Alkohol tester

Alkohol tester - za volat bezpečně a bez srážky bodů.

ca. 1 500 CZK
ca. 300 CZK
ca. 1 800 CZK
 
ca. 6 300 CZK
ca. 2 300 CZK

Jak vybrat alkohol tester

Alkohol tester je cenný produkt, který zajistí vaši osobní bezpečnost a zároveň bezpečnost ostatních. Alkohol tester si můžete pořídit buď pro vlastní testování, abyste zabránili důsledkům jízdy pod vlivem alkoholu, nebo jednoduše pro obecné pochopení toho, jak alkohol ovlivňuje tělo. A vzhledem k tomu, že faktory jako je hmotnost, množství svalů a naposledy konzumované potraviny nebo nápoje mají vliv na měření obsahu alkoholu v krvi člověka, není možné přesně stanovit úroveň alkoholové intoxikace bez vhodných nástrojů měření jako jsou právě alkohol testery.

Princip funkce

Pro zjednodušení procesu se dá říci, že alkohol se absorbuje z žaludku do krevního oběhu. Krev pak prochází plicemi. Něco alkoholu se v plicích odpaří a při výdechu se objeví v dechu. Když dýcháte do alkohol testeru, váš dech přechází přes snímač, který interpretuje úroveň alkoholu, a použije se vzorec pro extrapolaci obsahu alkoholu v krvi.

Typy

Většina alkohol testerů používá jednu ze tří technologií ke zjištění obsahu alkoholu v krvi nebo koncentrace alkoholu v krvi. Jedná se o přístroje s elektrochemickým senzorem, polovodičovým senzorem nebo spektrofotometr.

Oblíbený standard
Ace AL-5500
ca. 1 500 CZK
Aktuálni cena

Testery na bázi polovodičů

Jsou relativně nové a velmi cenově dostupné. Pro měření obsahu alkoholu v krvi uživatele se používá senzor specifický pro etanol. Polovodičové snímače nabízejí mnoho výhod, včetně nízké ceny, nízké spotřeby energie a malé velikosti.

Testery založené na polovodičích vyžadují častější kalibraci (každých 300-400 testů nebo jednou za rok) než testery na elektrochemické bázi (každých 1000 testů nebo jednou za rok). Při použití pro osobní, domácí a malosériové profesionální testování bylo dokázáno, že modely s polovodiči mají velmi dobré výsledky a poskytují přesné údaje.

Elektrochemické testery

Nabízejí mimořádně vysokou přesnost a citlivost a zároveň jsou přenosné a mají poměrně malou velikost. Elektrochemické alkohol testery měří obsah alkoholu tím, že vytváří chemickou reakci, která oxiduje alkohol ve vzorku a vytváří elektrický proud. Čím více alkoholu je oxidováno, tím větší je proud. Proud je měřen pro určení obsahu alkoholu v krvi testované osoby. Ceny za elektrochemické alkohol testery se v posledních letech snížily, což je činí stále oblíbenější pro osobní potřebu.

Levný přehled
Sencor SCA BA01
ca. 300 CZK
Aktuálni cena

Spektrofotometry

Technologie spektrofotometru se používá u velkých stolních dýchacích přístrojů, které se často nacházejí na policejních stanicích. Spektrofotometry fungují identifikací molekul založených na tom, jak absorbují infračervené světlo. Úroveň etanolu ve vzorku je oddělena a měřena a potom lze určit hladinu alkoholu testované osoby. Tyto alkohol testery nejsou vhodné pro individuální a přenosné používání.

Pokud máte zájem o nejvyšší míru přesnosti vašeho měření, je vhodné, abyste investovali peníze do alkohol testeru profesionálnější úrovně, který využívá technologii elektrochemických snímačů. Tyto alkohol testery nabízejí většinou pokročilou technologii za přiměřenou cenu a často se používají pro sebe-testování nebo testování přátel a rodiny. Centra pro zneužívání návykových látek, klinické pracoviště a další podniky obvykle nakupují tyto modely, i když jsou často určeny pro individuální použití.

Hodnoty alkoholu v krvi

Koncentrace alkoholu v krvi se nejčastěji používá jako metrika intoxikace pro právní nebo lékařské účely a obvykle se měří jako hmotnost na objem. Například koncentrace alkoholu v krvi 0,05% znamená 0,05 gramu alkoholu na 100 gramů krve člověka nebo 0,5 gramu alkoholu na 1000 gramů krve člověka.

