Nejlepší hlásiče co2 2024 a jak vybrat

Nenápadný hlídač pro bezpečný domov.

Autorka: Alena Rajnochová | Aktualizováno: Duben 2024

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
FireAngel CO CO-9B-INT

Jak vybrat hlásič CO2

 • Koncentrace vodní páry a oxidu uhličitého (CO2) patří mezi základní ukazatele kvality vnitřního prostředí budov.
 • Zvýšené koncentrace jsou typickým důsledkem nedostatečné výměny vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy.
 • Relativní vlhkost vnitřního vzduchu nad 50% zvyšuje riziko růstu plísní.
 • Z dlouhodobých měření vyplývá, že při nedostatečném větrání je rychleji překročena koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu než relativní vlhkost vzduchu.
 • Nadměrné množství oxidu uhličitého ve vzduchu se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy.

Hlásič CO2 - náš výběr

FireAngel CO CO-9B-INT
Výrobce: FireAngel
Na strop: ano
Na zeď: ano
Na baterie: ano
Zobrazit více
Hlásič oxidu uhelnatého FireAngel CO-9B funguje na dvě AA alkalické baterie a je vybaven elektrochemickým senzorem pro nepřetržité měření koncentrace CO ve vzduchu. Má akustickou signalizaci sirénou (85 dB) a dvojici LED diod. Splňuje normy EN 50291-1:2010 a EN 50291-2:2010. Možnost upevnění na zeď nebo volné položení.
Zobrazit méně
iQtech SmartLife Combo CS01W
přečíst recenzi
Výrobce: iqtech
Chytré: ano
Na baterie: ano
Barva: bílé
Zobrazit více
iQtech SmartLife Combo CS01W je detektor oxidu uhelnatého (CO) a kouře, který se připojuje přes WiFi k chytrému telefonu. Ukazatel hladiny CO je v rozmezí 50-300ppm a detektor kouře je vybaven sirénou o hlasitosti 85 dB. Zařízení je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Home. Napájení je pomocí dvou AA baterií, které nejsou součástí balení.
Zobrazit méně
NEDIS DTCTCO20WT
Výrobce: Nedis
Na baterie: ano
Barva: bílé
Zobrazit více
Detektor oxidu uhelnatého NEDIS DTCTCO20WT disponuje malým rozměrem 45 × 80 mm a výkonným snímačem s hlasitým alarmem (nad 85 dB). Obsahuje lithiovou baterii, pro dlouhodobou ochranu a je jednoduché jej nainstalovat. Další funkcemi jsou testovací tlačítko, indikátor slabé baterie a výstraha o končící životnosti. Certifikováno dle EN50291 a BSI Kitemark.
Zobrazit méně
Retlux RDT 201
přečíst recenzi
Výrobce: Retlux
Na strop: ano
Na baterie: ano
Barva: bílé
Zobrazit více
Detektor kouře Retlux RDT 201 je vybaven 9V baterií a fotoelektrickým snímačem. Při poplachu spotřebovává proudu méně než 10 mA, hlasitost alarmu je více než 85 dB (3 m). Vhodný pro teploty 0 °C až 49 °C a vlhkost 10 % až 90 %. Detekční zóna 60 až 80 m v závislosti na výšce instalace. Splňuje normy EN14604:2005, GB4715-2005, Ul217.
Zobrazit méně

Hlásiče CO2 Honeywell

Autonomní hlásiče CO2

Jablotron EI208W
Zobrazit více
Požární hlásič je zařízení navržené pro detekci kouře a/nebo tepla v případě požáru. Technické vlastnosti zahrnují citlivost na kouř (výbuch na úrovni XX ppm) a reakci na zvýšení teploty (překročení XX °C). Hlásič je vybaven zvukovým alarmem pro rychlé upozornění.
Zobrazit méně
Zobrazit kompletní nabídku Hlásič CO2

Jak vybrat hlásič CO2

Účinky na lidský organismus

Koncentrace oxidu uhličitého je udávána v ppm. Naměřených např. 1 500 ppm = 1 500 částic v ovzduší na milion  dalších. Někdy se udává i v %.

Koncentrace v ppmVliv na lidské zdraví
Cca 300 ppmúroveň venkovního prostředí
Do 1 000 ppmdoporučená úroveň ve vnitřních prostorách
1 200 – 1 500 ppmdoporučená maximální úroveň ve vnitřních prostorách
1 000 – 2 000 ppmnastávající příznaky únavy a snižování koncentrace
2 000 – 5 000 ppmmožné bolesti hlavy
5 000 ppmmaximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
Víc než 5 000 ppmnevolnost a zvýšený tep
Víc než 15 000 ppmdýchací potíže
Víc než 40 000 ppmmožná ztráta vědomí

Víte, že…?

Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška. Podle ní nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm. Toho lze dosáhnout v případě, že výměna vzduchu v obývané místnosti bude cca 25 m3/hod na osobu.

