Tepelné čerpadlo – kolik to bude stát?

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-cena

Každý majitel rodinného domu dobře ví, že náklady na jeho vytápění jsou pro provoz domu velmi významnou položkou. Při hledání toho nejvhodnějšího systému se potom stále více a více lidí obrací k tepelným čerpadlům, neboť kombinace jejich efektivity, odolnosti a kvality tepelné regulace, kterou poskytují, z nich dělá pro mnoho rodinných domů velmi dobrou volbu. V čem spočívají jejich výhody a jak na jejich instalaci ušetřit?

Projekt na montáž tepelného čerpadla vzduch/voda

Modelový příklad: Majitelé chtějí nahradit ve svém rodinném domě starý kotel na tuhá paliva a vytápět jej nadále tepelným čerpadlem typu vzduch/voda. Instalace „na klíč“ byla objednána od specializované firmy, která majitelům domu následně poskytla návrh rozpočtu celého projektu.

Modelový rozpočet:

Položka Cena
Venkovní část tepelného čerpadla vzduch/voda 113 500 Kč
Vnitřní část systému tepelného čerpadla vzduch/voda 51 000 Kč
Propojovací potrubí 4 100 Kč
Doplňkový materiál 2 000 Kč
Elektroinstalace 3 800 Kč
Připojení systému tepelného čerpadla vzduch/voda k topné soustavě 10 000 Kč
Revize, uvedení do provozu 7 400 Kč
Celková cena 191 800 Kč

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla spočívá v odebírání tepla z okolního prostředí a jeho předání do vytápěného domu prostřednictvím systému tepelného čerpadla. Na trhu se lze setkat se dvěma typy: s tepelným čerpadlem vzduch/voda a tepelným čerpadlem země/voda.

Nejčastěji jsou mezi výhodami tepelných čerpadel uváděny jednoduchá instalace, bezúdržbovost a nižší investiční náklady.

Z výše uvedeného modelového rozpočtu je patrné, že instalováno bude tepelné čerpadlo vzduch/voda a nikoliv druhý existující typ tepelného čerpadla, země/voda. Obecně je prvně uvedený typ běžnější, a i když jej charakterizuje horší výkon při velmi nízkých teplotách. Tuto situaci lze však do jisté míry vyřešit použitím speciálním komponent, tzv. invertorů. Oproti tomu typ země/voda naopak funguje hůře v opačné situaci, tj. při vysokých venkovních teplotách.

Tip: Navstivite taky nase test pracky.

Na čem závisí cena instalace tepelného čerpadla vzduch/voda?

Jednoznačně nejdůležitější položkou rozpočtu je vlastní tepelné čerpadlo. Obecně platí, že tepelné čerpadlo vzduch/voda má nižší investiční náklady než čerpadla typu země/voda, jejichž cena obvykle začíná na hodnotě 250 000 Kč. Samozřejmě, že cenové rozdíly existují i mezi jednotlivými modely tepelných čerpadel vzduch/voda. Ty plynou jak z rozdílných výkonových parametrů, tak z kvality použitých materiálů a součástí. Na trhu proto nalezneme tepelná čerpadla s cenovkou 80 000 Kč stejně jako čerpadla za 180 000 Kč.

Další položky rozpočtu zahrnují dodatkový materiál a práci odborné firmy. Díky poměrně snadné instalaci je tato část finanční rozvahy v porovnání s cenou tepelného čerpadla podstatně nižší.

Kde lze při instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda nejlépe ušetřit?

Při rozhodování o koupi konkrétního modelu tepelného čerpadla vzduch/voda nás zajímá jeho výkon, který musí být dostatečný k tomu, aby kompenzoval tepelné ztráty objektu. Aby měla investice do tepelného čerpadla smysl, musí mít dostatečný výkon. Koupě méně výkonného čerpadla tak jistě není dobrým způsobem úspory peněz.

Současně je třeba říci, že díky vysoké ceně jednotky tepelného čerpadla vzduch/voda, jsou možnosti výrazné úspory prostředků omezené. Při výběru se vyplatí pečlivě prozkoumat trh, v některých případech je možné narazit na zajímavé slevové akce. Ušetřit lze také prostřednictvím vládních dotačních programů, které mohou za určitých okolností pokrýt i instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda.

Již dříve zmíněná snadná instalace znamená, že cena instalace tepelného čerpadla vzduch/voda tvoří v rámci celkové ceny jen malou část. Zapojení čerpadla svépomocí je tak sice možné, úspory však přinese pouze v řádu tisícikorun, především v situaci, kdy je tak jako tak na místě nechat si zrevidovat elektroinstalaci či chladící médium.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro rodinný dům je dobrou volbou pro vytápění budov. Jeho cena se vždy bude odvíjet především od ceny vlastní jednotky. Pokud ale vyberete dobře, koupě se vyplatí. Provozní náklady na vytápění domu dokáže tepelné čerpadlo vzduch/voda snížit.