Nejlepší pohony dvoukřídlých bran 2024 a jak vybrat

Pro snadný průjezd na pozemek.

Autor: Michal Pavlíček | Aktualizováno: Červenec 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
ALTO100 - miniaturní pohon dvoukřídlé brány NiceHome

Jak vybrat pohon dvoukřídlé brány

  • Základem je zjištění šířky průjezdu vaší brány, někdy též nazvané světlost průjezdu
  • Na současném trhu lze rozlišovat tři druhy pohonu pro dvoukřídlé brány.
  • Důležité je rovněž zvážit délku křídel brány, hmotnost a také intenzitu používání.

Pohon dvoukřídlé brány - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku Pohon dvoukřídlé brány

Jak vybrat pohon dvoukřídlé brány

Výběr

Pozemek si zpravidla zabezpečujeme nějakým druhem plotu. Pro průjezd však slouží brány, které je v rámci pohodlí možné ovládat na dálku. K tomuto účelu je však nutné pro jednotlivá křídla brány zajistit adekvátní pohon. Před samotnou instalací je však nejprve nutné zvážit několik proměnných, které vám napomohou zvolit ten správný pohon.

Rodinný dům s automatickou bránou

Podobu brány si vyberete dle svého uvážení, iStock /KangeStudio

Délka křídla

Máte-li dvoukřídlou bránu, bude nutné změřit délku každého křídla. Výrobci pohonů zpravidla uvádí maximální možnou délku křídla, pro kterou je pohon určen. Důležité je, že parametr délky křídla je nutné opravdu dodržet a nevyužít pohon pro bránu s delšími křídly. V daném případě byste mohli pohon velmi brzy nevratně zničit. V opačném případě to takový problém není a pokud máte křídla o něco kratší, než je maximální povolená délka daného pohonu, ničemu to nevadí.

Konstrukce brány

Při výběru pohonu pro dvoukřídlou bránu je nutné vzít v potaz i konstrukci vaší brány. Pokud má například dřevěné, plechové nebo jiné výplně, které vytváří větší blok zcela bez mezer, může výsledek fungovat jako plocha, do které se opře silnější vítr. Povětrnostní podmínky je pak nezbytné započítat do výsledné zatížení, protože větší zátěž pro pohon povede k jeho rychlejšímu opotřebení a v krajním případě i mechanickému poškození. Pokud tedy zjistíte, že povětrnostní podmínky v místě umístění brány mohou být špatné, je vhodné zvolit výkonnější pohon dvoukřídlé brány.

Hmotnost křídla

Pohon dvoukřídlé brány
ALTO100 - miniaturní pohon dvoukřídlé brány NiceHome

Zvažte také hmotnost obou křídel vaší brány. Nedoporučuje se totiž tlačit pohon na hranu jeho možností. U každého pohonu by výrobcem měla být uvedena maximální hmotnost křídla a od ní byste měli odečíst přibližně 20 %. Výsledkem bude šetrnější zacházení a delší životnost samotného pohonu.

Intenzita používání

Před finálním rozhodnutím rovněž zvažte, jak často bude pohon dvoukřídlé brány používán. Zpravidla se řeší, kolikrát za den bude brána otevírána a zavírána. Pokud půjde o váš rodinný dům, bude intenzita zřejmě velmi nízká a k otevření a zavření dojde jen několikrát za den. Obecně se považuje 30 otevření a zavření za spíše méně intenzivní používání. Jiný případ je, pokud jde o bránu parkoviště pro více osob nebo garáž. Zde je předpoklad, že bude frekvence otevírání a zavírání

Montáž

Přihlédnout je nutné také k samotnému sloupku, na který by se pohon dvoukřídlé brány montoval. Kóta B je hodnota určující vzdálenost od středu pantu ke hraně sloupku. Právě tato vzdálenost je určující pro zvolení vhodného pohonu. Pokud je u daného pohonu uvedena konkrétní vzdálenost, váš konkrétní případ by ji v žádném případě neměl převyšovat.

Otevírání brány

Automatické brány využívají různé typy pohonu, iStock /KangeStudio

Druhy pohonu

Pohon dvoukřídlé brány
Mastiff400L Wi-Fi IoT- pohon dvoukřídlé brány do 10 m

Dostáváme k v zásadě tomu nejdůležitějšímu, a tím jsou samotné druhy pohonů. Nabídka je poměrně široká, ale běžně se rozlišují tři základní druhy.

Lineární pohon

Jde o vůbec nejprodávanější typ pohon dvoukřídlé brány. Jeho výhodou je, že jej lze nainstalovat pro otevírání brány směrem ven z vašeho pozemku. Kóta B nesmí u tohoto druhu pohonu překročit délku 10 centimetrů.

Pákový pohon

Pákové pohony, nebo též kloubové pohony, jsou vhodné především k umístění na betonové sloupky. Výhodou je, že u pákové pohonu je kóta B, která určuje vzdálenost středu pantu od hrany sloupku, 40 centimetrů. Tento druh pohonu pak lze použít i na velmi široké betonové sloupy.

Podzemní pohon

Pohon dvoukřídlé brány
NICE WINGO 2024 KCE pohon dvoukřídlé brány

Podzemní pohon dvoukřídlé brány je ze všech nejelegantnější, ale současně samozřejmě i cenově nákladnější. Využití nalézá v místech, kde by ostatní druhy pohonů kazily vzhled brány či sloupků, typicky jde o zdobné kovové brány. Je důležité říci, že u podzemní pohonu nemá kóta B žádný význam. Samotný pohon se totiž instaluje do ocelové vány a ta se následně zabetonuje pod spodní část rámu brány.

Druh pohonuVýhodyNevýhody
Lineární pohonDostupný, oblíbenýKóta B pouze 10 centimetrů
Pákový pohonKóta B až 40 centimetrůVyšší cena
Podzemní pohonEstetický, kóta B není důležitáVysoká cena
   
Automatické otevírání brány

Díky pohonu bude používání brány pohodlné, iStock /KangeStudio

Ceny

Ceny se odvíjí o druhu pohonu a také možností. Základní pohon pro dvoukřídlou bránu vás vyjde na zhruba 6 000 Kč. Připlácí se například za možnost otevírání brány oběma směry, tedy směrem na váš pozemek i ve směru z pozemku. Příplatek se pohybuje například v řádu jednoho či dvou tisíc korun. Kvalitnější materiály, které jsou vhodné do míst s častějším využitím během dne, se projeví na ceně kolem 15 000 Kč.

Otázky a odpovědi

Jaký pohon dvoukřídlé brány zvolit?

V tomto případě záleží primárně na druhu sloupku, který u brány máte. Pokud není nějak zdobný či historicky cenný, využijte dostupnost lineárního druhu pohonu. U širších sloupů, typicky z kamene, volte pákový pohon. Pakliže vám záleží i na vzhledu a minimalismu, zvažte podzemní pohon.

Co znamená kóta B?

Kóta B je je velmi důležitý parametr lineárního a pákového pohonu, který vám udává vzdálenost mezi středem pantu a hranou sloupku.
Zobrazit kompletní nabídku Pohon dvoukřídlé brány