Kvalitní polovodičový
V-net AL 6000 Lite
ca. 1 800 CZK
Aktuálni cena

V mnoha evropských zemích je tolerována určitá hranice alkoholu v krvi za volantem. Česká republika je však jednou z mála zemí, kde platí nulová tolerance, a je tedy třeba mít se na pozoru, a při jakémkoliv požití alkoholu si vždy pro jistotu možnou hladinu alkoholu v krvi před jízdou změřit.

Vlivy na měření

Koncentrace alkoholu v krvi je ovlivňována mnoha faktory, toto jsou ty nejpodstatnější:

 • Věk – Ve stáří se zhoršují účinky alkoholu
 • Pohlaví – Alkohol je vysoce rozpustný ve vodě. Vzhledem k tomu, že ženy mají obecně nižší obsah vody v těle než muži, obvykle dosahují vyšší hodnoty koncentrace alkoholu v krvi, pokud konzumují alkohol ve srovnatelné míře jako muži. A to i když mají stejný věk a hmotnost. Ženy oproti mužům mají také nižší množství enzymu v žaludku, který rozkládá alkohol
 • Rychlost spotřeby – čím rychleji konzumujete alkohol, tím rychleji vzroste vaše koncentrace alkoholu v krvi
 • Síla nápojů – čím víc alkoholu obsahuje nápoj, tím více se ho dostane do krevního oběhu při stejném množství vypité tekutiny
 • Tělesný typ – Čím více vážíte, tím více vody máte ve vašem těle, což má zřetelný účinek na alkohol, který konzumujete. To je důvod, proč větší lidé obvykle vyžadují více nápojů, aby “udrželi krok” se svými méně statnými společníky
 • Obsah tuku / svalů – mastné tkáně mají nízký obsah vody a nemohou pohlcovat alkohol a alkohol musí zůstat v krevním řečišti, dokud ho játra plně neodbourají. Tkáně, které mají vyšší obsah vody, například svaly, absorbují alkohol. Koncentrace alkoholu v krvi bude obvykle vyšší u osoby s vyšším obsahem tělesného tuku
 • Metabolismus – “Metabolická tolerance” se liší od člověka k člověku a popisuje rychlost jakou tělo zpracovává alkohol. Například ektomorfní tělesný typ (extra rychlý metabolismus) může spalovat alkohol podstatně rychleji než ostatní tělesné typy (tedy tělesný typ mezomorf a endomorf)
 • Emocionální stav – Stres může způsobit, že vaše tělo přesměruje krev z vašeho žaludku a tenkého střeva do svalů a zpomaluje rychlost vstřebávání alkoholu do krevního oběhu. Když se uklidníte a vaše krev znovu proudí normálně, může náhle dojít k nárůstu koncentrace alkoholu ve vaší krvi
 • Únava. Únava způsobí, že alkohol vstoupí do krve mírně rychleji. Navíc lidé s oslabeným stavem budou cítit vliv alkoholu silněji
 • Návyk. Lidé, kteří zřídkakdy pijí alkohol, budou potřebovat déle, než alkohol metabolizují
 • Léky – mnoho léků reaguje negativně s alkoholem, včetně léků na předpis, ale i volně prodejných léků na alergii a dalších. Tyto léky mohou zesílit účinky alkoholu a dokonce ohrozit vaše zdraví. Pokud užíváte léky, zkontrolujte na etiketě přípravku upozornění ohledně užívání alkoholu nebo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete alkohol pít
 • Jídlo – Pokud pijete alkohol na prázdný žaludek, vaše koncentrace alkoholu v krvi bude vyšší než u osoby, která jedla před požitím alkoholu. Potraviny zpomalují vstřebávání alkoholu z trávicího systému
 • Karbonace – Nápoje s obsahem uhličitanů, jako jsou šumivé víno nebo šampaňské, nebo smíšené nápoje se sodou mohou zvýšit rychlost, kterou alkohol prochází žaludkem, a výsledkem je pak vyšší koncentrace alkoholu v krvi
 • Diabetes – Alkohol může ovlivnit hladinu glukózy u lidí, kteří trpí cukrovkou a způsobuje tak hypoglykemii. Diabetici by měli konzultovat užívání alkoholu se svým lékařem a vyhnout se pití na prázdný žaludek
 • Alkoholová nesnášenlivost – Alkohol může u některých lidí způsobit nežádoucí účinky, včetně zrudnutí kůže, nosní kongesce, zvýšené srdeční frekvence a sníženého krevního tlaku. Alkoholová intolerance je způsobena genetickým stavem, ve kterém tělo není schopno rozložit alkohol
 • Výrobky, jako je ústní voda nebo dechový spray, mohou ošálit přístroje na měření alkoholu a indikovat výrazné zvýšení výsledků testů. Ústní voda obsahuje například až 27% alkoholu. Je tedy vhodné alespoň dvě minuty počkat po užití ústních tekutin s obsahem alkoholu vyhledem k tomu, že ústní voda nebo jiný ústní alkohol se po dvou minutách částečně rozptýlí. Alkohol tester je schopen vypočítat procento alkoholu v krvi pomocí vzorku z dechu díky přesnému vztahu mezi alkoholem v krvi a alkoholem metabolizovaným do plic z krevního řečiště. Je proto tedy také důležité zajistit, aby ústa byla bez kontaminantu (včetně alkoholu) tak, aby vzorek dechu obsahoval čistý vzduch z plic.
Rychlý profík
Dräger Alkotest 3000

