Podlahové topení – cena a jak ušetřit?

podlahove-topeni-cena

Podlahové topení si získalo srdce mnoha majitelů rodinných domů, nových i rekonstruovaných bytů a mnoha dalších prostor. Významné výhody podlahového topení z něj dělají jednu z prvních voleb při stavbě či rekonstrukci. Nehodí se však úplně všude a pro jeho správnou funkci, stejně jako pro vaši plnou spokojenost, je nutné ctít a dodržovat pravidla pro jeho správnou instalaci. Tím nejlepším způsobem, jak s podlahovým topením začít, je dozvědět se o něm co nejvíce, vytvořit si představu o tom, co stavitele při montáži podlahového topení čeká a s jakými úskalími a náklady je nutné počítat. Ideálně si lze naplánovat i kroky, které vám část peněz ušetří.

Projekt přípravy podlahového topení

Modelový příklad: Majitelé chtějí instalovat podlahové topení do svého rodinného domu. Topení se bude pokládat jak v přízemí, tak v patře a celková podlahová plocha činí 100 m2 (50+50 m2). Součástí projektu je i realizace lité anhydritové podlahy, která se v kombinaci s podlahovým topením používá často a má v porovnání s klasickou betonovou podlahou nižší hmotnost a méně tak zatěžuje konstrukci. Snadněji se také niveluje a má vyšší tepelnou vodivost.

Cenová rozvaha:

Položka Cena
Litá anhydritová podlaha – 350 Kč/m2, plocha 100 m2 35 000 Kč
Přebroušení anhydritové podlahy, úprava spádu podlahy v koupelně 5 000 Kč
Systém elektrického podlahového topení (včetně uchycení, rozdělovače pro elektrické podlahové topení, skříně rozdělovače, termostatu) – 605 Kč/m2, plocha 100 m2 60 500 Kč
Tepelné izolace pod podlahové topení – 307 Kč/m2, plocha 100 m2 30 700 Kč
Kročejová izolace pro 2. NP – 135 Kč/m2, plocha 50 m2 6 750 Kč
Provedení topných a tlakových zkoušek, vypracování protokolu 2 700 Kč
Doprava materiálu 3 000 Kč
Celková cena 143 650 Kč

Z cenové rozvahy je patrné, že instalace podlahového topení je poměrně komplexní činnost, která zahrnuje celou řadu dílčích kroků a položek rozpočtu. Které z nich se na celkové ceně podlahového topení za 1 m2 podílejí nejvýznamnějším způsobem? A lze na některé z těchto položek uspořit část nákladů?

Podlahové topení a příprava jeho instalace

Podlahové vytápění interiérů se řadí mezi tzv. nízkoteplotní vytápěcí systémy, které jsou charakterizovány nízkou povrchovou teplotou a velkou plochou, skrze kterou je teplo předáváno do okolí. Podlahové topení tak činí skrze sálavou složku, tzn. dochází k ohřevu okolních stěn, od kterých je ohříván vzduch v interiéru. To je podstatou jednoho ze zásadních rozdílů podlahového topení od klasických radiátorů, které mají vysokou povrchovou teplotu a své teplo předávají okolnímu vzduchu, který následně ohřívá předměty v místnosti.

Při vytápění radiátory tak v místnosti dochází k silnému proudění vzduchu a na různých místech v místnosti se ustanoví rozdílné teploty. Oproti tomu podlahové topení vytváří ve všech částech místnosti víceméně stejnou teplotu. Díky slabému proudění vzduchu nedochází k víření prachu, což je dobrou zprávou pro alergiky a astmatiky, současně podlahové topení vzduch na rozdíl od radiátoru příliš nevysušuje.
Podlahové topení je nicméně poměrně specifický systém a jako takový má i svá úskalí. Hygienické limity určují, že maximální teplota povrchu podlahy musí být 29°C, výjimku tvoří např. koupelna, kde je možno dosáhnout až 35°C. To je v souladu s nízkoteplotní charakteristikou tohoto moderního topného systému, také z toho ale plynou jisté vlastnosti podlahového topení, se kterými musí každý, kdo jej chce využívat, již předem počítat.podlahove-topeni-cena

Nízkoteplotní charakteristika systému znamená mimo jiné i to, že interiér je podlahovým topením vytopen za poměrně dlouhou dobu. Nejde proto o vhodné topení např. na chatu, kde je třeba po příjezdu ve večerních hodinách objekt vytopit rychle.

