Konopné lano

Jak vybrat konopné lano

  • Konopná lana patří mezi výrobky ze 100% přírodních materiálů a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí. Toto splňují ale i další materiály jako je len, který se s konopím často kombinuje nebo juta, která v současné době konopná lana nahrazuje.
  • Lana jako taková se obecně dělí do dvou základních kategorií a to na lana stáčená anebo pletená.
  • Lana se vyrábí v různých šířkách. Průměr stáčených lan může být až kolem 8 cm. Délku lze volit v metráži.

Konopí versus další materiály

Konopí je pouze jeden z přírodních materiálů, který se používá na výrobu lan. Z dalších lze jmenovat např. len, nebo juta.

Lano detail

Konopné lano využijete více různými způsoby, iStock / Sergey Spritnyuk

Konopí

Lana vyrobená z konopí jsou středně měkká, ale velmi pevná. Mezi další pozitiva patří odolnost vůči UV záření nebo fakt, že neakumulují statickou elektřinu. Díky tomu, že jsou lana z 100% přírodních vláken, jsou tyto výrobky šetrné k životnímu prostředí a absolutně bezpečné. Při kontaktu s vodou sice neztrácí svou pevnost, ale hodnota mezního zatížení prudce klesá. Konopná lana vlhkost jako takovou velmi snadno pohlcují. Přírodní materiály mají obecně také predispozici k postupnému rozkladu. Konopná lana se zpravidla uplatňují ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví. Oblíbená jsou také při tvorbě nejrůznějších dekorací v interiéru i exteriéru. Své využití mají v oblasti sportu (šplh, přetahování)

Len

Lněná lana mají přírodně šedou barvu, která je velmi dekorativní a používá se zejména tam, kde je třeba docílit nádechu starých dob. Vlastnosti lana výrazně ovlivňuje typ příze, která na jejich výrobu byla použita. Lana tedy mohou být jemná i hrubá, měkčí i tvrdší. Obecně se jedná o výrobky neelastické s nízkou tažností. Jsou méně pevná, pevnost se zvyšuje za mokra a to až od 30%.
Len se velmi často používá v kombinaci s konopím, ideálně pak v poměru 1:1. Tyto varianty jsou pak vhodné i ve stavebnictví, stejně jako čistá konopná lana.

Juta

Jutová lana jsou v současné době preferovanější než lana z konopí, např. proto, že jsou pevnější a nezapáchají. Typická je pro ně také výraznější barva, jsou tedy velmi dekorativní. Využívají se zejména tam, kde je třeba podtrhnout tradiční vzhled. Další pozitivní vlastností je to, že nekloužou v ruce. Z těchto důvodů se používají např. jako lana na kladky nebo při šplhání a přetahování. Z negativ lze zmínit nižší odolnost vůči UV záření nebo např. organickým rozpouštědlům.

Materiál Výhody Nevýhody Uplatnění lana
Konopí Měkká, pevná lana Více nasákavá Stavebnictví
  Odolnost vůči UV záření Ve vodě se snižuje mezní zatížení Lesnictví a zemědělství
  Nekumulují statickou elektřinu   Dekorační účely
  Při kontaktu s vodou neztrácí pevnost   Sport
Len Díky své barevnosti je velmi dekorativní Nižší pevnost Dekorační účely
  Variabilní vlastnosti dle použité příze   Stavebnictví (v kombinaci s konopím)
Juta Pevnější než konopná lana Nižší odolnost vůči UV záření Stavebnictví
  Nezapáchá Snížená odolnost vůči organickým rozpouštědlům Sportovní aktivity
  Nekloužou v ruce   Dekorační účely
  Velmi dekorativní    
Pohled na lano detail

Konopná lana se obecně děli na pletená a stáčená, iStock / yanik88

Jakou mohou mít strukturu

Lana lze obecně rozdělit podle jejich struktury do dvou základních kategorií. Jedná se o lana stáčená a pletená.

Stáčená lana

Stáčená nebo také jinak řečeno kroucená lana se nejčastěji používají ve stavebnictví, průmyslovém lezení, ale jsou vhodná také pro dekorační účely. Tato lana se zpravidla vyrábí na stáčecích strojích. Ty při stáčení jednotlivých pramenů umí dosáhnout vysokého přepětí, které následně udrží lano v požadované podobě. Stáčená lana mohou být vyrobena ze tří nebo čtyř pramenů. Na výrobu tenkých stáčených šňůr se používají také prameny dva.

Pletená lana

Na výrobu pletených a splétaných lan se používají různé metody a varianty tvořené z nekonečných svazků vláken. Díky této variabilitě lze vyrobit lana, která mají odlišné mechanické i estetické vlastnosti. Během dokončovacího procesu je pak tento typ lan možné upravovat a díky tomu měnit jejich dosavadní vlastnosti. Mezi tyto úpravy pak nejčastěji patří termofixace a impregnace.

V jakých rozměrech se vyrábí

Z hlediska rozměrů je nabídka velmi široká. Průměr lan se pohybuje v rozpětí od 10 mm do 8 cm. Menší průměr mívají lana pletená. Zde se hodnoty pohybují kolem 3 cm. S šířkou lana souvisí jeho pevnost. Samotnou délku pak lze zpravidla zvolit podle konkrétních potřeb.

Víte, že…?

U přírodních lan a to jak stáčených, tak pletených, je možné zvýšit pevnost. Pro tyto účely slouží např. ocelová lanka, řetězy nebo polypropylenová duše. Použít lze ale i elektrický kabel, hadici nebo olovo. Jmenované komponenty se vkládají do jádra lana.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat konopné lano?

Kromě konopného lana lze zvážit také variantu lněnokonopnou nebo lana z juty, která ty konopné v současné době nahrazují. Vyrábí se ve dvou variantách. Stáčená lana mohou mít průměr až do 8 cm, pletená se pohybují kolem 3 cm.

K jakým účelům lze konopná lana použít?

Využití konopných lan je poměrně široké. Podle jejich pevnosti je možné jejich použití ne stavebnictví. Dále mají uplatnění v zemědělství nebo lesnictví. Pro svůj vzhled jsou často používány také k dekorativním účelům nejen v interiérech, ale i v exteriérech.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Klára Machátová

About the Author

About the Author

Do týmu copywriterů, jsem se dostala na mateřské dovolené. Práce mě baví a psaním produktových článků, kterým se v současné době věnuji, si nejen rozšiřuji rozhled v nejrůznějších oblastech, ale také získávám celou řadu důležitých informací. Nejblíže mi jsou témata související s péčí o děti, ale také zdraví či dům a zahradu.