Nádrž na pitnou vodu

Zásoby vody na horší časy.

ca. 96 800 CZK
ca. 400 CZK
ca. 44 800 CZK
ca. 53 500 CZK

Jak vybrat nádrž na pitnou vodu

 • Voda se v posledních letech stává poměrně vzácnou surovinou.
 • Pořídit můžete nadzemní nebo podzemní nádrž.
 • Pořídit musíte kvalitní nádrž opatřenou certifikací.
 • Objem udává, kolik metrů krychlových nebo litrů vody konkrétní nádrž pojme.

Typy

Z hlediska získávání zásob pitné vody můžeme rozlišit dva základní typy nádrží:

 • Podzemní – zpravidla se jedná o podzemní akumulační modely, které slouží jako zásobárna pitné vody pro konkrétního uživatele, oblast
 • Nadzemní – flexibilní zásobníky a vaky, které je možné v případě potřeby využít při různých příležitostech např. dětské tábory a školy v přírodě, rekreační areály, zásobárna vody pro nejrůznější akce, řešení nečekaných situací např. při dodávkách pitné vody v obcích atd.
K obetonování
Aplast Podzemní nádrž na pitnou vodu AQUAstay 12000 l

Materiál

Nádrže na pitnou vodu jsou zpravidla vyráběny z velmi kvalitních plastů. U těchto materiálů je nejdůležitější mezinárodní certifikace pro používání a uchovávání potravin a pitné vody. Dále mohou být opatřeny prvky jako ochrana proti UV záření, vzniku plísní a hub apod.

Instalace

Toto hledisko je důležité zejména u podzemních nádrží. Na našem trhu máte na výběr z následujících možností.

Typ nádrže Popis
Samonosná Nádrže se instalují do klasického podloží s lehkou a sypkou zeminou, která může obsahovat kameny, ale bez výskytu spodních vod; Nejjednodušší a nejrychlejší způsob instalace; Nádrž se usazuje na betonovou desku a následně se obsype přesátou zeminou nebo pískem
K obetonování Nejlevnější model z hlediska prvotních pořizovacích nákladů; Instaluje se do hornatého podloží bez spodních vod, do svahů nebo do míst s vyšším statickým zatížením; Statiku zajišťuje samotné obetonování nádrže ze všech stran; Také se usazuje na betonovou desku
Dvouplášťová Tyto nádrže jsou vhodné k instalaci v místech výskytu spodních vod, na těžší jílovité nebo jílovito-písčité půdě, do míst s plánovaným vyšším statickým zatížením; Usazuje se do měkkého betonu a po jeho vyrovnání se nechá zatvrdnout, následně se vybetonuje mezipláští a horní strana nádrže

Víte, že…?

Pokud není uvedeno jinak, je nutné vždy, když plánujete nad nádržemi nebo v jejich blízkostech pojezd vozidel, je nutná spolupráce se statikem. Ten by měl navrhnout sílu betonu a železobetonové výztuhy nad plastovou nádrží a to s ohledem na její plánované zatížení.

Kanystr na vodu
Easy Camp Jerry Can Nádrž na vodu 10L

Objem, velikost

Objem udává, kolik metrů krychlových nebo litrů vody konkrétní nádrž pojme. U obou variant, tedy u podzemních i nadzemních nádrží, se hodnoty mohou pohybovat mezi 1m3 až 250 m3.

Tvar

Podzemní zásobárny mají zpravidla dvojí tvar a to:

 • Kruhový – jedná se o tvar válce, který může být různě dlouhý; čím objemnější nádrž, tím delší nádrž bude
 • Hranatý – hranaté nádrže jsou klasické kvádrové barely
Podzemní nádrž
Aplast Podzemní nádrž na pitnou vodu AQUAstay 3500 l

Volba konkrétního tvaru závisí na místě uložení nádrže, ale i na vašich preferencích.

Příslušenství

K nádržím lze dokoupit také následující příslušenství

 • Armaturní a revizní šachty – používají se k propojení nádrže se zdrojem vody a vodovodním řadem; do těchto šachet je možné umístit další vybavení, jako jsou vodoměry, čerpadla apod.; jejich technické řešení se ve většině případech navrhuje na míru
 • Úpravny vody – jsou určeny pro úpravu vody na kvalitu pitné vody případně jinou dle potřeby (průmysl, zemědělství), zdrojem vody bývá např. studna nebo vrt; opět se navrhuje na míru konkrétním požadavkům
 • Čerpadla, vodárny, automatické tlakové systému – čerpání vody z vodního zdroje; zařízení jsou navrhována podle místa použití, typu instalace, průtoku vody, čerpací výšky atd.
Plastová nádrž
Mravec plast NPVOK18 18 m³

Výrobci a ceny

 • Podzemní nádrže na pitnou vodu se pohybují v cenovém rozpětí mezi 12000 Kč a 350000 Kč. Výši ceny určuje zejména objem nádrže, kdy nejlevnější modely disponují hodnotou kolem 1 – 3 m3 a nejdražší pak pojmou objem i kolem 50000 litrů. Mezi výrobce patří Mravec plast, AQUASTAY nebo Hydroplast s. r. o.
 • Základní pořizovací cena nadzemních nádrží je oproti jejich podzemní variantě podstatně nižší a opět je dána objemem, který začíná na 500 litrech. Cenově se tento typ nádrží se pohybují od 4500 Kč do cca 30000 Kč. Vyrábí je např. Ivar CS, Graf nebo DAB.

Otázky a odpovědi

Proč mít nádrž na pitnou vodu?

Voda obecně se v posledních letech stává poměrně vzácnou surovinou a tak vzniká také větší potřeba získávání jejich zásob pro horší časy. Týká se to jak vody dešťové, tak té pitné. Podle nejrůznějších průzkumů došlo již během 20. století k sedminásobnému zvýšení spotřeby vody a tak se její nedostatek stává reálnou hrozbou. Zásobárny pitné vody tak mohou být alespoň dočasným řešením ve chvílích, kdy dojde k výpadku dodávky vody do veřejných vodovodů.

Jak vybrat nádrž na pitnou vodu?

Nejdůležitějším parametrem je velikost nádrže. Velikost nádrže volte s ohledem na její využití. Pro soukromé účely budou dostačující nádrže o menším objemu, u zásobáren vody pro větší oblast je pak naopak vhodné volit nádrže objemnější. Velikost nádrží případně zásobovacích vaků na pitnou vodu roste úměrně s jejich objemem.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Jméno
K obetonování
Kanystr na vodu
Podzemní nádrž
Plastová nádrž
Image
Produkt
Aplast Podzemní nádrž na pitnou vodu AQUAstay 12000 l
Easy Camp Jerry Can Nádrž na vodu 10L
Aplast Podzemní nádrž na pitnou vodu AQUAstay 3500 l
Mravec plast NPVOK18 18 m³
Výrobce
Aplast
Easy Camp
Aplast
Mravec plast
Objem
12000 l
10 l
3500 l
18000 l
Cena ca. 96 800 CZK ca. 400 CZK ca. 44 800 CZK ca. 53 500 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena
Klára Machátová

About the Author

About the Author

Do týmu copywriterů, jsem se dostala na mateřské dovolené. Práce mě baví a psaním produktových článků, kterým se v současné době věnuji, si nejen rozšiřuji rozhled v nejrůznějších oblastech, ale také získávám celou řadu důležitých informací. Nejblíže mi jsou témata související s péčí o děti, ale také zdraví či dům a zahradu.