Stejně tak je podlahové topení systémem, o kterém by měli uvažovat pouze majitelé zateplených nebo nízkoenergetických objektů. V případě, že z objektu uniká teplo ve významné míře, podlahové topení není totiž schopné tyto úniky „přebít“ a objekt vytopit. S kobercem se podlahové topení také nedoporučuje používat a příliš si nerozumí ani s bukovými dřevěnými podlahami, které jsou citlivé na změny teplot a vlhkosti.

Výše uvedené parametry budou hrát roli v rozhodování, zda se rozhodnout pro podlahové topení nebo radiátory. Pokud je však váš interiér pro instalaci podlahového topení vhodným a vy se pro něj rozhodnete, můžete přikročit k volbě konkrétní technologie podlahového topení. V základním dělení nalezneme na trhu dvě technologie:

  • Podlahové topení elektrické
  • Podlahové topení teplovodní

Nejednoho zájemce o tento typ vytápění jistě napadlo, zda je lepší elektrické podlahové topení nebo teplovodní podlahové topení. Jednoznačná odpověď však neexistuje. Elektrické podlahové topení je jednodušší na instalaci, vyžaduje minimální zvýšení podlahy, umí zajistit v každé místnosti jinou teplotu a pořizovací náklady na podlahové topení tohoto typu jsou nižší než v případě teplovodního podlahového topení.

Nevýhodou elektrického podlahového topení jsou však poměrně vysoké provozní náklady. Ty představují naopak velkou výhodu teplovodního podlahového topení. Ti, kteří se pro něj rozhodnou, ale musejí počítat s náročnější instalací, výraznějším navýšením podlahy, pomalejším náběhem a menšími možnostmi regulace. Volba jednoho z těchto dvou typů podlahového topení tak závisí na konkrétních požadavcích a přáních zadavatele stavby či rekonstrukce a parametrech daného projektu.

V dnešní době existuje v kombinaci s podlahovým topením také možnost použití nejrůznějších akumulačních podlahových krytin nebo naopak potěrů urychlujících distribuci tepla. Jejich použití opět závisí na konkrétní situaci.

Pro demonstraci jednotlivých nákladových položek a potenciálních způsobů úspory prostředků použijeme modelový příklad projekt instalace podlahového topení.

Jaké faktory nejvíce ovlivňují cenu instalace podlahového topení?

Cena podlahového topení bude vždy představovat při stavbě či rekonstrukci nezanedbatelnou položku. Logicky platí, že čím větší plocha, tím vyšší cena. Tato přímá úměra platí za všech okolností.
Zásadní vliv bude mít výběr vlastního systému. Rozhodnete se pro elektrické podlahové topení nebo teplovodní podlahové topení? Zvítězila u vás druhá volba? Budete jej moci připojit na váš stávající plynový kotel, elektrický kotel, tepelné čerpadlo nebo solární panely? Pokud ne, jaké úpravy budete muset udělat, aby to bylo možné? Toto všechno jsou otázky, na které je třeba znát odpovědi.

Nedílnou součástí přípravy každého projektu instalace podlahového topení musí být vždy i co nejpečlivěji provedená analýza trhu a nabídek jednotlivých firem a prodejců potřebného materiálu. Jen díky ní totiž můžete získat opravdový přehled o rozmezích cen jednotlivých položek. Ty se mohou lišit mezi regiony stejně jako mezi konkrétními prodejci. Čas strávený hledáním se nikdy nevyplatí „šidit“.

