Vrtané studny – kolik to stojí?

vrtane-studny-cena

Poměrně vysoké ceny vody či nezávislost na distribuční síti v případě výpadku dodávek, to jsou nejčastější důvody pro pořízení vlastní studny. Vytvoření studny nicméně není triviální záležitostí a vyžaduje jak dobré know-how, odpovídající technické zázemí a znalost odpovídající legislativy. Proč ale právě vrtaná studna? Z čeho sestává celková cena, kterou za tuto studnu zaplatíte? A existuje vůbec nějaká možnost při stavbě ušetřit?

Projekt vrtané studny

Modelový příklad: majitelé rodinného domu chtějí na svém pozemku zbudovat studnu, která by jim poskytla vodu na zalévání i na pití. Oslovili proto specializovanou firmu s požadavkem na návrh kompletního projektu zahrnujícího hydrogeologický průzkum, zpracování příslušné dokumentace a provedení průzkumného hydrogeologického vrtu.

Modelový rozpočet:

Položka Cena
Zpráva hydrogeologického průzkumu 5 000 Kč
Realizace hydrogeologického vrtu  
Doprava vrtné soupravy, materiálu i pracovní síly na místo (275 km) 31 500 Kč
Realizace vrtané studny s PVC výstrojí (125 x 6 mm) 2 050 Kč/m
Vyřízení redefinice průzkumného vrtu 10 000 Kč
Celková cena při hloubce vrtu 60 m 169 500 Kč

Nutno podotknout, že uvedený modelový rozpočet je simulací, celková cena totiž vždy závisí na geologických podmínkách, ve kterých bude vrt realizován, a které, stejně jako hloubka vrtu, vyplynou teprve z hydrogeologického průzkumu.

Na tomto místě je také vhodné uvést důvody pro volbu vrtané studny na úkor studny kopané. V dnešní době jsou vrtané studny nejčastější volbou, mohou dosáhnout větších hloubek díky čemuž je hladina vody méně náchylná k výkyvům v suchých obdobích a současně je voda prostá povrchové kontaminace.

Mnoho kopaných studní, které ještě nedávno plnily svoji funkci, je dnes ve stále častějších a intenzivnějších suchých obdobích nepoužitelných. Vrtaná studna je tak jedinou možností, u které lze garantovat funkčnost i ve středně a dlouhodobém výhledu.

Z čeho sestává cena projektu hloubení vrtané studny?

Z uvedeného modelového rozpočtu je patrné, že hlavní část nákladů tvoří vlastní realizace hydrogeologického vrtu s parametry určenými na základě hydrogeologického průzkumu. Transport vrtné soupravy, většinou v podobě nákladního automobilu s vrtným zařízením, je samozřejmě poměrně nákladný a na rozdíl od mnoha projektů jiného typu tvoří při realizaci vrtané studny cena dopravy poměrně významnou položkou.
vrtane-studny-cena
Při vrtání studny se stavitel neobejde bez komunikace s příslušnými úřady a s tím spojeného papírování. V zásadě existují dva způsoby administrativního postupu při stavbě vrtané studny. Stavět lze buď po vydání stavebního povolení, jako standardní vodní dílo, nebo realizovat studnu jako průzkumný hydrogeologický vrt (je přesto nutné jej ohlásit) a stavební povolení, které průzkumný vrt „papírově“ změní na stálou studnu. Ať tak či onak, i tato administrativa sebou nese jisté náklady.

Za zmínku stojí i fakt, že součástí modelového rozpočtu není dodávka a instalace čerpadla do vrtané studny. K uvedené částce je tak třeba připočítat dalších několik tisíc korun za ponorné čerpadlo do vrtané studny.

Jak ušetřit na stavbě vrtané studny?

Realizace vrtané studny je příkladem projektu, kde je výraznější úspora poměrně obtížná. Vrtání studny je činnost vyžadující příslušné vybavení i zkušenosti a prakticky jej nelze provést svépomocí. Úsporu tak může přinést pouze mimořádná slevová akce apod.
V předchozím textu bylo uvedeno, že v tomto případě bývá významnou položkou rozpočtu projektu i doprava vrtné soupravy na místo prací. Vyplatí se proto vybírat zhotovitele díla v co nejbližším okolí, může to přinést úsporu prostředků.
Firmy většinou nabízejí vyřízení potřebné administrativy jako součást celé zakázky. Pokud se rozhodnete komunikovat s úřady sami, pravděpodobně dokážete celkovou cenu o něco málo snížit, půjde ale spíše o symbolickou částku a je otázkou, zda se něco takového vůbec vyplatí.