Navíc nezapomeňte, že alkohol testery jsou pouze pro informační účely a neexistuje přijatelná úroveň konzumace alkoholu, která by zajistila bezpečnou jízdu. Jakýkoliv alkohol, který užijete před jízdou, může zhoršit reflexy, motorické dovednosti a kognitivní schopnosti.

Používání testeru

Jak se používá

U většiny modelů uživatel jednoduše fouká náustkem po dobu 5 sekund. Vyfukování vzduchu z úst je podobné sfoukávání svíčky a uživatel by měl rovnoměrně vyfouknout po dobu právě pěti sekund. Alkohol tester bude indikovat, kdy začít a zastavit foukání, a zda je vzorek vhodný pro přesné odečtení.
Pokud dojde k příliš velkému fouknutí do náustku nebo k příliš nízkému objemu dechu, bude to mít za následek neúspěšný test (obvykle to rozpozná zařízení).
Snažte se dýchat do přístroje se středně silnou silou, jako byste pískali. Po asi jedné vteřině přístroj detekuje průtok vzduchu a začne pípat. V tomto okamžiku nepřestávejte foukat do náustku. Měření obsahu alkoholu by mělo trvat asi čtyři sekundy.

Senzory měří hladinu alkoholu hluboko v plicích. Tato hodnota se převede na odpovídající odhad obsahu alkoholu v krvi. Testování je nejpřesnější, jestliže uživatel nepožil potravu ani alkohol 15 minut před testováním, aby se zajistilo, že nedochází k ovlivnění měření díky zbytku alkoholu v ústní sliznici.

Přesný chemik
Dräger Alcotest 3820
ca. 6 300 CZK
Aktuálni cena

Prodleva mezi měřením a konzumací

Proč musíte počkat 15 až 20 minut po konzumaci jídla nebo alkoholu, aby byly výsledky testů přesné?

Absorbce alkoholu pokračuje od dvaceti minut (na prázdný žaludek) až po dvě a půl hodiny (na plný žaludek) po poslední spotřebě alkoholu. Absorpce vrcholí obvykle během jedné hodiny. Během počáteční absorpční fáze není distribuce alkoholu v celém těle jednotná. Rovnoměrnost distribuce nastává ve stejnou chvíli, kdy je ukončena absorpce. Jinými slovy, některé části těla budou mít vyšší obsah alkoholu v krvi než jiné. Falešně pozitivní příznaky vysokého alkoholu v krvi mohou mít navíc lidé s onemocněním ledvin.

Kalibrace

Časem musí být všechny alkoholové testery znovu kalibrovány, aby byla zachována přesnost. Kalibrace je proces kontroly a úpravy přesnosti jednotky porovnáním výsledků se známou hodnotou. Například známá koncentrace plynu testovacího plynu je vháněna do alkohol testeru a jednotka je poté nastavena tak, aby byla zajištěna odpovídající hodnota na displeji.
Při výběru testeru alkoholu je tedy nutné vybrat jednotku, která může být kalibrována.

