Skládací pila

Jak vybrat skládací pilu

 • Skládací pily vždy patří mezi ruční nástroje, které lze rozdělit podle toho, jaký materiál je s nimi možný řezat. U skládacích modelů se nejčastěji jedná o dřevo, plast nebo sádrokarton.
 • Základním parametrem je typ ozubení. Respektive velikost zubů a jejich hustota. Tyto hodnoty udávají, k jakému účelu bude pila nejvhodnější. U zubů je také možné sledovat typ výbrusu, respektive v kolika rovinách jsou zuby broušené.
 • Důležitým kritériem je také délka řezací lišty. Za ideální pily jsou považovány modely, jejichž řezací lišty se pohybují mezi 60 až 80 cm.

Výběr pily podle řezaného materiálu

Skládací pily jsou ruční nástroje určené pro řezání různých materiálů. Největší skupinu přestavují pily na dřevo. Mimo ně ale existují modely na plast nebo sádrokarton.

Řezání větve malou pilkou

Skládací pily jsou oblíbené i u milovníků trampu, iStock / frantic00

Pila na dřevo

Pily na řezání dřeva jednoznačně v nabídkách převažují. Při jejich výběru je např. vhodné zohlednit, zda budou používány na suché nebo mokré dřevo. Toto zpravidla souvisí s typem zubů:

 • Vlhké dřevo – tyto pily mají tzv. americké zuby, které se vyznačují občasnými mezerami v řadě zubů; vhodné jsou také pily, které mají zuby broušené ve třech rovinách
 • Suché dřevo – tyto pily mají zuby pravidelně rozmístěné
 • Dřevotřískové materiály – ideální jsou pily s více zuby, protože materiál má tendence se lámat

Pila na plast

Pily na plast mohou zpravidla řezat také dřevo. Nejvhodnější jsou pilky s jemnými zuby. Použít lze pilky ocasky, na dýhy nebo japonské pilky

Pila na sádrokarton

V tomto případě existují speciální pily. Jejich ozubení sestává nejčastěji z cca 7 zubů velmi blízko sebe a mezerou. Toto ozubení se pravidelně střídá. Některé modely ale mohou mí i pravidelné ostří. Není výjimkou, že pilu na sádrokarton lze využít i na plast či dřevo. Veškeré možné řezné materiály by měly být uvedeny výrobcem.

Skládací pila v lese na stromě

Skládací pily se liší velikostí, provedením i typem ozubení, iStock / AxPitel

Jaké zvolit ozubení pily

Jednotlivé modely pil se od sebe liší také typem ozubení. V případě zubů lze sledovat dva základní parametry a to jejich hustotu a velikost. V případě velikosti zubů platí, že čím větší budou, tím hrubší, ale zároveň rychlejší řez bude s touto pilou možný. Hustota zubů zpravidla ovlivňuje to, na jaké materiály a účel jsou pily určené. U některých modelů je přímo napsané, že se jedná o jemnou pilu, ale jindy to tak zřejmé být nemusí. Obecně platí, že čím více zubů na centimetr pila má, tím jemnější bude její řez. V souvislosti s hustotou zubů se lze setkat s hodnotou TPI. Ta vyjadřuje počet zubů na jeden palec (1 palec je roven cca 2,54 cm).

Činnost Počet zubů na palec
Hrubé příčné řezání 3,5 až 7
Běžné řezání 7 až 9
Jemné řezání 9 až 13
Na tvorbu jemných dřevěných výrobků 13 až 16

Víte, že…?

V případě zubů existuje jednoduché pravidlo, které říká, že čím bude řezný materiál tvrdší, tím jemnější zuby by pila měla mít. Jemnější zuby jsou ale zároveň menší, což znamená, že práce bude podstatně pomalejší než s hrubější pilou s většími zuby. Na druhou stranu jemné pily mají podstatně čistší řez.

Výbrus zubu

Ruční pily je dále možné rozdělit do dvou základních skupin a to podle typu výbrusu:

 • Zuby broušené ve dvou rovinách – jedná se o klasický výbrus zubů u běžných zejména starších modelů; tyto pily zabírají pouze jedním směrem
 • Zuby broušené ve třech rovinách – toto broušení převažuje u kvalitnějších pil; řezání probíhá jak tahem tam, tak i zpět; pily s tímto způsobem broušení patří mezi univerzální; práce s nimi je podstatně rychlejší a pohodlnější

Jakou zvolit délku řezací lišty

Jednotlivé modely pil se od sebe liší také délkou řezací lišty.

 • U nejmenších pilek se jejich délka pohybuje kolem 20 cm u největších i kolem 1 a půl metru.
 • Délka řezací lišty ovlivňuje záběr pily. Optimální hodnoty se pohybují mezi 60 až 80 cm. S těmito pilami již lze pohodlně řezat prakticky cokoli. Nicméně vždy je vhodné opět zohlednit účel použití pilky.
 • Malé modely jsou vhodné na prořezávání malých stromků nebo keřů.
 • Největší pak lze použít i na řezání silnějších kmenů.

Víte, že…?

Na výrobu moderních pil se používají kvalitní materiály. Nejčastěji se jedná o ocel. Rukojeť pak bývá vyrobena z plastu nebo gumy.

Otázky a odpovědi

Jak vybrat skládací pilu?

Skládací pily jsou vždy ruční nástroje, které se nejčastěji používají na řezání dřeva, plastu nebo sádrokartonu. Řezný materiál je pak prvotním kritériem při výběru. Dále je třeba se zaměřit na typ ozubení, respektive velikost a hustotu zubů. Důležitá je také délka řezací lišty.

V čem je skládací pila výhodnější?

Možnost skládání pily má největší benefit v její skladnosti. Složená pila je menší a tudíž zabírá méně místa. Po složení je navíc ostří chráněno.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Klára Machátová

About the Author

About the Author

Do týmu copywriterů, jsem se dostala na mateřské dovolené. Práce mě baví a psaním produktových článků, kterým se v současné době věnuji, si nejen rozšiřuji rozhled v nejrůznějších oblastech, ale také získávám celou řadu důležitých informací. Nejblíže mi jsou témata související s péčí o děti, ale také zdraví či dům a zahradu.