Externí vypalovačka

Jak vybrat externí vypalovačku

 • Externí vypalovačky slouží k vypalování nejrůznějších záznamů, ale také k jejich čtení. Obecně se pak dělí do čtyř základních typů.
 • Ne každá mechanika disponuje funkcí vypalování. Pokud ano, je třeba volit takové nosiče, které podporuje daný typ zařízení.
 • Mezi další parametry, které lze vzít v potaz patří konektivita, rychlost čtení a vypalování, případně rozměry a hmotnost zařízení.

Jaké typy existují

Externí mechaniku, bez ohledu na to, jestli disponuje funkcí vypalování, lze rozdělit do čtyř základních typů.

Externí vypalovačka

Díky externí vypalovačce přenesete různé podoby záznamů, iStock / Coprid

CD mechanika

Tato umožňuje vypalování dat pouze na kompaktní disky CD a samozřejmě také jejich čtení. Velikost těchto nosičů je 700 MB. Kompatibilní jsou následující disky:

 • CD-RW – jedná se o přepisovatelná CD, slouží tedy k opakovanému použití
 • DC-R – jednorázové nosiče

DVD mechanika

Používají se DVD média, jejichž kapacita je 4700 MB. Používat lze samozřejmě různé DVD nosiče, např.:

 • DVD-R DL – disky mají vyšší kapacitu a to až 8500 MB
 • DVD-R, DVD+R – jedná se o klasické jednorázové disky
 • DVD-RW – přepisovatelný DVD nosič
 • DVD-RAM – umožňují mazání pouze některých dat, stejně jako je tomu na běžném pevném disku
 • CD – tato mechanika je kompatibilní i pro CD nosiče

Blu-ray mechanika

Jedná se o nejmodernější typ diskového nosiče. Jeho zásadní předností je možnost uchování většího množství dat. Kapacita se v tomto případě uvádí 25000 MB až 50000 MB dle konkrétního typu nosiče. Samotná data pak lze dle potřeby přepisovat. Zařízení je také kompatibilní s CD a DVD mechanikou, proto umožňuje přehrávání i těchto disků.

Typ mechaniky Výhody Nevýhody
CD Nejnižší pořizovací cena Malá kapacita nosičů
  Vhodná např. pro vypalování hudebních souborů, textových dokumentů Lze použít pouze pro CD
DVD Čtení a vypalování DVD i CD disků V porovnání s Blu-ray nižší kapacita
  Kapacita nosičů se pohybuje až do 8500 MB  
Blu-ray Umožňuje uchování dat až do 50000 MB Vyšší pořizovací cena
  Moderní technologie čtení i zápisu dat  
  Možnost přepisování dat  
  Lze použít i nosiče CD a DVD  

Víte, že…?

Setkat se lze také s FDD mechanikou, která slouží ke čtení disketových nosičů. Tyto již ale nejsou v současné době běžně používány. Jejich zásadní nevýhodou bylo malé množství dat, které byly schopné pojmout a také krátká životnost jejich uchování.

Funkce vypalování

Funkce vypalování je poměrně důležitá, ale nemusí být součástí každé externí mechaniky, i když většina zařízení jí disponuje. Díky vypalování je možné ukládat na různá média libovolný obsah. Jeho velikost je pak limitována velikostí úložiště konkrétního nosiče. Druhy disků, na které se bude vypalovat, jsou pak stěžejním parametrem.

 • CD mechanika slouží k zapisování dat pouze na CD nosiče
 • Blu-ray vypalovačky pak umožňují použití jakéhokoli nosiče a to jak pro čtení, tak pro vypalování
Externí vypalovačka s USB

Externí vypalovačku můžete připojit například prostřednictvím USB kabelu, iStock / Olga Gillmeister

Jakými způsoby lze vypalovačku připojit

Typ konektoru zpravidla ovlivňuje nejen způsob, jakým se externí mechanika zapojuje, ale také její rychlost při načítání obsahu daného nosiče. Nejčastěji se pak lze setkat s následujícími:

 • USB vstup – nejlepší variantou jsou nejmodernější verze 3.0 nebo 3.1, které nabízí největší přenosovou rychlost oproti starším verzím
 • Micro USB vstup – některé netbooky případně menší laptoty klasický USB vstup nemají, v jejich případě je tedy vhodnější volit mechaniku s tímto typem konektoru

Rychlost čtení a zápisu

Tato kritéria ovlivňuje více faktorů nejčastěji pak, jak bylo výše řečeno, konektivita mechaniky, ale také konstrukční parametry konkrétních zařízení. Obecně ale platí, že jednotlivá zařízení mají předdefinované standardy. Běžná přenosová, čtecí a vypalovací rychlost je:

 • CD mechanika 24x
 • DVD mechanika 8x
 • Blu-ray disky 4x

U příliš rychlého vypalování mohou být následně problémy s přehráváním daného média. Příliš nízké hodnoty pak mají za následek zbytečně dlouhou dobu procesu vypalování. Toto se například týká vypalování velkých souborů.

V jakých rozměrech se vyrábí

Rozměry jako takové jsou důležité zejména tehdy, pokud se s vypalovačkou více cestuje. Pokud zůstává na jednom místě, je tento parametr prakticky nedůležitý, stejně tak jako jeho hmotnost. S rozměry často souvisí i její konstrukční zpracování. Externí mechanika může být stojanová, ale také ležatá. Pro cestování je např. vhodné zařízení štíhlého tvaru a menší hmotnosti, toto se pak vejde pohodlně do tašky k notebooku. Varianty „slim“ zpravidla váží do 150 gramů. Průměrná hmotnost standardních modelů je pak mezi 200 až 400 gramy.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat externí mechaniku?

Typově lze volit ze tří základních možností, přičemž Blu-ray mechanika je nejuniverzálnější. Většina zařízení disponuje funkcí vypalování, ale existují i modely bez ní. Mezi základní parametry pak patří konektivita, rychlost čtení a vypalování, rozměry a hmotnost.

Jaký je rozdíl mezi externí a interní mechanikou?

Interní mechanika se zabudovává přímo do daného zařízení, např. do skříně stolního počítače. Externí mechanika je naopak samostatný přístroj.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Klára Machátová

About the Author

About the Author

Do týmu copywriterů, jsem se dostala na mateřské dovolené. Práce mě baví a psaním produktových článků, kterým se v současné době věnuji, si nejen rozšiřuji rozhled v nejrůznějších oblastech, ale také získávám celou řadu důležitých informací. Nejblíže mi jsou témata související s péčí o děti, ale také zdraví či dům a zahradu.