Srovnání tryskacích zařízení 2023: Typy a rady

Známé jako pískovací stroje.

Autorka: Klára Machátová | Aktualizováno: Červen 2023

VÍTĚZ SROVNÁNÍ
Mobilní tryskací zařízení Applied 20

Jak vybrat tryskací zařízení?

  • Tryskací zařízení jsou jinak označovány jako pískovací stroje. Jejich základní dělení je na přístroje stacionární a mobilní.
  • U konkrétních modelů pískovaček se můžete setkat s různými systémy opracování materiálů.
  • Nejčastěji se jedná o suché tryskání (injektorový nebo tlakový systém) a tryskání pomocí vlhkého písku.
  • Z dalších parametrů zohledněte objem, rozměry nebo typ vhodného abrazivního materiálu.

Tryskací zařízení - náš výběr

Mobilní tryskací zařízení

Tryskací zařízení Applied

Tryskací zařízení Dustless

Zobrazit kompletní nabídku tryskacích zařízení

Jak vybrat tryskací zařízení?

Typy

Tryskací techniku lze rozdělit do dvou základních kategorií a to zařízení stacionární a mobilní.

Stacionární

Mezi stacionární tryskací zařízení patří speciální tryskací kabiny, které jsou součástí vybavení dílen nebo garáží. U těchto zařízení probíhá celý pracovní postup uvnitř stroje, mají tedy bezprašný provoz. Velikost vnitřního boxu pak ovlivňuje také velikost předmětů, které lze opracovat, takže práce s tímto přístrojem je de facto omezená. K pískování se většinou používá jemnější abrazivo a nejčastěji fungují na principu injektorového tryskání.

Tryskací zařízení
Mobilní tryskací zařízení Applied 20

Mobilní

Tato zařízení využijete nejen v dílenském provozu, ale i v terénu. Jejich výhodou je právě mobilita, která zajišťuje širší možnosti využití pískovačky. Kromě opracování materiálu např. ve složitější zástavbě, s nimi opracujete např. i nadměrné objekty, které se do běžných tryskacích kabin nevejdou.

Víte, že…?

Tryskací zařízení a příslušné materiály se používají k čištění nejrůznějších povrchů, odstraňování koroze nebo nánosů barev. Díky těmto přístrojům získáte požadované zmatnění nebo zdrsnění povrchu apod.

Systém tryskání

U tryskacích zařízení se můžete setkat z různými systémy, na kterých dané přístroje fungují.

Mobilní tryskací zařízení
Contracor Mobilní tryskací zařízení BlastRazor Z-200

Injektorový

Tato technologie je založena na principu přisávání tryskacího materiálu do stlačeného vzduchu. Abrazivo je přisáváno do ruční pískovací pistole, která může mít různě velké trysky. Většinou se používá jemnější abrazivo jako je písek, struska nebo balotina. Pískovací práce probíhají při tlaku od cca 2 do 8 baru a průtoku již od 0,8 m3/min. Opracování materiálů je poměrně šetrné, nedochází k deformaci tryskaného podkladu, proto se přístroj hodí např. k renovaci historických vozidel nebo v dřevařském průmyslu.

Tlakový

Nejčastější systém u profesionálních tryskacích zařízení. Tyto přístroje jsou účinné a spolehlivé. Abrazivo se v přístroji natlakuje prostřednictvím stlačeného vzduchu a následně je distribuováno do trysek. Tlakování zajistí vysokou rychlost a následné opracování je tedy vysoce efektivní. Tlakové pískovačky se používají např. k opracování ocelových konstrukcí, mostů a nejrůznějších ploch o všech velikostech.

Vlhčeným pískem

V tomto případě je abrazivo v tlakové nádobě smícháno s vodou v různém poměru s ohledem na konkrétní přístroj. Směs je následně unášena proudem stlačeného vzduchu proti ploše, kterou chcete opracovat. Velkou výhodou tohoto systému je snížení prašnosti při práci a to až o 95 % v porovnání se suchým tryskáním, které představují předchozí možnosti. Bezprašný systém umožňuje pracovat se zařízením i tam, kde je suché tryskání nemožné provádět (např. centra měst, nádraží atd.)
Tryskání vlhčeným pískem je možné využít v průmyslu, ale také pro restaurátorské práce. Přístroj využijete také v interiéru při čištění např. kamenných schodišť, cihlových kleneb atd.

