Deskový výměník

Pro ohřev bazénu.

ca. 2 900 CZK
ca. 5 000 CZK
ca. 21 600 CZK
ca. 2 200 CZK
ca. 1 800 CZK

Vytápění bazénu teplou vodou je stále populárnější. Čím dál tím méně lidí chce čekat na ohřev vody slunečními paprsky. Z toho důvodu se využívají pokročilé metody pro zajištění teplé vody v bazénech. Jednou z nejefektivnějších je využití deskového výměníku, jehož výkon může být až ve stovkách kW. Díky poměrně jednoduché konstrukci nabízejí výrobci mnoho variant i v kompaktních velikostech, které ale nijak neztrácejí na svém výkonu.

Velikost bazénu

Klíčovým parametrem pro výběr deskového výměníku je objem vody, který ohřívá. Před pořízením si spočítejte objem bazénu a konzultujte výběr výměníku s výrobcem nebo bazénovým centrem.
Faktem ovšem zůstává, že i slabý výměník ohřeje velký bazén. Samotný objem vody nemá na funkci zařízení vliv. V tomto případě vás ale nepotěší pomalá rychlost ohřevu. V opačném případě – malý bazén a výkonný výměník – investujete peníze do drahého a předimenzovaného zařízení.

Konstrukce

Deskové výměníky se skládají z několika na sebe napájených nebo ložených desek. Ty zajišťují ideální přenos tepelné energie mezi studenou vodou z bazénu a teplou vodou ze zdroje. Při výběru typu zařízení podle konstrukce hraje roli především jeho využití.

Deskový výměník Secespol OVBD 12, 12 kW
ca. 2 900 CZK
Aktuálni cena

Pájená konstrukce

Pájené výměníky jsou vhodné pro rodinné a zahradní bazény. Nejčastěji měděné nebo poniklované desky jsou na sebe napevno napájeny a výměník se nedá rozebrat. Tím se sice zamezí možné opravě v případě poruchy, na druhou stranu to ale kompenzuje poměrně nízká cena do 10 000 Kč.

Rozebiratelná konstrukce

Tento typ výměníku využívají veřejná koupaliště a místa, kde jsou na zařízení kladeny vyšší provozní nároky. Desky výměníku lze od sebe oddělit, čímž dosáhnete demontáže celého zařízení. Díky tomu výměník snadněji vyčistíte a opravíte v případě poruchy. Jejich nevýhodu je ovšem vyšší cena.

Titanová konstrukce

Speciální typ konstrukce vyžadují deskové výměníky pro ohřev slané vody. Ta je obecně agresivnější a běžné měděné a niklované výměníky by za chvíli rozleptala. Titanové výměníky se tak využívají v domácích bazénech i veřejných koupalištích se slanou vodou. I v tomto případě si ale připlatíte. Cena takových výměníků vystoupá až ke 30 000 Kč.

VÁGNER POOL OVBD 21 Deskový výměník
ca. 5 000 CZK
Aktuálni cena
Konstrukce výměníku Využití Výhody Nevýhody
Pájená Rodinné a zahradní bazény Nízká cena Nelze rozebrat
Rozebiratelná Veřejná koupaliště s 24/7 provozem Snadná údržba Vyšší cena
Titanová Slaná voda Nekoroduje při kontaktu se slanou vodou Vysoká cena, nižší dostupnost

Zdroj tepla

Deskové výměníky jsou vzhledem ke svému nižšímu průtoku vhodné spíše pro nízkoteplotní zdroje. To ovšem neznamená, že ho nepřipojíte ke kotli na tuhá paliva. V tomto případě ale volte výměník s vyšším průtokem.

Solární panely

Teplo vzniklé v solární panelech dosahuje zhruba 60 až 80 °C, čímž se tento způsob ohřevu stává jedním z nejefektivnějších. Méně teplá voda je pomalejší, čímž se dosahuje vysoké efektivity při přenosu tepelné energie.

Tepelné čerpadlo

Dalším z doporučovaných zdrojů tepla je tepelné čerpadlo. Díky kompresoru a chladivu v čerpadlu lze regulovat teplotu vody. V případě tepelného čerpadla a výběru deskového výměníku záleží na výkonu čerpadla. Pro tepelné jednotky s výkonem vyšším než 10 kW se doporučuje volba silnějšího výměníku.

Dvouplášťový deskový výměník Secespol OVBDD 62, 62 kW
ca. 21 600 CZK
Aktuálni cena

Kotle

Voda ohřátá kotlem na tuhá paliva nebo plynovým kotlem dosahuje vysoké teploty. Tento typ ohřevu je navíc velmi často vázaný na roční období – zejména v případě kotle na tuhá paliva. Vzrůstají také náklady na ohřev vody v bazénu, jelikož se jedná o nejméně ekonomický typ vytápění.

Víte, že…?

Vzhledem k nižšímu průtoku deskových výměníků výrobci bazénů doporučují vytvořit tzv. oběhový okruh (bypass). Ten do výměníku pustí pouze 20 % vody z bazénu a zbytek protéká tímto okruhem. Nižší rychlost průtoku ovšem zabraňuje ztrátě efektivity výměníku.

Výkon

Efektivitu vytápění udává výkon. Ten se skládá z výše uvedených parametrů jako zdroj tepla a konstrukce. Výkon také zohledňuje rychlost průtoku a délku oběhu.
V případě výběru deskového výměníku se setkáte s velmi širokou škálou výkonu těchto zařízení. Výkon výměníků pro zahradní bazény se pohybuje mezi 10 až 20 kW podle objemu, výměníky pro veřejná koupaliště dosahují výkonu až 250 kW.

DNK výměník deskový na TV BOSCH
ca. 2 200 CZK
Aktuálni cena

Víte, že…?

Výkon ovlivňuje počet desek, ze kterých se výměník skládá. Čím více desek, tím silnější výměník pořizujete. Svůj vliv má na výkon má také velikost desek a materiál, ze kterých jsou vyrobeny.

Cena

Hlavním měřítkem ceny u deskových výměníků je jejich výkon. Cena tak reflektuje široké rozpětí výměníků podle jejich výkonu.

  • Do 5 000 Kč – domácí výměníky s výkonem do 20 kW
  • 5 000 – 15 000 Kč – výměníky pro velké bazény s výkonem mezi 20 až 60 kW
  • 15 000 – 30 000 Kč – profesionální zařízení určená pro veřejná koupaliště s výkonem přes 100 kW
  • 30 000 Kč a více – titanové rozebiratelné výměníky určené pro náročný provoz. Výkon těchto zařízení se pohybuje přes 250 kW
Deskový výměník MK 12-20
ca. 1 800 CZK
Aktuálni cena

Značky

Nejznámějším výrobcem deskových výměníků je firma OVBD, která nabízí ohřev vody jak pro rodinné bazény, tak i pro veřejná koupaliště. Profesionální výměníky také zajistí německá firma SWEP. Ohřevem vody pomocí výměníku se rámcově zabývá i topenářská firma Regulus.