25 nejlepších kotlů 2023

Výběr správného kotle je nutností.

Autor: Jiří Novák | Aktualizováno: Březen 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Kalor Kompakt 16
90 %
★★★★★
★★★★★

Jak vybrat kotel

 • Kotel může být elektrický, plynový nebo na tuhá paliva.
 • Teprve druhým, ale ve své podstatě naprosto zásadním parametrem pro nákup správného typu kotle, je výkon.
 • Každý typ kotle je nutné vybírat trochu odlišným způsobem.

Kotel - náš výběr

Kalor Kompakt 16
přečíst recenzi
Výrobce: KALOR
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Automatické: ano
Na pelety: ano
OPOP H 416 EKO-U 1573184U
přečíst recenzi
Výrobce: Opop
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Instalace: stacionární
Automatické: ne
Protherm Ray 12KE 0010023672
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: elektrické
Instalace: závěsné
Automatické: ano
Atmos DC 25 S
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární
Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 0010016107
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: plynové
Typ: kondenzační
Instalace: závěsné

Kotle na dřevo

Atmos DC 25 S
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární
Atmos C 18 S A0033
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární
ATMOS DC 18 S 620051000010
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární
OPOP H425 EKO-D
přečíst recenzi
Výrobce: Opop
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární
Rojek KTP 25
přečíst recenzi
Výrobce: Rojek
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární

Elektrické kotle

Protherm Ray 9KE 0010023671
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: elektrické
Instalace: závěsné
Automatické: ano
Protherm Ray 12KE 0010023672
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: elektrické
Instalace: závěsné
Automatické: ano
Protherm Ray 18KE 0010023674
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: elektrické
Instalace: závěsné
Automatické: ano
Protherm Ray 24KE 0010023676
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: elektrické
Instalace: závěsné
Automatické: ano
Protherm Ray 14KE 0010023673
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: elektrické
Instalace: závěsné
Automatické: ano

Plynové kotle

Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 0010016107
přečíst recenzi
Výrobce: Protherm
Způsob vytápění: plynové
Typ: kondenzační
Instalace: závěsné
Baxi Duo-tec Compact E 1.24
přečíst recenzi
Výrobce: Baxi
Způsob vytápění: plynové
Typ: kondenzační
Instalace: závěsné
Bosch GC 2300iW 22/25 C
přečíst recenzi
Výrobce: Bosch
Způsob vytápění: plynové
Typ: kondenzační
Instalace: závěsné
Vaillant VU 246/5-3 A ecoTEC pro
přečíst recenzi
Výrobce: Vaillant
Způsob vytápění: plynové
Typ: kondenzační
Instalace: závěsné
Destila DPL 18 A-H
přečíst recenzi
Způsob vytápění: plynové
Typ: kombinované
Instalace: stacionární
Automatické: ano

Kotle na pelety

Kalor Kompakt 16
přečíst recenzi
Výrobce: KALOR
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Automatické: ano
Na pelety: ano
Atmos D 14 P
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Instalace: stacionární
Automatické: ano
Atmos DC 25 SP
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Typ: zplyňovací
Instalace: stacionární
Czech Therm CORTINA 12 S
přečíst recenzi
Výrobce: Czechtherm
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Instalace: stacionární
Automatické: ano
Atmos D 21 P
přečíst recenzi
Výrobce: Atmos
Způsob vytápění: na tuhá paliva
Instalace: stacionární
Automatické: ano
Zobrazit kompletní nabídku kotlů

Jak vybrat kotel

Typ

Prvním a zdaleka nejdůležitějším kritériem je typ kotle podle použitého paliva. Konečná volba obrovsky ovlivní nejen komfort, ale i účty za energie. Dobře se informujte a vybírejte s ohledem na své možnosti a preference. V současné době rozlišujeme čtyři základní druhy paliva:

 • Dřevo
 • Uhlí
 • Plyn
 • Elektřina
Kotel
Kalor Kompakt 16

Obecný přehled výhod a nevýhod jednotlivých typů nabízíme v následující tabulce:

Typ paliva Cena za provoz Výhody Nevýhody
Dřevo 20 000 Kč/rok Nízká cena paliva, dostatečná výhřevnost, relativně ekologické spalování Nutnost neustálého přikládání, dřevo musí být zcela suché
Uhlí 20 000 Kč/rok Vysoká výhřevnost, nízká cena, snadné přikládání Potřeba prostor pro uskladnění, nešetrnost k životnímu prostředí
Plyn 40 000 Kč/rok Jednoduchá manipulace, ekologická nenáročnost, možnost plynulé regulace Poměrně drahý provoz, nutnost dokonalého zabezpečení
Elektřina 60 000 Kč/rok Okamžitý náběh, vysoká efektivita, snadná regulace Obrovská cena

Vzhledem k důležitosti daného tématu ovšem považujeme za důležité každé jednotlivé skupině věnovat náležitou pozornost.

Kotle na tuhá paliva

Jak již jejich název napovídá, v kotlích na tuhá paliva probíhá spalování pevných paliv – obvykle dřeva nebo uhlí. V posledních letech se k nim ještě přidaly ekologičtější, ale dražší brikety nebo pelety.

Kotle na dřevo
Atmos DC 25 S

Jestliže jste si zvolili tento typ vytápění, ujistěte se, že máte v domě dostatečný prostor pro uskladnění paliva. To v žádném případě nesmí zmoknout ani být vystaveno vysoké vlhkosti, která jeho vlastnosti ovlivňuje velmi negativně. Dříví nezapomeňte po nařezání ponechat několik měsíců ladem, aby dokonale vyschlo.

Nejdůležitější roli sehrává přísun vzduchu, od nějž se odvíjí rychlost a kvalita spalování. V zásadě může probíhat hned dvojí cestou:

 • Přirozený přísun vzduchu – pomocí podtlaku komína, vzduch vstupuje průduchy v kotli
 • Nucený přísun vzduchu – aktivní ventilátor vhánějící kyslík, dražší, ale efektivnější
Elektrické kotle
Protherm Ray 9KE 0010023671

Všimli jste se, že zatímco vy musíte skoro každou hodinu běhat do kotelny, soused je vysmátý? Patrně každý vlastníte jiný druh zařízení. Momentálně rozlišujeme hned čtyři, z nichž tři lze zakoupit:

 • Prohořívací kotel – postupné spalování, spaliny přecházejí přes vrstvu paliva, spálí prakticky cokoliv, od roku 2022 zakázány
 • Odhořívací kotel – postupné spalování, palivo odhořívá vespod, snadnější regulace chodu, nižší ekologická zátěž
 • Zplyňovací kotel – odhořívací kotel vybavený aktivním ventilátorem pro regulaci přísunu vzduchu
 • Automatický kotel – zásobník pro automatické dávkování paliva dle nastaveného programu, možnost topit peletami
Kotel na tuhá paliva

Nejmenší náklady na provoz

Plynové kotle
Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 0010016107

Víte, že…?

Vzhledem k neustále se zpřísňujícím emisním normám v obchodech naleznete výhradně kotle emisních tříd 4 a 5. Jestliže využíváte zařízení 1. nebo 2. třídy, do roku 2022 jej vyměňte, v opačném případě vám bude hrozit vysoká pokuta.

Během nákupu nového modelu vždy dobře zkontrolujte úroveň jeho provedení. Pátrejte po kvalitní oceli o tloušťce alespoň 6 mm. Vydrží mnohem déle než levnější litina. Pozor na kotle pro vytápění peletami, neporadí si s uhlím a pro vložení dřeva je zapotřebí určitých úprav. Kotle na uhlí si s dřevem běžně poradí bez větších problémů.

Plynové kotle

Postupně se dostáváme k ekologičtějším, ale též výrazně dražším způsobům vytápění. Co se týká nákladů, někde uprostřed nacházíme kotle na zemní plyn. Jejich výhody spočívají zejména ve snadné regulovatelnosti, jednoduché instalaci a možnosti současného ohřevu vody. Vyplatí se však věnovat náležitou pozornost odtahu zplodin, jenž bývá dvojího typu:

Kotle na pelety
Atmos D 14 P
 • Odtah do komína – spaliny vedeny klasicky do komína, který musí procházet pravidelnou údržbou
 • Nucený odtah spalin – odvod pomocí ventilátoru ven přes zeď kotelny, u domácností bez vlastního komínu

Moderní alternativu na poli plynových přístrojů představují kotle kondenzační. Při spalování plynu dochází ke vzniku vody, jež se proměňuje na vodní páru. Při této transformaci produkuje tzv. latentní teplo, jež napomáhá uspořit více než 30 % energie a snížení emisí až o 70 %.

Vzhledem k tomu, že plyn sám o sobě je poměrně rizikovou látkou, neberte pravidelné revize na lehkou váhu. Kotel svěřte odborníkovi i mimo doporučenou dobu, kdykoliv se vám na jeho provozu něco nezdá.

 Ovládací panel plynového kotlel

Plynové kotle nabízí různé funkce

Kotel
OPOP H 416 EKO-U 1573184U

Elektrické kotle

Stavíte nový dům, v němž plánujete topit výhradně elektřinou? Jestli takovýto zdroj finančně utáhnete, proč ne? Jedná se o zdaleka nejpohodlnější způsob, neboť nemusíte prakticky vůbec myslet na nějaké revize nebo odtahy.
Škála možných způsobů vytápění pomocí elektřiny je poměrně široká. Využít lze hned několik různých technologií lišících se jednak svou efektivitou, jednak náklady na pořízení a samotný provoz:

 • Akumulační kamna – sběr tepla a jeho následné sálání do prostoru, snadná regulace dle potřeby, vysoká cena za provoz
 • Elektrický kotel – teplo akumulováno do vody, která je rozháněna čerpadlem do radiátorů, řízen kontrolní jednotkou nebo termostatem
 • Přímotopy – nízká pořizovací cena, možnost přesunu z místa na místo, nízké zatížení sítě, obrovská cena
 • Tepelná čerpadla – viz samostatný článek, vysoká pořizovací cena, velmi nízké provozní náklady

Výkon

Teprve druhým, ale ve své podstatě naprosto zásadním parametrem pro nákup správného typu kotle, je výkon. Udává, kolik energie je zařízení schopno vyprodukovat. Vzhledem k tomu, že zvolená jednotka musí dostatečně vytopit veškerou plochu vaší domácnosti, vybírejte velmi pečlivě. Nic totiž není horší, než když v průběhu nejtužší zimy zjistíte, že kotel nedostačuje. Nehledě na to, že nákup poddimenzovaného modelu vede k jeho nadměrnému přetěžování, jež zase zkracuje životnost.

Kotle na dřevo
Atmos C 18 S A0033

Ještě před rozhodnutím přistupte k výpočtu potřebného výkonu. Ten se logicky odvíjí podle tří základních parametrů domu:

 • Velikost obytné plochy
 • Stáří domu a případné zateplení
 • Stáří ústředního topení a vedení užitkové vody

Standardně se počítá s tím, že moderní domy vyžadují výkon 40 W na m3, staré budovy pak 70 W na m3. Detailnější přehled dává tabulka níže, přičemž uvedené hodnoty jsou vždy v kW:

Elektrické kotle
Protherm Ray 12KE 0010023672
Velikost plochy v m2 Nový izolovaný dům, moderní ústřední topení Dům z 90. let s kvalitní izolací a moderním ústředním topením Dům z 90. let bez izolace, starší ústřední topení Nezateplený dům z 80. let, starší ústřední topení Zateplený dům ze 70. let, starší ústřední topení Nezateplený dům ze 70. let a starší, starší ústřední topení
Do 60 4 5 8 7 6 9
70 5 6 9 8 7 11
80 6 7 10 9 8 12
90 6 8 12 10 9 14
100 7 9 13 11 10 15
120 8 10 16 13 12 18
140 10 12 18 15 14 21
160 11 14 21 18 16 24
180 13 15 23 20 18 27

Víte, že…?

Výše uvedené informace berte jako orientační. O přesné spotřebě domu musí rozhodnout odborník na základě měření. Existují případy, kdy i starý dům vykazuje nižší energetické ztráty než moderní novostavby.

Nejvýznamnější značky

Nabízí vám váš známý starší kotel na za nízkou cenu? Doporučujeme zkrotit prvotní nadšení z ušetřených nákladů a dobře si jej prohlédnout. Nefunkčnost je totiž to nejmenší, co vám u špatně fungujících jednotek hrozí. I z toho důvodu doporučujeme si při podezřele levných zařízeních proklepnout výrobce a ověřit si jeho reference.

V obchodech lze nalézt celou řadu modelů ověřených, ale i méně známých značek. Výběrem známé a certifikované společnosti rozhodně máte jistotu řemeslné úrovně. Tyto firmy si nedovolí hazardovat se svým dobrým jménem použitím méně jakostních materiálů nebo dokonce cíleným zkracováním životnosti.

Plynové kotle
Baxi Duo-tec Compact E 1.24

Mezi největší hráči ve sféře kotlů na tuhá paliva patří Atmos, Opop, Rojek, Benekov, Ponast nebo Viadrus. U plynových zařízení jde o firmy Viadrus, Thermona, Immergas, Adax nebo Viessmann. Segmentu elektrických kotlů věnují náležitou péči Thermona, Protherm nebo Wterm.

Cena

Pomalu, ale jistě se dostáváme až k tomu, co většina z nás považuje při zařizování topení za nejdůležitější – k ceně. V prvé řadě doporučujeme pamatovat na fakt, že jednorázová suma za pořízení kotle není konečná, a ještě větší díl spolknou následné poplatky za palivo nebo energii. Pokud jde o tu základní cenovku, podařilo se nám identifikovat tři základní intervaly, v nichž patrně budete lovit:

 • Do 45 000 Kč
 • 45 000–80 000 Kč
 • Nad 80 000 Kč
Kotle na pelety
Atmos DC 25 SP

Cena do 45 000 Kč

Za sumu do 45 000 korun pořídíte modely vhodné pro vytápění menších, ale i velkých domácností. Jejich výkon se pohybuje od 15 do 48 kW. Jedná se o kotle na tuhá paliva, případně plyn, naleznete zde však i pár modelů kondenzačních. Samozřejmostí je emisní třída 3 a lepší a odolná konstrukce z nerezové oceli. Nevyžadujete-li žádné pokročilé technologie a potřebujete jen kvalitní topeniště na zimu, v této kategorii si jistě vyberete svého favorita.

Cena od 45 000 do 80 000 Kč

Střední třída čítá širokou nabídku zplyňovacích, kondenzačních a elektrických kotlů. Rovněž zde naleznete modely vybaveny automatickými čidly a zásobníkem, které si řídí zásobení uhlím dle potřeby. Samozřejmostí je 5. emisní třída a vysoká úspora paliva. Výkon se již zcela běžně pohybuje nad hranicí 45 kW, což je množství postačující k vytopení bytového domu.

Cena nad 80 000 Kč

Na naprostý vrchol se podíváte, připravíte-li si sumu nad 80 000 Kč. Zde se již vaší fantazii meze nekladou a vybírat můžete přesně podle svého gusta. Zakoupíte zplyňovací, plynové i elektrické kotle s vysokou účinností. 50 kW považujte za minimum, jež je stroj schopen vyprodukovat.

Kotle na dřevo
ATMOS DC 18 S 620051000010

Otázky a odpovědi

Jakou účinnost má plynový kotel?

Plynové kotle jsou v současné době zastoupeny pouze v kondenzační podobě. Uváděná účinnost je 98 %. V případě běžného kotle je uváděna účinnost okolo 84 % a nízkoteplotní kotle se mohou pyšnit účinností do 89 %. Kondenzační kotle jsou schopny využívat teplo, které je obsažené ve spalinách. To v případě jiných kotlů odchází nevyužité komínem.

Je možné v kamnech topit uhlím?

V žádném případě. U kamen na tuhá paliva je možné používat pouze dřevo nebo brikety a pelety. Ostatně vhodný typ topiva by měl být vždy uveden výrobcem.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Zobrazit kompletní nabídku kotlů