Nejlepší drtiče plechovek 2024 a jak vybrat

Autorka: Johana Malá | Aktualizováno: Květen 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Verk 01945 Závěsný drtič plechovek s otvírákem

Jak vybrat drtič plechovek

Při výběru drtiče plechovek je potřeba zvážit několik klíčových vlastností:

  • Velikost a kapacita: Zvolte velikost drtiče podle toho, kolik plechovek plánujete pravidelně drtit.
  • Materiál a robustnost: Drtič by měl být vyroben z odolného materiálu, jako je kov, aby vydržel opakované používání.
  • Bezpečnostní prvky: Zajistěte, že drtič má bezpečnostní prvky, které chrání proti úrazům, například zabezpečení proti vložení prstů do lisovacího mechanismu.
  • Snadnost údržby: Vyhledejte model, který je snadno čistitelný a jehož součásti jsou jednoduše dostupné pro případnou výměnu.
  • Účinnost: Zvolte drtič, který plynečně rozdrtí plechovky a nevyžaduje zbytečné síly při používání.
  • Cena: Naleznete jak ekonomicky výhodné, tak dražší modely, které mohou nabízet další funkce či vyšší odolnost.

Drtič plechovek - náš výběr

Verk 01945 Závěsný drtič plechovek s otvírákem
Výrobce: Verk
Hmotnost: 3.5 kg
Zobrazit více
Model 01945 je závěsný drtič plechovek s integrovaným otvírákem, který umožňuje zmenšení objemu kovových a plastových obalů. Zařízení má šířku 8,5 cm a výšku 31 cm, rukojeť širokou 9,5 cm a umožňuje zpracování obalů do maximální výšky 18 cm. Montážní materiál je součástí balení.
Zobrazit méně
Drtič plechovek s otvírákem na láhve
Zobrazit více
Drtič plechovek je vyroben z kovu a vybaven otvírákem na láhve. Umožňuje snadné drcení plechovek pro účely recyklace.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Drtič plechovek

Jak vybrat drtič plechovek

Jak bezpečně používat drtič plechovek

Pro bezpečné používání drtiče plechovek je třeba dodržovat několik zásad bezpečnosti. Vždy ujistěte, že přístroj je stabilně umístěn na pevném povrchu a před použitím je správně složen a zajištěn. Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné části těla do lisovacího mechanismu. Vždy používejte rukojeť nebo páku určenou pro lisování plechovek, nikdy nevyvíjejte sílu na jiné části přístroje. Po použití ujistěte, že drtič je vypnutý a očištěný od zbytků nápojů, které mohly zůstat ve vnitřní části.

Jakým způsobem se udržuje drtič plechovek

Údržba drtiče plechovek zahrnuje pravidelné čištění a kontrolu jednotlivých částí zařízení. Po každém použití je doporučeno přístroj očistit od zbytků nápojů, které se mohou dostat do jeho vnitřních částí a způsobit korozi nebo jiné poškození. Čištění by mělo být prováděno s vypnutým a odpojeným zařízením, vhodným čistícím prostředkem a suchým hadříkem. Dále je nutné pravidelně kontrolovat, zda jsou všechny pohyblivé díly drtiče v dobrém technickém stavu a zda nevyžadují mazání či výměnu.

Jaký je správný způsob recyklace pomocí drtiče plechovek

Správný způsob recyklace pomocí drtiče plechovek je jednoduchý. Nejprve je třeba odstranit všechny nápojové nálepky a jiné cizí materiály z plechovek, poté je lze vložit do drtiče. Po rozdrcení by měly být plechovky odděleny od jiných typů odpadů a připraveny k odnášení do recyklačního zařízení nebo vyzvednutí specializovanou firmou. Drcení plechovek zvyšuje jejich hustotu a snižuje objem, což usnadňuje transport a zpracování v recyklačních centrech.

Jakým způsobem může drtič plechovek pomoci životnímu prostředí

Drtič plechovek
Verk 01945 Závěsný drtič plechovek s otvírákem

Použitím drtiče plechovek můžeme pozitivně přispět k ochraně životního prostředí tím, že snižujeme množství odpadu, který končí na skládkách. Drcením plechovek do menšího objemu se zjednodušuje a zefektivňuje jejich recyklace, což vede k úspoře energie a snížení emisí skleníkových plynů, protože výroba nových kovových materiálů z recyklovaných plechovek vyžaduje méně energetických zdrojů než výroba z rud. Rovněž se tím přispívá k udržení přírodních zdrojů, neboť recyklací dochází k znovu využití materiálu.

Mohu drtič plechovek použít i na jiné materiály než kovové plechovky

Drtič plechovek je primárně navrhnutý k drcení kovových plechovek, nicméně některé modely mohou být schopné zpracovávat i jiné druhy malých kovových nebo plastových obalů. Je však důležité důkladně si přečíst návod k použití a specifikace vašeho drtiče, aby bylo zajištěno, že tato alternativní použití nezpůsobí poškození zařízení nebo nesníží jeho životnost. Pokud máte pochybnosti, raději se omezte na použití zařízení ve kterém směru, ke kterému bylo původně určeno.

Zobrazit kompletní nabídku Drtič plechovek