Zatímco rozdíly v cenách materiálu a různých typů podlahového topení nelze obecně charakterizovat a vždy záleží na konkrétním projektu, resp. určuje je příliš mnoho proměnných (vystačit si musíme s obecným pravidlem o méně kvalitních materiálech za nižší cenu), dva nejběžnější způsoby realizace podlahy objektivně porovnat lze. Anhydritová podlaha má o něco lepší vlastnosti (již zmíněná tepelná vodivost, nižší hmotnost, snadná nivelace) než podlaha betonová (její výhodou je odolnost proti vodě), která bývá charakterizována o 30-40% nižší cenou.

Ponechme na chvíli stranou otázku, do jaké míry je instalace podlahového topení svépomocí realistická či vhodná k doporučení, a konstatujme, že cena práce činí v případě instalace podlahového topení, stejně jako v případě mnoha jiných stavebních činností, podstatnou část ceny celkové. V našem modelovém případě ji firma již zahrnula přímo do cenové nabídky.

Kde lze při instalaci podlahového topení ušetřit?

Při pokusu o identifikaci míst, které mohou přinést úlevu projektovému rozpočtu, začněme u celkové plochy, na kterou se bude podlahové topení instalovat. Zdálo by se, že s tímto parametrem skutečně nelze nic udělat. To ale nemusí být za určitých okolností pravda. Projděte si znovu všechny místnosti, ve kterých chcete mít podlahové topení. Není mezi nimi předsíň, kde se chodí pouze v botách a de-facto se jí pouze prochází? A co malá ložnice, ve které tři čtvrtiny podlahové plochy zabírá postel? Přinese tam podlahové topení skutečně reálný užitek?

Výběr podlahové topení nebo radiátory nemusí vždy skončit absolutním vítězstvím jednoho nebo druhého prostředku, zamyslete se, zda není vhodnější v některých místnostech od podlahového topení upustit, nahradit jej konvenčním způsobem vytápění a ušetřit tak část prostředků.

Cenový rozdíl mezi teplovodním podlahovým topením a elektrickým podlahovým topením již byl zmíněn v předchozím textu. Elektrický systém nabízí nižší pořizovací cenu a vyšší provozní náklady, teplovodní podlahové topení přesně naopak. Zmíněn byl i cenový rozdíl související s typem podlahy: betonová je levnější, anhydritová ve většině případů lepší.

Na izolaci pod podlahové topení, která z hlediska nákladů představuje cca 20%, lze výběrem materiálu z levnější části spektra ušetřit řádově stovky či několik málo tisícovek.

V předchozím textu byla zmíněna i možnost instalace podlahového topení svépomocí. To by jistě znamenalo úsporu poloviny či dokonce ještě větší části celkových nákladů na projekt. Tento způsob je jistě možný a již mnoho majitelů domů či bytů se pro něj rozhodlo. Většina z nich zvolila elektrické podlahové topení, i proto, že je na instalaci významně jednodušší než teplovodní podlahové topení.

Na trhu jsou dostupné i systémy navržené právě pro instalaci svépomocí. Na mysli máme především topné rohože. Které se vyznačují právě velmi snadnou instalací. Vždy však mějte na paměti, že minimálně elektrické zapojení musí v každém případě provést osoba odborně způsobilá.
Probrat veškeré aspekty spojené s instalací podlahového topení by vydalo na sto
vky stran textu, každý, kdo se do podobného projektu pustí, zvláště pak ti, kteří se rozhodnou pro práci svépomocí, by ale problematice podobnou pozornost věnovat rozhodně měli. Poté již nezbývá než jim popřát hodně štěstí a zdárně dokončené dílo, které bude dlouho a dobře sloužit ke spokojenosti všech obyvatelů bytu či domu.