Hlásič na stropě

Hlásiče pracují na několika různých principech, iStock / coffeekai

Hlásiče

Požadavky na přístroje pro měření koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí nejsou vysoké. Obvykle se měří v místnostech s normálními okolními podmínkami, měřicí rozsahy jsou požadovány do maximálně 5000 ppm a nejsou kladeny ani zvláštní požadavky na přesnost a spolehlivost měření.

Hlásič CO2
FireAngel CO CO-9B-INT

Při volbě měřicích přístrojů je nutné posoudit rizika a zvolit odpovídající technickou úroveň měřicí techniky. Požadované měřicí rozsahy v průmyslových aplikacích bývají obvykle nejméně do 5 % obj. CO2.

Elektroakustická čidla

Pracují na principu vyhodnocování změn kmitočtu ultrazvuku v mechanickém rezonátoru. Pomocí elektroniky se vyhodnocuje změna kmitočtu ultrazvukových vln  a na základě závislosti změny kmitočtu na koncentraci CO2 ve vzduchu se určuje aktuální koncentrace CO2.

Hlavní předností těchto čidel je dlouhodobá stabilita bez nutnosti rekalibrace.

Elektrochemická čidla

Hlásiče CO2 Honeywell
Honeywell R200C-2

Tato čidla obvykle sestávají z elektrochemického článku s tuhým elektrolytem. Tento článek je přídavným žhavením vyhříván na pracovní teplotu. Na elektrodách článku dochází k chemickým reakcím podobným jako v palivovém článku, kdy se spotřebovává kyslík a na elektrodách článku vzniká elektromotorická síla. Měřením této elektromotorické síly pomocí speciální elektroniky se pak zjišťuje koncentrace CO2 ve vzduchu.

Hlavní předností těchto čidel je vysoká citlivost a vynikající selektivita na oxid uhličitý. Jsou obvykle levnější než čidla NDIR, ovšem s výrazně nižší životností (cca 2 roky) a přesností.

Princip NDIR Non-Dispersive Infrared, nerozptýlené infračervené světlo

Tato čidla pracují na principu měření útlumu infračerveného záření ve vzduchu. Čidla sestávají ze zdroje infračerveného záření, světlo-vodné trubice a infračerveného detektoru s příslušným filtrem. Signál z infračerveného detektoru se dále zesiluje a pak se pomocí další elektroniky vyhodnocuje útlum záření, který je zapříčiněn kolizí s oxidem uhličitým. Na tomto základě se vypočítá aktuální koncentrace CO2 ve vzduchu.

Autonomní hlásiče CO2
Jablotron EI208W

Čidla NDIR jsou obecně velmi přesná a dlouhodobě stabilní. Výhodou je, že měří koncentraci již od nulové hodnoty, zvládnou měřit i vysokou koncentraci CO2. V současné době máme princip NDIR aplikovaný ve všech čidlech koncentrace oxidu uhličitého. Jejich stabilita a životnost je více jak 10 let.

Víte, že…?

Hlásič CO2 bývá součástí domovního alarmu.

Umístění

 • V místech, která jsou nejvíce vypovídající z hlediska kvality vnitřního vzduchu
 • Ve výšce cca 1,0-2,0 m na úrovní podlahy na vnitřních stěnách
 • Alespoň 1 m od rohu
 • Alespoň 0,5-1 m od dveří
 • Minimálně cca 1 metr od rohu místnosti
 • V místech, kde se pohybuje teplota v rozmezí cca 10 – 40°C
 • V blízkosti (ne v těsné blízkosti) odtahu vzduchu z místnosti
Dětektor kouře na stropě

Hlásič má několik požadavků na správné umístění, iStock / farakos

Cena

 • Ceny indikátorů kvality vzduchu v místnosti, které jsou schopny měřit i koncentraci CO2, se pohybují okolo 4 000 Kč. Mezi kvalitní přístroje patří měřiče značek Wöhler, Voltcraft nebo NetAtmo.
 • Dražší měřicí zařízení je schopné průběžně sledovat hodnoty teploty, koncentrace CO2 a vlhkosti vzduchu v čase. Cena těchto přístrojů se pohybuje kolem 5 000 Kč, mohou umožňovat také propojení s počítačem. Všechny uvedené měřiče nabízí funkci alarmu, kterým upozorní na dosaženou nastavenou koncentraci oxidu uhličitého v místnosti.

Otázky a odpovědi

Co je oxid uhličitý?

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je těžší než vzduch, v pevném skupenství je znám také jako suchý led. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. Oxid uhličitý se vyznačuje vyšší hustotou než vzduchu. Dobře se rozpouští ve vodě. Je nehořlavý a z chemického hlediska jde o stabilní látku, je přirozeným plynem, který se objevuje v zemské atmosféře. V posledních letech jeho koncentrace stoupá.

Co je oxid uhelnatý CO?

Oxid uhelnatý působí na nervový systém, cévy i srdce. CO je bezbarvý plyn, není cítit a proto ho nelze nijak rozeznat. Vzniká nedokonalým spalováním plodin z karmy, plynového kotle, krbu i kotle na pevná paliva. Jako ochranu před tímto nebezpečným plynem můžete pořídit hlásič CO.
Zobrazit kompletní nabídku Hlásič CO2