Topeniště k udírně

Základní prvek ke každé udírně.

ca. 1 500 CZK
ca. 4 500 CZK
ca. 3 000 CZK
ca. 4 600 CZK

Jak vybrat topeniště k udírně

  • Topeniště k udírně je nedílnou součástí takřka každé udírny a v některých případech je nazýváno též ohništěm.
  • Topeniště k udírně může být přímo v udírně, případně je umístěno zvlášť a kouř je k udírně přiváděn kouřovodem.
  • Oddělené topeniště k udírně bývají praktičtější, například kvůli regulaci intenzity kouře a především samotného ohně.

Popis

Topeniště je někdy nazýváno ohništěm a bývá nezbytnou součástí každé klasické udírny. Z podstaty věci jej samozřejmě nenajdeme u elektrických udíren, kde není oheň rozhodně žádoucí. Topeniště k udírně je prostorem, kde bývá rozděláván oheň, dochází ke tvorbě kouře a ten je následně přiváděn k udící části udírny, a to prostřednictvím kouřovodu nebo volného prostoru.
Topeniště k udírně

Dostupné
OHENVZAHRADE.CZ Topeniště k udírně standard

Umístění

Topeniště k udírně může být v základu umístěné dvěma různými způsoby. V prvé řadě může být přímou součásti udírny, druhou možností je oddělené umístění, kdy je topeniště poněkud stranou. Jak to už bývá, každé řešení má svá pro a proti.

V udírně

Poměrně obvyklým jevem, zejména u menších udíren, je umístění topeniště dovnitř samotné udírny. Výhodou je, že topeniště umístěné uvnitř udírny vám zabere méně místa. Nevýhodou je naopak fakt, že se vám během uzení bude hůře regulovat teplota kouře a současně budete muset opravdu dbát na to, aby se plamen ohně z topeniště nedostal přímo do prostoru uzení, což je samozřejmě zcela nežádoucí.

Mimo udírnu

Alternativní možností je umístění topeniště mimo samotnou udírnu. Toto řešení je přeci jen náročnější na prostor a obvykle je proto vidět například u větších zahradních udíren, které nejsou nijak přenosné. Požadovaný kouř je při tomto řešení, kdy je topeniště mimo samotnou udírnu, přenášen prostřednictvím kouřovodu do samotné udírny. Topeniště umístěné mimo udírnu je také obecně praktičtější. Můžete lépe regulovat přísun kouře, takřka netřeba řešit intenzitu plamene a je ideálním řešením pro uzení studeným kouřem.

Na zazdění
AMETALTOP Topeniště k udírně AMT-10 008

Součásti topeniště

Každé topeniště k udírně se skládá z nezbytného roštu, na kterém probíhá samotné hoření paliva. U typické udírny je palivem samozřejmě dřevo, v ideálním případě dřevěná polena. Může ale klidně jít také o brikety, štěpky či další spalitelné věci. Při hoření a spalování vzniká samozřejmě popel, který se sbírá do popelníku a následně vyhazuje. Není žádným překvapením, že topeniště k udírně je v tomto ohledu velice podobné například klasickým kamnům.

Umístění topeniště k udírně výhody nevýhody
součástí udírny kompaktní rozměry celé udírny horší regulace samotného kouře, nutnost dávat pozor na oheň
mimo samotnou udírnu snadná regulace kouře, možnost uzení studeným kouřem náročnost na prostor

Chybějící topeniště

Topeniště k udírně se může zdát jako naprostá samozřejmost, avšak neměla by vás překvapit udírna, která topeništěm nejen že nebude vybavena, ale dokonce nebude topeniště ani potřebovat. Jedná se o elektrické udírny, kde nemusí docházet ke spalování paliva, ale potřebný kouř je vytvářen elektrickou energií. Jde tak o ekologičtější formu, která se často objevuje u menších a například i interiérových udíren. Někomu však tento způsob nemusí tolik vyhovovat, neboť výsledkem není to správné uzení s nezaměnitelným aroma.

Kouřovod

Pokud budete řešíte patřičné topeniště k vaší udírně, nemine vás ani kouřovod, který je zcela nezbytný zejména v případě, že je topeniště k udírně oddělené a nenachází se přímo v udírně. Samotný kouřovod může být v případě pevných udíren, které jsou zděné, vystaven také jakožto zděný a celkově tak esteticky ladit se samotnou udírnou. Kouřovod však může být také plechový, což je samozřejmě stejně funkční a levnější alternativa. U kouřovodu, který vede od topeniště k udírně je důležitý také sklon, který by měl činit v ideálním případě 10 centimetrů na 1 metr.

Mimo udírnu
Topeniště k udírně Rulyt malé – 59×49 cm

Ceny

Pokud máte spíše menší udírnu, nebudete potřebovat ani nikterak velké topeniště k udírně. Menší základní modely pořídíte za cenu začínající pod hranicí 2 000 Kč. Kolem 3 000 Kč se již nachází tradiční topeniště k udírně, která uspokojí takřka všechny uživatele, kteří čas od času v domácích podmínkách udí maso či sýry.

Otázky a odpovědi

Jaký druh topeniště k udírně je nejlepší?

V základu rozlišujeme dva druhy topenišť k udírně a každý má své výhody i jisté nevýhody. Velmi záleží na vašich preferencích a možnostech. Pokud máte prostor, například zahradu, doporučuje se spíše větší udírně s odděleným topeništěm. Plně tak budete moci využívat výhod regulace kouře a případně také uzení studeným kouřem.

Na co si dát v případě topeniště k udírně pozor?

Dbejte na t, aby bylo topeniště dostatečně rozměrné, a to i v případě menších udíren. Ve výsledku totiž bude snazší do topeniště vkládat palivo, kterým bude nejčastěji dřevo. Topeniště by tak mělo co nejefektivněji využívat prostor udírny.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Michal Pavlíček

About the Author

About the Author

Již během studií na gymnáziu jsem měl možnost si vyzkoušet redaktorskou činnost v několika internetových magazínech věnujících se mobilním telefonům. O danou tematiku jsem se zajímal v podstatě od mala a psaní mě bavilo vždy. Jakožto redaktor pracuji dnes a denně již více než 12 let, avšak zaměření pouze jedním směrem se jevilo občas jako lehce svazující. Proto jsem zhruba před 2 lety zkusil také copywriting, kdy vytvářím texty rozličného obsahu a dozvídám se spoustu nových informací z různých oborů.