5 nejlepších hřebenových zvedáků 2023

Pro zvedání těžkých břemen.

Autor: Michal Pavlíček | Aktualizováno: Březen 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Hřebenový zvedák 15-00 5t

Jak vybrat hřebenový zvedák

  • Zvedá najde využití nejen u automobilů, ale také při pracích kolem vašeho domů či chalupy.
  • Pomocí zvedáku lze velmi snadno přizdvihovat těžké předměty bez velkého úsilí a potřeby více lidských rukou.
  • Hřebenový zvedák využívá ke zvedání kolmou ozubenou osu.

Hřebenový zvedák - náš výběr

Zobrazit kompletní nabídku hřebenových zvedáků

Jak vybrat hřebenový zvedák

Využití

Pod pojmem zvedák si mnoho z vás jistě představí i zvedák na auto, který například vozí v automobilu jakožto součást povinné výbavy. I hřebenový zvedák tak v zásadě spadá mezi jeden z typů heverů. Právě proto je si nutné říci, že zvedáky či hevery nejsou zdaleka potřebné jen pro zvednutí našich automobilů. Různými zvedáky lze zvedat i další stroje, například zahradní traktory nebo sekačky. Zvedáky a hevery nachází své využití obecně při zvedání těžkých břemen. Typicky jde například o betonové sloupky k plotům, velké okrasné kameny, které by jinak nebylo možné přemístit, a jakýkoliv další materiál na stavbách. Zvedák se využívá i v dílnách, kdy je potřeba nadzvednout nějaké konstrukce a bezpečně je opravit.

Výška zdvihu

Zvedáky lze samozřejmě rozdělit dvě výšky zdvihu na dva standardní typy, a to na zvedáky nízkozdvižné a zvedáky vysokozdvižné.

Hřebenový zvedák
Hřebenový zvedák 15-00 5t

Nízkozdvižné zvedáky

Nízkozdvižné zvedáky nachází uplatnění především při práci s automobily. Jak ale napovídá jejich název, břemeno, například zmíněný automobil, zdvihnou jen nepatrně. Nejsou tak vhodné například při práci s podvozkem.

Vysokozdvižné zvedáky

Vysokozdvižné zvedáky umožňují zvedat břemena do značných výšek, výsledkem čehož je nejen přesun takového břemena, ale například i práce přímo pod ním.

Zvedací mechanismus

Zvedáky či hevery lze rozlišovat dle zvedacího mechanismu, s jehož pomocí dochází k samotnému zdvihnutí břemena. Vybírat je možné z mechanického, hydraulického a pneumatického řešení.

Hřebenový zvedák
Hřebenový zvedák 1500 kg

Mechanický

Mechanické zvedáky břemeno do požadované výšky zvedají pomocí ručního zvedacího mechanismu. Zpravidla jde například o kličku nebo páku. Obsluha mechanických zvedáků je mírně náročnější nejen na fyzickou sílu, ale také na čas. Na druhou stranu jsou mechanické zvedáky většinou cenově dostupnějším zbožím.

Hydraulický

Hydraulické zvedáky začínají ovládat trh a postupně vytlačovat mechanické modely, a to díky své velmi snadné obsluze. Ovládání probíhá pumpováním a následným natlakováním kapaliny, která pozvolna zvolené břemeno zdvihne do požadované výšky. Opětovné spuštění břemene se provádí vypouštěném hydraulického ventilu. Stinnou stránkou je, že ve srovnání s mechanickým zvedákem je hydraulický výrazně těžší, větší a také dražší.

Pneumatický

Pneumatické zvedáky jsou méně obvyklé a ke svému fungování vyžadují buď kompresor nebo pumpu, neboť proces zdvihnutí břemene spočívá ve spolupráci se vzduchem. Tento typ je využíván především profesionály, a to i kvůli jeho rozměrům a cenám.

Hřebenový zvedák
Unicraft® BOW 6171205 Hřebenový zvedák SW 50

Hřebenový zvedák

Hřebenový zvedák, nebo-li hever patří mezi zmíněný mechanický typ zvedáku. Podoba hřebenového zvedáku se sestává z kolmé ozubené osy. Obsluha probíhá otáčením klikou, případně pomocí páky, kdy je po ozubené ose břemeno zvedáno směrem vzhůru. Velmi důležitou součástí hřebenového zvedáku je také brzda, která umožňuje břemeno zafixovat v požadované výšce tak, aby samo neklesalo zpět dolů. Je nutno podotknout, že hřebenové zvedáky patří mezi méně častý typ a současně jsou i mírně dražší.

Druhy zvedáků výhody nevýhody  
mechanický cenově nejdostupnější náročnější obsluha  
hydraulický jednoduchá a rychlá obsluha vyšší cena  
pneumatický rychlé zdvihnutí nutnost mít kompresor, vyšší cena  

Kritéria výběru

Při výběru vhodného hřebenového zvedáku je nutné vzít v potaz několik zásadních a důležitých parametrů. Zvedací zařízení je totiž nutné vždy vybírat dle toho, co sním nejčastěji budete zvedat. Svou pozornost proto zaměřte na nosnost, výšku zdvihu a hmotnost.

Nosnost

Nosnost je hodnotou, která udává maximální hmotnost zvedaného břemene, které je daný zvedák schopný zdvihnout. Tento parametr je udáván v kilogramech nebo tunách. Je třeba dbát opravdu na to, aby při zdvihání břemene nedošlo k překročení maximální hodnoty, neboť to může vést k nevratnému poškození zvedáku. Pro běžného uživatele většinou pro účely domácí využití stačí nosnost kolem 450 kilogramů. Většina modelů však zvládne i nižší jednotky tun. Profesionální zvedáky zvládají klidně až 50 tun. Vždy si nechte rezervu nad břemenem, které budete obvykle zdvihat.

Hřebenový zvedák
Hřebenový zvedák s přestavitelnou opěrou a ráčnoklikou 5t

Výška zdvihu

V případě výšky zdvihu výrobci zvedáků obvykle udávají dvě hodnoty, a to minimální výšku zdvihu a maximální výšku zdvihu. Je to z toho důvodu, aby břemeno do zvedáku bylo vůbec možné umístit.

Hmotnost

Hmotnost zvedáku bývá obvykle nejméně důležitá. Pokud jej potřebujete, je nutné s ním počítat. Buď tak, že jej musíte převážet, případně je umístěn ve vaší dílně nebo servisu. Hřebenové zvedáky patří mezi těžší typy a hmotnost vždy roste do několika desítek kilogramů.

Ceny

Ceny hřebenových zvedáků začínají na zhruba 3 500 Kč, přičemž jde o menší typy s nosností kolem 1 500 kilogramů. Cena nadále roste s tím, jak se zvyšuje nosnost hřebenových zvedáků. Například model s nosností 5 000 kilogramů již stojí bezmála 6 000 Kč.

Hřebenový zvedák
Hřebenový zvedák kontejnerový CON 5t / 690mm

Otázky a odpovědi

K čemu slouží zvedáky, respektive hevery?

Jde o zařízení, pomocí kterého lze snadno zdvihnout velmi těžké břemena, a to s minimem fyzické námahy. Využívají se zdvihání těžkých betonových sloupků nebo například vozů.

Na co si dát hlavní pozor při výběru hřebenového zvedáku?

Nejen při výběru hřebenového zvedáku je nutné se zaměřit na maximální nosnost. Ta určuje, jak těžké břemeno lze zdvihnout a tuto hodnotu není vhodné překračovat.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Zobrazit kompletní nabídku hřebenových zvedáků