Nejlepší cukrářské teploměry 2024 a jak vybrat

Autorka: Klára Machátová | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
LACOR | Teploměr cukrářský

Jak vybrat cukrářský teploměr

  • Cukrářské a potravinářské teploměry slouží k měření teploty potravin. Některé modely jsou určeny pro konkrétní účel, jiné jsou univerzální. Univerzální teploměry bezesporu převládají a jsou tedy vhodné i pro běžné vaření.
  • Podle použité technologie existuje několik různých typů teploměrů. Pro cukrářské účely jsou nejvhodnější teploměry digitální.
  • Stěžejním kritériem při výběru je rozsah měření teploměru. To je určující pro to, k jakému účelu bude možné teploměr využívat. Z dalších parametrů lze zmínit např. velikost teploměru.

Cukrářský teploměr - náš výběr

LACOR | Teploměr cukrářský
Zobrazit více
Teploměr od firmy LACOR je určen pro cukrářské účely. Tento nástroj umožňuje přesné měření teplot cukrářských výrobků, což je klíčové pro zachování jejich kvality a chuti. Informace o technických specifikacích produktu nebyly poskytnuty.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Cukrářský teploměr

Jak vybrat cukrářský teploměr

Jaké typy teploměrů existují

Všechny cukrářské a potravinářské teploměry jsou určeny pro měření teploty různých potravin, se kterou vždy přichází do přímého kontaktu. Může mít různou podobu, která je také určující pro jejich použití.

Typ teploměruCharakteristika
UniverzálníSlouží k měření tekutin i pevných látek
 Lze jej používat jak v cukrářském, tak kuchařském oboru
 Nejčastěji mohou mít tvar jehly o různé délce
TemperovacíPrimárně určeny na přípravu čokolády, kontrolu teploty při rozpouštění a její temperování
 V případě potřeby je lze použít i u jiných potravin podobné konzistence
Zavařovací teploměrVhodný při přípravě džemů, marmelád a jiných pochutin

Víte, že…?

V kuchyni se dále mohou velmi dobře uplatnit teploměry určené pro grilování, fritování, vaření, uzení. Specifickou skupinu představují teploměry na víno.

Měření teploty potravin

Teploměr se postará o dokonalý konečný výsledek, iStock / Claudio Rampinini

Používané technologie měření

Teplotu pokrmů je možné měřit různě. Každý ze způsobů je pak méně či více přesný. Nejen v cukrářské oblasti se hodí mít po ruce alespoň jeden nebo dva různé teploměry pro ověření teploty. Obecně se lze setkat s následujícími typy teploměrů

Mechanické teploměry

Cukrářský teploměr
LACOR | Teploměr cukrářský

Jedná se o teploměry klasického tvaru se stupnicí. Ta dříve obsahovala rtuť, která ale patří mezi jedovaté látky a jako taková nemá v kuchyni své místo. Významnější využití měly tyto teploměry v lékařství, ale i tam se od nich již upouští. Jejich výhodou je fakt, že snesou poměrně vysoké teploty. Toto je také důvod, proč jsou ještě stále v kuchyni využívány a to zejména při zavařování potravin. Mechanické teploměry jsou v nabídkách stále, ale rtuť byla nahrazena jinými sloučeninami, které plní stejnou funkci.

Bimetalové teploměry

Jedná se o budíkové, tedy kulaté teploměry, které mají své využití zejména v lednicích. Princip fungování je založený na rozdílné roztažnosti dvou kovů. Součástí teploměru je bimetalový proužek, který sestává ze dvou kovů. Pokud je dosaženo určité teploty jedna polovina se zkroutí a vychýlí ručičku na stupnici. Tento typ teploměru nemá v cukrářském oboru velké využití.

Digitální teploměr

Digitální teploměry patří mezi moderní a tedy nejvyužívanější variantu. V jejich případě je ale nutné se zaměřit na případnou odchylku měření. Tento typ teploměru totiž nemusí být vždy 100% přesný. Odchylka měření se pak může pohybovat i kolem 0,5°C. Digitální teploměry zahrnují pestrou škálu různých typů, včetně bezkontaktních modelů.

Víte, že…?

Kromě klasických teploměrů, jaké zná každý, se lze setkat i s moderními laserovými teploměry. Tyto jsou velice přesné a získání informace o teplotě je velmi rychlé. Teploměry jsou bezkontaktní a snímají povrchovou teplotu pokrmu.

Měření teploty pokrmů

Teploměry s větším rozsahem měření využijete více způsoby, iStock / Pridannikov

Jaký rozsah měření potřebuji

Cukrářské teploměr slouží k přesnému určení teploty připravovaného pokrmu. Na jeho typu je závislé to, jaké maximální hodnoty by měl teploměr umět změřit. Např. u pečeného masa se teplota v jeho jádru pohybuje v rozpětí 63 až 82°C., u cukrových rozvarů se může teplota blížit až ke 150°C. Rozsah měření tedy patří u cukrářských a potravinářských teploměrů k základním parametrům. Dále pak platí, že čím větší rozsah teploměr má, tím větší má také uplatnění v kuchyni. Cukrářské teploměry pak mohou mít rozsah až do 300°C, někdy dokonce až 500°C. Ale samozřejmě to může být i méně. Vždy záleží na konkrétním modelu. Spodní hranice může být až -50°C.

Rozměry teploměrů

Velkou skupinu potravinářských teploměrů tvoří modely s jehlou, která slouží jako měřící sonda. Její délka pak může být jedním z parametrů, který lze sledovat. Zpravidla se pohybuje mezi 7 až 20 cm. Dá se říct, že čím delší jehla bude, tím bezpečněji se bude teploměr používat, protože se zvyšuje vzdálenost od měřeného pokrmu. U teploměrů běžného typu se délka pohybuje také kolem 20 cm.

Víte, že…?

Některé teploměry mohou být vybaveny různými nástavci, které z nich dělají multifunkčního pomocníka. Kromě špičaté sondy, která slouží ke kontrole masa nebo při pečení, mohou být vybaveny nástavcem v podobě lžíce nebo stěrky.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat cukrářský teploměr?

Teploměrů, které lze využít v cukrářském oboru je celá řada. Největší uplatnění mají teploměry univerzální, které lze použít i v běžné kuchyni. Velkou oblibu mají zejména digitální teploměry. Stěžejním parametrem je pak rozsah měření.

Jakou podobu mohou mít cukrářské teploměry?

Cukrářské teploměry mohou mít klasický tvar opatřený stupnicí. Digitální modely jsou zpravidla vybaveny měřící sondou ve tvaru jehly. Některé modely mohou mít podobu lžíce, stěrky nebo míchačky.
Zobrazit kompletní nabídku Cukrářský teploměr