Dostupný elektrochemický
Alkohit X5
ca. 2 300 CZK
Aktuálni cena

Jak často kalibrovat alkohol tester

Když poprvé obdržíte nový alkohol tester, snímač je kalibrován ve výrobním závodě, aby poskytoval přesné údaje. Během času se na senzoru akumulují zbytky, které způsobují stále více nepřesné odečty. Všechny alkohol testery vyžadují rekalibraci přibližně každých 6 až 12 měsíců v závislosti na použití.

Doporučuje se rekalibrovat dýchací přístroje s polovodičovými snímači každých 300 testů nebo jednou za rok, podle toho, co nastane dříve. Elektrochemické alkohol testery zůstanou přesné pro tisíce testů, ale měly by být vždy znovu kalibrovány každoročně. Navíc pravidelné používání tohoto typu alkohol testeru může pomáhat udržet je přesné, protože vlhkost při vydechovaném lidském dechu je přínosem pro zabudovaný senzor u tohoto typu.

Aktivní versus pasivní

Všechny alkohol testery vyžadují, aby uživatel působil na zabudovaný senzor v testeru pomocí dechového vzorku. Nejpřesnější metoda je pomocí náustku, který je připojen přímo k alkohol testeru. To pomáhá zajistit, aby vzorek dechu nebyl znečištěn vzduchem či kouřem z okolního prostředí.

Druhá metoda je označována jako pasivní testování. Osoba umístí ústa zhruba půl centimetru od příjímače pro dech na alkohol testeru a prudce vyfoukne. Správně provedená metoda může poskytnout poměrně přesné výsledky. Nicméně vzduch z okolního prostředí může také spolupůsobit na alkohol tester, což může zapříčinit méně přesné výsledky.

Někteří rodiče používají dýchací přístroj na testování dospívajících, aby zjistili, zda užili alkohol. V tomto případě není zas až tak důležitá přesnost. Je potřeba se pouze ujistit, jestli je přítomen alkohol v dechu. Pokud je však důležitá přesnost, pak se vždy doporučuje první typ.

Víte, že…?

Výhodou pro alkohol tester pasivního typu je, že je vhodný na večírcích a společenských setkáních, kdy se testuje více lidí, protože není přímý kontakt s ústy jedince a není třeba měnit náustek.

Design

Alkohol testery určené pro osobní potřebu mohou být buď ve stylu příručního přístroje, nebo mohou být jako model umístěný na klíčenku. Na trhu je tedy také několik alkohol testerů navržených tak, aby se vešly na vaši klíčenku.

Porovnání typů

Typ Polovodičové Elektrochemické
Cena Do 2500 Kč 2600 – 16 000 Kč
Ovlivnění měření Náchylnost k faktorům ovlivňující měření, např. použití žvýkaček, cigaret a podobně Ne
Aplikace Pro prvotní použití. Perfektní pro studenty a nové řidiče. Některé modely jsou mobilní evidenční zařízení, používané hlavně policejními silami po celém světě. Chybovost +/- 5% při 0,4 mg / l
Efekt nízké kapacity baterie na výsledky testu Polovodičové snímače musí být ohřívány na vysoké teploty, což vyžaduje hodně energie. Při vybitém akumulátoru není snímač schopen se správně zahřát, což má za následek velké nepřesnosti. Není ovlivněn
Životnost snímače Při vyšší koncentrace alkoholu v dechu než je povoleno existuje riziko okamžitého poškození nebo dekalibrace snímače. Asi 5 let
Kalibrace Pokud si všimnete nesprávných výsledků (jak doporučují dodavatelé) nebo každých 6 měsíců. Každých 6-12 měsíců
Výrobci SENTECH, V-net, Ace-Al ALCOFIND, Dräger, Alkohit
Nomination
Oblíbený standard
Levný přehled
Kvalitní polovodičový
Rychlý profík
Přesný chemik
Dostupný elektrochemický
Image
Product
Ace AL-5500
Sencor SCA BA01
V-net AL 6000 Lite
Dräger Alkotest 3000
Dräger Alcotest 3820
Alkohit X5
Typ senzoru
polovodičový
polovodičový
polovodičový
elektrochemický
elektrochemický
elektrochemický
Čas přípravy k měření
18 s
20 s
30 s
Cena ca. 1 500 CZK ca. 300 CZK ca. 1 800 CZK   ca. 6 300 CZK ca. 2 300 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena