Nejlepší proudové chrániče 2023 a jak vybrat

Téměř neviditelný, ale nezbytný.

Autor: Jiří Novák | Aktualizováno: Listopad 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Noark Electric Ex9NLE EL 16A/B 30mA 6kA /111148/
98 %
★★★★★
★★★★★

Jak vybrat proudový chránič

 • Veškerý proud přicházející z fáze do spotřebiče v rámci jednoho obvodu prochází právě chráničem, který jej neustále monitoruje a měří.
 • V momentě, kdy dojde k dramatickému navýšení síly proudu, chránič zareaguje a vypne měřený obvod, čímž ochrání spotřebiče i obvod samotný před spálením.
 • Ještě předtím, než začnete vybírat vhodný proudový chránič, ověřte si, zda máte v domácnosti zavedeny jednofázové nebo třífázové obvody.

Proudový chránič - náš výběr

Proudové chrániče do zásuvky

Proudové chrániče Eaton

Proudové chrániče OEZ

Zobrazit kompletní nabídku proudových chráničů

Jak vybrat proudový chránič

 • Veškerý proud přicházející z fáze do spotřebiče v rámci jednoho obvodu prochází právě chráničem, který jej neustále monitoruje a měří.
 • V momentě, kdy dojde k dramatickému navýšení síly proudu, chránič zareaguje a vypne měřený obvod, čímž ochrání spotřebiče i obvod samotný před spálením.
 • Ještě předtím, než začnete vybírat vhodný proudový chránič, ověřte si, zda máte v domácnosti zavedeny jednofázové nebo třífázové obvody.

Jak funguje?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak vlastně ta krabička někde ve skříni na chodbě funguje? Princip je velice jednoduchý. Veškerý proud přicházející z fáze do spotřebiče v rámci jednoho obvodu prochází právě chráničem, který jej neustále monitoruje a měří. V momentě, kdy dojde k dramatickému navýšení síly proudu, chránič zareaguje a vypne měřený obvod, čímž ochrání spotřebiče i obvod samotný před spálením.

Počet pólů

Ještě předtím, než začnete vybírat vhodný proudový chránič, ověřte si, zda máte v domácnosti zavedeny jednofázové nebo třífázové obvody. Ve starších domech a bytech se obvykle setkáte s jedinou fází, moderní stavby jsou koncipovány jako třífázové, jelikož se počítá se zapojením většího množství výkonných spotřebičů.

Podle odpovědi na první otázky zvolte vhodný proudový chránič. V případě 1 fáze plně stačí dva póly, u 3 fází jsou to póly čtyři. Zvolíte-li špatně, obvod nám nebude dobře fungovat a setkáte se s častým vypínáním bez zřejmého důvodu. Dva póly u třífázového jističe jsou potom přímo nebezpečné.

Víte, že…?

Proudový chránič
Noark Electric Ex9NLE EL 16A/B 30mA 6kA /111148/

Obě varianty mohou být vybaveny jističem, sloužícím jako ochrana proudového chrániče před spálením. Do domácnosti by se mělo jednat o jasnou volbu zvyšující bezpečnost proti požárům či zničení spotřebičů.

Maximální proud

Pozornost věnujte též hodnotě maximálního proudu, který může chráničem procházet. Ochranu před tímto proudem zajistí výše zmíněný jistič nebo jednorázové pojistky. U domovních proudových chráničů se běžně setkáte s hodnotami 16, 25, 40, 63 A. Průmyslové podniky se pohybují v úplně jiných cifrách, které však vyžadují také odpovídající míru jištění.

Typ proudu

Věděli jste, že existuje hned několik různých druhů proudu? K jejich správnému zajištění potom slouží řada odpovídajících proudových chráničů. V současné době se nejčastěji setkáte s následujícími typy:

 • Typ AC – nízká cena, nejčastější v domácnostech, reaguje pouze na střídavý reziduální proud, vysoké riziko znecitlivění
 • Typ A – reaguje na střídavé i stejnosměrné reziduální proudy, vyšší cena, výraznější bezpečnost u většiny domácích spotřebičů
 • Typ F – reaguje na střídavé a stejnosměrné reziduální proudy a vysokofrekvenční reziduální proudy, vhodný do náročnějších průmyslových podniků
 • Typ B – reaguje na stejnosměrné reziduální proudy, nejvyšší cena, není příliš frekventovaný
Proudové chrániče do zásuvky
HDO spínač pro využití levnější sazby elektrické energie do zásuvky

Ve valné většině případů si plně vystačíte s proudovým chráničem typu A, který je dnes hojně doporučován i odborníky na energetiku. Jednak zajistí adekvátní úroveň ochrany, jednak jej nelze vyřadit z provozu připojením stejnosměrného zařízení, jak to typické pro typ AC.

Měření proudu multimetrem

Funkčnost chrániče je možné kontrolovat, iStock / Dzmitrock87

Časová závislost

Stává se vám často, že proudový chránič vypne přísun energie, ačkoliv je provoz jen minimální? Obvykle tak učiní po zapojení náročnějšího přístroje, který si pro své nastartování vyžádá pořádnou dávku proudu. V takovémto případě je vhodné zvážit nákup proudového chrániče reagujícího s mírným zpožděním. Momentálně na trhu existují tři základní varianty podle časové závislosti:

 • Pro všeobecné použití – bez zpoždění, reaguje okamžitě po dosažení kritické hladiny proudu
 • Chránič se zpožděním – vypíná se zpožděním minimálně 10 ms, snížená reakce na stroje s vysokou hodnotou počátečního proudu
 • Selektivní chránič – zpoždění minimálně 40 ms, obvykle plní roli hlavního chrániče, jistí velké spínané zdroje

Víte, že…?

Pro potřeby domácnosti se povětšinou vyplatí sáhnout po chráničích pro všeobecné použití. Jen zřídkakdy zde totiž zapnete spotřebič, který by vyžadoval vysokou dávku vstupního proudu.

Citlivost na reziduální proud

Proudové chrániče Eaton
Eaton PFL6-16/1N/B/003 - 286431

Reziduální proud (IΔn) označuje tzv. unikající proud, vznikající při nesprávném fungování elektrického spotřebiče. Obvykle se s ním setkáte při provozu starších strojů, které postupem času konzumují stále více a více energie, čímž se zvyšuje i riziko zkratu. Proudové chrániče jsou stavěny tak, aby tento reziduální proud úspěšně detekovaly a po přesáhnutí určité hranice okamžitě zastavily jeho přísun. Intervaly jsou stanoveny následujícím způsobem:

 • IΔn ≤ 30 mA – základní nebo doplňková ochrana osob před úrazem, nejčastější v domácnostech
 • IΔn > 30 mA – doplňková ochrana při poruše
 • IΔn = 300mA – pro ochranu majetku před vznikem požáru

Zejména majitelům starších staveb s nedostatečným vedením elektrického proudu doporučujeme investici do kvalitní proudového chrániče. Ochrana před reziduálním proudem totiž může zachránit váš majetek před zničením.

Další funkce

Očekáváte od proudového chrániče ještě něco navíc? Zklameme vás, jeho úkol spočívá výhradně v ochraně majetku a osob před požárem vzniklým špatným elektrickým obvodem. Pravdou ovšem zůstává, že výrobci pamatují na několik dalších funkcí, které mají zejména informační charakter:

 • Minimální provozní teplota – funkčnost zajištěna pouze po jejím dosažení
 • Testování chrániče tlačítkem – nutné alespoň jednou za půl roku pro ověření funkčnosti chrániče

Varování

Proudové chrániče OEZ
OEZ LFE-40-4-030AC 6kA

Výběr správného proudového chrániče je jedna věc, jeho adekvátní zapojení však představuje trochu jinou disciplínu. Jestliže nejsou vaše znalosti elektřiny dostatečné, raději přenechte instalaci certifikovanému odborníkovi. Jedině tak zajistíte, že budou vaše elektrické obvody skutečně bezpečné a kvalitně zapojené. Řemeslník by vám také měl pomoci s výběr adekvátního proudového chrániče, berte proto výše uvedené informace pouze jako uvedení do problematiky.

Muž instaluje proudový chránič

Instalaci chrániče přenechte odborníkům, iStock / puhimec

Nejvýznamnější značky

Vyrazili jste na návštěvu svého oblíbeného hypermarketu a zaujaly vás výrazně zlevněné proudové chrániče? Jako první vás jistě překvapí výrazně nižší cena, pohybující se daleko pod úrovní zbytku sortimentu. V tomto případě ale raději zpozorněte a nedělejte ukvapené závěry! Důkladně si prohlédněte krabici a název výrobce zadejte do vyhledávače na internetu. Jestliže získáte potvrzení, že se jedná o stabilní a známou společnost, nic vám nebrání v nákupu. V opačném případě ale raději zboží vraťte zpět do regálu. V případě proudových chráničů jde totiž o bezpečnost vás i vašeho majetku.

Důrazně doporučujeme vybírat pouze modely zavedených výrobců, kteří za dobu své existence vypracovali odpovídající technologické postupy. Levné napodobeniny sice fungovat nějakou tu dobu budou bez větších problémů, nepoznáte však na první pohled, zda skutečně proud detekují, nebo se jen tak tváří. Mezi námi doporučované značky patří:

 • ABB
 • Eaton
 • Schneider
 • OEZ
Proudový chránič
Noark Ex9NLE EL 1PN B10 30mA 111147

Vzhledem k tomu, že se povětšinou jedná o poměrně neznámé pojmy, věnujeme každé z firem samostatnou podkapitolu.