Tryskací zařízení Applied
Mobilní tryskací zařízení Applied 40
Systém Výhody Nevýhody
Injektorový Přístroje s nižší pořizovací cenou Méně účinné ve srovnání s tlakovým systémem
  Menší náklady na provoz Nedoporučuje se používání těžších abraziv (ocelová drť, litina atd.)
  Nižší spotřeba stlačeného vzduchu  
  Nízká hmotnost  
Tlakový Vysoká účinnost Vyšší spotřeba stlačeného vzduchu
  K pískování lze využít veškeré abrazivní materiály  
Vlhčeným pískem Bezprašný systém práce Opracovaný povrch zůstává vlhký, nelze ihned aplikovat další ošetření (lak, impregnace atd.)
  Vyšší účinnost Může dojít k znečištění (zablácení) okolí

Víte, že…?

Mobilní tryskací zařízení mohou být vybaveny tzv. odlučovačem. Ten slouží k odstranění kondenzátu a olejových částic. Efektivnější jsou ale sušičky vzduchu a dochlazovače, které nežádoucí částice v systému stlačeného vzduchu odstraňují lépe.

Objem

Objem je hodnota, která je důležitá u všech typů pískovaček. Platí zde pravidlo, že čím větší hodnotu zvolíte, tím déle budete moci se zařízením pracovat. U mobilních pískovaček počítejte s nižším objemem než u kabinových variant.
Objem se běžně pohybuje v rozmezí od 25 do 1000 litrů.

  • Od 25 do 75 l – přístroje s nižším objemem určené běžným uživatelům pro méně náročnou práci; disponují nižším výkonem a kratší délkou pracovního cyklu – cca 15 až 30 min
  • Od 75 do 200 l – zařízení určená jak pro hobby využití, tak pro pískování v různých profesních odvětvích; výkon je podstatně vyšší a prodlužuje se i délka práce bez přerušení (30 až 60 min)
  • Od 300 do 1000 l – tryskací zařízení pro profesní využití; možnost opracování i hrubých nečistot případně nadměrných konstrukcí; vysoký výkon a pracovní cyklus trvající i déle než jednu hodinu
Tryskací zařízení Dustless
Tryskací zařízení Dustless Blasting DB800

Rozměry

Rozměry je nutné zohlednit u kabinových modelů tryskacích zařízení. Vzhledem k tomu, že pískování probíhá uvnitř kabiny, její velikost ovlivní velikost opracovávaného předmětu. Proto tento rozměr uzpůsobte velikosti předpokládaným upravovaným dílům. V potaz je také nutné brát vstup do pískovacího boxu, který může být také velikostně omezený.

Abraziva

Abrazivní materiál je surovina vysoké tvrdosti, která se používá k procesu pískování. Abraziva mají různou tvrdost, ale také velikost. Rozměr zrna se může pohybovat v rozmezí 0,1 až 3,2 mm. Abraziva je nutné přizpůsobit jak konkrétnímu typu pískovačky, tak opracovávanému materiálu.

Výrobci a ceny

Mobilní tryskací zařízení vyrábí např. Značky Procarosa nebo GEKO. Jejich cena se pohybuje v rozmezí 3500 Kč až 100000 Kč.
Tryskací kabiny najdete pod značkami LEERING HENGELO nebo Unicraft. Základní pořizovací cena se pohybuje kolem 4000 Kč. Nejdražší zařízení mohou stát i 800000 Kč.

Tryskací zařízení
Mobilní tryskací zařízení SODA BLAST APPLIED XTREME 40

Otázky a odpovědi

K čemu se tryskací zařízení používá?

Tryskací zařízení najdete i pod označením pískovačka. Primárně se používá k čištění nejrůznějších povrchů. Mimo to jimi můžete upravit jejich strukturu (zdrsnění, zmatnění.)

Která kritéria je třeba při výběru zohlednit?

Nejprve si vyberte vhodný typ přístroje podle toho, k čemu a kde budete zařízení nejčastěji používat. Dále se zaměřte na systém opracování daných materiálů. Důležitý je také objem, případně velikost u kabinových modelů.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Zobrazit kompletní nabídku tryskacích zařízení