velice nízká tlaková ztráta. Velkou výhodou je vysoká spolehlivost a velmi dlouhá životnost.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Zobrazit kompletní nabídku venturiho trubic