ABB

A hned na úvod si představíme giganta, který jednoznačně dominuje trhu s elektroinstalacemi – švédskou společnost ABB. Ta spatřila světlo světa již roku 1881 pod názvem ASEA a hned od počátku se věnovala produkci elektrických zařízení. Roku 1988 proběhla její fúze se švýcarskou společnosti BBC, čímž vznikla nová značka ABB.

Společnost je jedním z největších podniků na světě. Její technologie pro elektroniku pokrývají veškerý sortiment od drobných vypínačů pro domácnosti až po řešení pro největší světové průmyslové podniky.

Eaton

Proudové chrániče do zásuvky
FK technics FK-PRCD-2

Nastal čas přesunout se na druhou stranu Atlantiku, kde již 109 let sídlí firma Eaton. Stejně jako v případě ABB se jedná o lídra v oblasti energetiky, ale i mechanizace a produkce mechanismů pro velké průmyslové stroje. Zakoupením proudového chrániče z její dílny se nemusíte obávat o dostatečnou míru bezpečnosti.

Schneider

Nenechte se zmást německy znějícím název, firma Schneider je ryze francouzským výrobcem elektrotechniky. Její historie sahá až do roku 1836, kdy začínala jako zbrojovka. S masivním nástupem využívání elektrické energie se přeorientovala na tento segment trhu, jemuž zůstala věrná až dodnes. Kromě proudových chráničů patří do jejího portfolia kompletní nabídka elektroinstalací včetně chladicích systémů a rozhrání pro IT.

OEZ

Výroba elektrických zařízení má poměrně dobrou tradici i v našich luzích a hájích. Jedním příkladem za všechny je společnost OEZ, která vznikla ve válečném roce 1941. Přežila i následující turbulentní desítiletí, aby se v novém tisíciletí bezpečně etablovala jako nejvýznamnější producent elektroinstalací u nás.

Cena

Proudové chrániče Eaton
Eaton PF6-40/4/003 - 286508

Společně jsme se prokousali až na konec článku věnovaného proudovým chráničům. Chybí nám jediné – tradiční popis cen, abyste věděli, kolik vás bude zabezpečení elektrických obvodů stát. nemusíte se bát, v současné době již nejde o žádné luxusní zboží. Provedli jsme analýzu trhu, který dnes obsahuje několik tisícovek modelů proudových chráničů, a na jejím základě vypreparovali dva cenové intervaly:

 • Do 1 500 Kč
 • Nad 1 500 Kč

Cena do 1 500 Kč

Vybíráte vhodnou ochranu pro svou domácnost? Vyžadujete vysokou kvalitu zabezpečení a připojujete výhradně běžné domácí spotřebiče? Potom se poohlédněte v nižší cenové skupině do 1 500 Kč. Valná většina modelů je typu AC, naleznete zde však i A či F, které jsou obecně vhodnější. Hodnota reziduálního proudu obvykle činí 30 mA, což povětšinou dostačuje běžným zákazníkům.

V této skupině buďte obzvláště obezřetní, protože zde naleznete mnoho výrobků neznámých producentů pochybné reputace a kvality. Ponesou-li ovšem značku výše jmenovaných firem, nemusíte se ničeho bát a směle si je nechat nainstalovat.

Cena nad 1 500 Kč

Proudové chrániče OEZ
OEZ LFE-25-4-030AC

Majitelé náročnějších domácností, případně průmyslových provozů se jistě se základní ochranou nespokojí. Potom nezbývá než si připravit finanční obnos přesahující hranici 1 500 korun a zvolit něco dražšího a výkonnějšího. Zde již nezřídka narazíte i na typ B, který je všeobecně považován za nejefektivnější systém měření proudu. Bohužel však cenovka základní částku poměrně výrazně překonává. Hodnota reziduálního proudu zde může být až 300 mA, což zajišťuje adekvátní ochranu majetku a osob před požárem.

Obecně doporučujeme zvolit z této skupiny alespoň hlavní proudový chránič. Budete tak mít potřebnou jistotu, že i po selhání ostatních bezpečnostních opatření stále máte něco, co zabrání tomu nejhoršímu v podobě požáru.

Otázky a odpovědi

Jsou chrániče spolehlivé?

Proudové chrániče jsou spolehlivé, ne však 100%. Spolehlivost proudových chráničů se pravidelně kontroluje, prokázáno bylo asi 5% selhání chráničů. Proto je nutné proudové chrániče pravidelně kontrolovat za dozoru odborníků.

Jaká je odolnost chráničů?

Odolnost je parametr vyjadřovaný stupněm krytí. Proudové chrániče se běžně instalují do vnitřních prostor, čemuž odpovídá i stupeň krytí, který je většinou okolo IP 20.
Zobrazit kompletní nabídku proudových chráničů