Solární panely – cena a jak ušetřit?

solarni-panely-cena

Slunce vysílá směrem k Zemi každou vteřinou obrovské množství energie a byla by věčná škoda nepokoušet se jí využít. Nic na tom nemění ani poněkud zdiskreditovaná státní podpora velkým solárním projektům. Koneckonců, pozornost se od nich přesouvá právě k domácím fotovoltaickým elektrárnám. Co však montáž solárních panelů na rodinný dům obnáší a kolik stojí? A lze během jejich instalace ušetřit?

Projekt instalace solárních panelů

Projekt instalace solárních panelů musí obsahovat informaci o tom, co od solárních panelů na domě očekáváme. K čemu budou sloužit a jakou část energetické spotřeby domu by měly pokrýt.

Modelový příklad: Mladá tříčlenná rodina (2 dospělí s dítětem) chce instalovat solární panely na střechu svého rodinného domu a očekává, že energie jimi vyrobená pokryje více než 70% roční spotřeby energie na ohřev užitkové vody. Přípravu projektu s těmito parametry zadali specializované formě, která připravila návrh rozpočtu.

Modelový rozpočet:

Položka Cena
Vlastní fotovoltaický systém  
Solární kolektory a doplňkový materiál 28 500 Kč
Čerpadla, směšovač, zásobníky, expanzní nádoba 26 500 Kč
Montáž a zkoušky fotovoltaického systému 15 200 Kč
Izolace  
Izolační materiál 2 000 Kč
Montáž izolační vrstvy 800 Kč
Vnitřní rozvody solárního systému  
Potrubí, armatury, kohouty 9 800 Kč
Práce na montáži vnitřních rozvodů 2 200 Kč
Celková cena 85 000 Kč

Z návrhu projektu a rozpočtu jsou patrné jak hlavní části systému, tak struktura ceny celé instalace solárních panelů na dům.

Z čeho sestává cena fotovoltaického systému?

Celková cena solárních panelů pro vytápění rodinného domu nebo ohřev vody je definována cenou vlastního fotovoltaického sběrného systému, doplňkového materiálu, mezi který patří především komponenty vnitřních rozvodů, a také práce specializované firmy.

Jednotlivé typy solárních panelů se liší dle provedení a také parametrů, z nichž nejdůležitější je účinnost. Kolektory jsou na trhu dostupné pod označením „ploché deskové“, „vakuové deskové“ a „vakuové trubicové“. Jednotlivé typy mají své výhody i nevýhody a jejich použití závisí na konkrétní podobě projektu a požadavcích na solární systém.

Ploché deskové kolektory často pro ohřev vody postačí a charakterizuje je nižší pořizovací cena, v zimě je ovšem třeba počítat s jejich opravdu malou účinností. Vakuové deskové kolektory generují teplo i při minimálním slunečním svitu a kolektory označované jako vakuové trubicové jsou potom vhodné spíše pro vytápění staveb než jako solární panely pro ohřev vody.

Materiál pro vnitřní rozvody či izolaci tvoří druhou část nákladů na instalaci solárních panelů. Cena těchto položek závisí na výběru konkrétních materiálů. Práce na montáži systému solárních panelů je potom předmětem regionálních rozdílů a konkrétních nabídek specializovaných firem.

Na čem lze při instalaci solárních panelů ušetřit? (A kde by se šetřit rozhodně nemělo?)

V předchozím textu bylo uvedeno, že na trhu existují tři základní typy solárních panelů, které se liší konstrukcí, parametry a samozřejmě také cenou. Není ale na místě snažit se uspořit finanční prostředky použitím těch obecně nejlevnějších (tj. plochých deskových) ve chvíli, kdy jsou pro naše plánované použití nevhodné. Takováto úspora žádnému projektu neprospěje.

Stejně tak je třeba řídit se výsledky provozních výpočtů. Solární panely se vyznačují účinností od 60 do 95 % a obecně platí, že pro ohřev teplé vody spotřebované jednou dospělou osobou je třeba disponovat plochou solárního panelu 1 m2. Nákup některých levných, neznačkových solárních panelů ze zámoří se může zdát jako vhodná cesta k úspoře, pozor ale na nízkou účinnost, díky níž tyto panely nemusí stačit k naplnění požadavků dle předběžných výpočtů.

Nechce-li tedy zákazník šetřit na kvalitě solárních panelů (a je to tak naprosto správně!), uspořit lze prostřednictvím pečlivého průzkumu trhu, který může nezřídka vést k objevu zajímavé slevové akce nebo výprodeje. Vždy je také třeba se zamyslet nad tím, zda právě náš projekt instalace fotovoltaického systému nenaplňuje parametry projekty, který může žádat o státní dotaci na solární panely. Takováto finanční injekce může ekonomiku projektu výrazně ovlivnit ve váš prospěch.

Solární panely svépomocí?

Specifickou kapitolu tvoří úspora při zapojení solárního systému svépomocí. Nutno podotknout, že u solárních panelů pro vytápění nebo ohřev vody nepředstavuje vlastní montáž takovou poměrnou část celkové ceny jako u některých jiných projektů především těch, které obsahují větší množství klasických stavebních prací. Kromě toho je pro instalaci solárních panelů na střechu třeba některých speciálních nástrojů, které je třeba si opatřit. To vše snižuje význam práce svépomocí.

Výhoda montáže svépomocí se tak bude počítat spíše v dobrých pocitech z vlastnoručně odvedené práce než v desítkách tisíc korun. Je třeba také zmínit, že pokud je systém složitější, např. obsahuje instalaci solární řídící jednotky, pomoc profesionála je nezbytností kvůli správnému nastavení pro konkrétní domácnost.

Mějme také na paměti, že solární panely instalujeme na svoje domy především proto, aby nám snížily útratu za energie. Není překvapením, že šetřit na technologii, která nám má sama přinášet úsporu se nemusí vyplatit.