Nejlepší cinkovací přípravky 2024 a jak vybrat

Autor: Jakub Černý | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Cinkovací přípravek IGM FD300, 305mm včetně rybinové frézy 12,7mm

Jak vybrat cinkovací přípravek

  • Určení přípravku: Zda je přípravek určen pro použití v průmyslu nebo pro domácí aplikace.
  • Složení přípravku: Zkontrolujte, zda obsahuje potřebné koncentrace aktivních látek pro danou aplikaci.
  • Druh povrchu: Některé přípravky jsou specificky určeny pro kovy, jako je ocel nebo železo, zatímco jiné mohou být univerzální.
  • Způsob použití: Vyberte správný typ aplikace – stříkání, štětcování nebo ponor.
  • Doba schnutí a reakce: Zvažte, jak dlouho potřebujete na schnutí a jak rychle nastává chemická reakce.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví: Věnujte pozornost informacím o toxicitě a nebezpečích spojených s užíváním.

Při výběru cinkovacího přípravku je důležité věnovat pozornost těmto kritériím, která odpovídají vašim specifickým potřebám a aplikacím. Je klíčové zvolit přípravek, který je kompatibilní s materiálem, na který bude aplikován, a který bude splňovat vaše očekávání jak z hlediska výkonu, tak z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci.

Cinkovací přípravek - náš výběr

Cinkovací přípravek IGM FD300, 305mm včetně rybinové frézy 12,7mm
Výrobce: IGM
Zobrazit více
Cinkovací přípravek IGM FD300 s rozměrem 305 mm a rybinovou frézou 12,7 mm má ocelové tělo, šablonu z 4 mm pozinkovaného ocelového plechu a speciální úchytná otvorů pro dorazy. Je vhodný pro výrobu polokrytých rybinových spojů a s volitelnými šablonami rozšiřuje možnosti spojů. Vyrobeno v ČR.
Zobrazit méně
IGM IGM FD600 Cinkovací přípravek 610mm včetně rybinové frézy 12,7mm - FD600
Výrobce: IGM
Zobrazit více
IGM FD600 je ocelový cinkovací přípravek o šířce 610 mm s 12,7mm šablonou pro polokrytý rybinový spoj a kopírovacím kroužkem o průměru 15,8 x 4 mm. Umožňuje nastavení tloušťky obrobku od 11 do 25 mm. Součástí je rybinová fréza a příslušenství pro další typy spojů. Vyrobeno v České republice.
Zobrazit méně

Cinkovací přípravky včetně rybinové frézy

Cinkovací přípravek IGM FD300, 305mm včetně rybinové frézy 12,7mm
Výrobce: IGM
Zobrazit více
Cinkovací přípravek IGM FD300 s rozměrem 305 mm a rybinovou frézou 12,7 mm má ocelové tělo, šablonu z 4 mm pozinkovaného ocelového plechu a speciální úchytná otvorů pro dorazy. Je vhodný pro výrobu polokrytých rybinových spojů a s volitelnými šablonami rozšiřuje možnosti spojů. Vyrobeno v ČR.
Zobrazit méně
IGM IGM FD600 Cinkovací přípravek 610mm včetně rybinové frézy 12,7mm - FD600
Výrobce: IGM
Zobrazit více
IGM FD600 je ocelový cinkovací přípravek o šířce 610 mm s 12,7mm šablonou pro polokrytý rybinový spoj a kopírovacím kroužkem o průměru 15,8 x 4 mm. Umožňuje nastavení tloušťky obrobku od 11 do 25 mm. Součástí je rybinová fréza a příslušenství pro další typy spojů. Vyrobeno v České republice.
Zobrazit méně
IGM IGM FD300 Cinkovací přípravek 305mm včetně rybinové frézy 12,7mm - FD300
Výrobce: IGM
Zobrazit více
IGM FD300 je zařízení pro výrobu rybinových spojů o šířce 305 mm a tloušťce obrobku 11-25 mm s použitím horní frézky. Obsahuje ocelové tělo, 4mm šablonu z pozinkovaného plechu, kopírovací kroužek 15,8 x 4 mm, a rybinovou frézu 12,7mm. Expandovatelné dalšími šablonami. Vyrobeno v České republice.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Cinkovací přípravek

Jak vybrat cinkovací přípravek

Co je účelem použití cinkovacího přípravku

Účelem použití cinkovacího přípravku je poskytnout ochrannou vrstvu na povrchu kovů, především železa a oceli, která chrání před korozí a prodlužuje jejich životnost. Cink vytváří na kovu pasivační vrstvu, která je odolná vůči povětrnostním vlivům a chemickým látkám. Tato vrstva může být také základem pro další nátěry. Cinkování se často používá v automobilovém průmyslu, stavebnictví, při výrobě ocelových konstrukcí a v mnoha dalších oblastech.

Jaké jsou rozdíly mezi cinkovacími přípravky pro domácí a průmyslové použití

Cinkovací přípravky pro domácí použití jsou obvykle jednodušší na aplikaci a bývají určeny pro menší projekty nebo pro drobné opravy, kde není potřeba specializovaného vybavení. Na druhé straně, cinkovací přípravky pro průmyslové použití jsou navrženy tak, aby vydržely náročnější podmínky, často mají vyšší koncentraci aktivních složek a mohou vyžadovat speciální techniky aplikace a ochranná opatření. Průmyslové přípravky jsou také optimalizovány pro použití na velké plochy a v řadě případů vyžadují specializované stroje pro aplikaci.

Jaká je správná aplikace cinkovacího přípravku

Správná aplikace cinkovacího přípravku vyžaduje důkladné přípravy povrchu, které zahrnují odmaštění, odrezování a mechanické zbroušení pro zajištění dobré adheze. Následně se přípravek aplikuje v doporučené vrstvě, často metodou stříkání, štětcování nebo ponorem. Je důležité dodržovat pokyny výrobce týkající se množství a techniky aplikace, aby bylo zajištěno správné pokrytí a účinnost ochrany. Po aplikaci je také potřeba nechat cinkovací přípravek dostatečně vyschnout.

Jak dlouho trvá, než cinkovací přípravek zaschne

Cinkovací přípravek
Cinkovací přípravek IGM FD300, 305mm včetně rybinové frézy 12,7mm

Doba schnutí cinkovacího přípravku se může značně lišit v závislosti na konkrétním výrobku, jeho složení a tloušťce aplikované vrstvy. Obvykle se schnutí pohybuje od několika minut pro rychleschnoucí přípravky používané v průmyslu až po několik hodin pro určité typy přípravků určených pro domácí použití. Vždy je nutné dbát na doporučení výrobce, jelikož neúplné vyschnutí může ovlivnit ochranné vlastnosti a konečný vzhled povrchu.

Jaké bezpečnostní opatření je třeba dodržovat při práci s cinkovacím přípravkem

Při práci s cinkovacím přípravkem je třeba dodržovat bezpečnostní opatření, jako je používání osobních ochranných prostředků – respirátory, ochranné rukavice, ochranné brýle a oděvy. Je důležité pracovat v dobře větraných prostorách nebo s použitím vhodného odsávání, aby se zabránilo inhalaci výparů. Dále je potřeba zabránit kontaktu s kůží a očima a nepoužívat přípravky v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla, protože mohou být hořlavé. Po manipulaci s přípravkem je rovněž doporučeno důkladně si umýt ruce.

Zobrazit kompletní nabídku Cinkovací přípravek