Nejlepší voltmetry na motorku 2024 a jak vybrat

Autorka: Klára Machátová | Aktualizováno: Duben 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
USB nabíječka QC 3.0 na motorku k připevnění na řidítka + voltmetr

Jak vybrat voltmetr na motorku

 • Voltmetr je jednoduchý přístroj, který kontroluje stav akumulátoru na motorce. Z hlediska způsobu uchycení lze rozlišit dva základní typy a to na řídítka nebo panelové voltmetry.
 • Mezi základní technické parametry patří zejména rozsah a přesnost měření, dále rozměry přístroje a délka kabelu, kterým se voltmetr připojuje k baterii.
 • Z dalších kritérií stojí za zmínku dobrá čitelnost displeje nebo hodnota IP krytí.

Voltmetr na motorku - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku Voltmetr na motorku

Jak vybrat voltmetr na motorku

Jaké typy existují

Voltmetry slouží ke kontrole stavu akumulátoru motorky. Podle způsobu uchycení lze rozlišit několik základních typů.

Na řídítka

Jedná se o variantu s velmi snadnou instalací. Voltmetr je zpravidla opatřen nacvakávacím držáčkem, který se na řídítka jednoduše nalepí nebo přišroubuje pomocí příslušných šroubků. Přístroj se pak následně připojí příslušnými vodiči dle instrukcí daných výrobcem na baterii, případně spínací skříňku. Voltmety na řídítka mají digitální displej, který může kromě základní hodnoty ukazovat také např. čas nebo venkovní teplotu. Alternativou tohoto typu zařízení je vestavná zásuvka na motorku s voltmetrem.

Pohled na řídítka motorky

Voltmetry se liší způsobem uchycení, iStock /

Panelový voltmetr

Panelové voltmetry jsou malá zařízení, která se instalují přímo do přístrojového panelu motocyklu. Opět se jedná o digitální zařízení, která ale zpravidla nemají žádnou další funkci. Oproti předchozímu typu mívají ale větší rozsah měření napětí, i když existují výjimky.

Víte, že…?

Voltmetr na motorku
USB nabíječka QC 3.0 na motorku k připevnění na řidítka + voltmetr

Všechny moderní voltmetry, které jsou dostupné na našem trhu, jsou digitální. Očekává se tedy zobrazování údajů v podobě číslic. Některé voltmetry mohou být pro lepší vizualizaci opatřeny také analogovou indikací.

Základní technické údaje

Mezi základní technické údaje, které lze u jednotlivých přístrojů porovnávat patří např.:

 • Rozsah měření napětí – jedná se o základní parametr; rozsah se s ohledem na jednotlivé modely může pohybovat v rozpětí 0 až 100 V, přičemž v případě modelů na řídítka je tato hodnota nejčastěji mez 6 až 30 V
 • Přesnost měření – v tomto případě platí čím menší hodnota tím lépe; některé výrobky deklarují přesnost měření i méně než 1%
 • Rozměry přístroje – je udávaná jak délka, tak šířka, případně hloubka přístroje; rozměry jsou důležité kvůli samotné instalaci
 • Délka drátu pro připojení na baterii – nejčastěji se pohybuje kolem 50 cm

Displej

Displej je důležitou součástí každého voltmetru. Při výběru je velmi důležité, aby byl dostatečně velký, ale hlavně čitelný. Na to má vliv zejména podsvícení. Používají se standardně LED světla v různých barevných provedeních. Nejčastěji se jedná o barvy jako je bílá, modrá, červená nebo zelená. Pokud displej zobrazuje i jiné údaje než měřené napětí je vhodné si vyzkoušet, jak snadno lze jednotlivé hodnoty na displeji měnit.

Pohled na řídítka motorky

Side, Turkey -January 25, 2022: close-up of motorcycle control panel, rear view, iStock / Vitalij Sova

Odolnost vůči vlhkosti

Voltmetr na motorku
Koso digitální teploměr, hodiny a voltmetr na motorku

Vzhledem k tomu, že se jedná zařízení instalované na motocykl, není tedy nijak chráněno před vnějšími vlivy prostředí. Na motorce se jezdí jak za slunce, tak za deště, proto je velmi důležité, aby bylo zařízení odolné vůči vlhkosti. K těmto účelům slouží tzv. stupně krytí, které jsou značeny písmeny IP a dvěma číslicemi. První udává ochranu před vnikem pevných těles, druhá značí odolnost vůči vlhkosti. Celá řada výrobců uvádí pouze informaci o voděodolnosti. Pouze v některých případech je uvedena konkrétní hodnota stupně krytí.

Označení stupně krytí IPOdolnost vůči pevným tělesůmOdolnost vůči vlhkosti
00Bez ochranyBez ochrany
11Pouze velká tělesaOchrana proti kapající vodě
33Odolnost vůči drobným tělesůmOchrana proti vodní tříšti (úhel 60°, 10 l/min)
44Velmi drobná tělesaOchrana proti stříkající vodě (ze všech úhlů
55Částečná ochrana vůči prachuTryskající voda ze všech úhlů
66Úplná ochrana vůči prachuIntenzivně tryskající voda
X7 Ochrana vůči ponoření do vody (30min, hloubka 1 metr)
X8 Potopení přístroje do vody za podmínek daných výrobcem

Popis jednotlivých funkcí

Jak už bylo řečeno, některé modely voltmetrů se vyrábí jako 2v1 nebo 3v1, případně mohou být tato zařízení součástí zásuvek.

 • Voltmetr – základní funkce, zajišťuje kontrolu stavu akumulátoru
 • Zobrazení času – zpravidla umožněná volba pro 12 nebo 24 hodinový režim
 • Měření teploty – zde bývá nabízena volba v °C nebo °F; zpravidla bývá dáno také teplotní rozmezí, které je přístroj schopný ukázat
 • Zásuvky na motorku – k dostání je standardní 12V euro zásuvka; součástí mohou být také USB vstupy

Výrobci a ceny

Na našem trhu se hojně vyskytují výrobky z Číny, u kterých zpravidla výrobce není uvedený. V případě kvalitnějších výrobků lze zmínit např. značku KOSO, RS PRO nebo Saito. Cena voltmetrů se pak pohybuje v rozpětí 120 Kč až 1500 Kč.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat voltmetr na motorku?

Na výběr jsou dva základní typy a to k umístění na řídítka nebo do přístrojového panelu. Mezi základní parametry pak patří např. rozsah a přesnost měření. Poměrně důležitý je také displej, na kterém se jednotlivé hodnoty zobrazují. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístroje na motorku, je nutné vzít v potaz tak stupně krytí.

Jak se voltmetry na motorku instalují?

Instalace je zpravidla velmi jednoduchá. U každého výrobku by měl být uveden konkrétní popis jak uchycení přístroje, tak samotné propojení s akumulátorem motocyklu.
Zobrazit kompletní nabídku Voltmetr na motorku