Plnění klimatizace – cena a jak ušetřit?

plneni-klimatizace-cena

Každé horké léto, kdy teploměr pod magickou třicítku klesá až v pozdních odpoledních hodinách a kdy lze čas trávit prakticky jen v restauraci pod slunečníkem nebo až po krk ponořený v řece či rybníku, donutí tisíce majitelů domů, bytů nebo provozovatelů kanceláří uvažovat o koupi klimatizace. Ponechme v tuto chvíli stranou investiční náklady na její pořízení a instalaci a zkusme se blíže podívat na náklady spojené právě s plněním klimatizace.

Plánování plnění klimatizace

Modelový případ: Majitel bytu 3+1 má nainstalovanou jednu klimatizační jednotku typu split a jakožto součást její pravidelné údržby před nadcházející letní sezonou se rozhodl pro její pravidelný servis spojený též s plněním klimatizace.

Modelový rozpočet:

Položka Cena
Servisní prohlídka klimatizace typu split (vnější i vnitřní jednotka) 1 200 Kč
Doplnění chladiva 900 Kč
Doprava 350 Kč
Celková cena 2 450 Kč

Ačkoliv je vždy na místě snažit se ponížit částku, kterou za údržbu vydáváme, nikdy by se tak nemělo dít na úkor kvality. Peníze, které by měli majitelé klimatizačních jednotek pravidelně investovat do jejich údržby jsou za všech okolností dobře vynaložené. Zanedbávání kontroly, výměny filtrů nebo právě kontroly stavu chladiva a následného plnění klimatizace může vést ke snižování účinnosti jednotky, zvyšování spotřeby elektrického proudu a v nejhorším případě až ke zničení motoru klimatizace.

Z čeho sestává cena servisu klimatizace?

Servisní kontrola klimatizace zahrnuje množství dílčích kroků. Patří mezi ně čištění a dezinfekce výměníků obou jednotek, veškerého potrubí a zásobníků, případně čerpadel. Dále se jedná o kontrolu správného uchycení kompresoru, elektrického zapojení nebo kondenzační a výparné teploty. V neposlední řadě pak zahrnuje i kontrolu provozních tlaků chladícího média.

V případě, že výše uvedená kontrola identifikuje nedostatek chladiva, přijde řada na plnění klimatizace. Celkovou cenu servisu poté většinou doplňují náklady, které si daná firma vyčíslí v souvislosti s dopravou a dalšími doplňkovými náklady.

Vliv, který mají jednotlivé položky rozpočtu na celkovou cenu servisu je patrný z modelového rozpočtu. Obecná kontrola klimatizace bývá nejvýznamnější položkou, cena plnění klimatizace s ní bývá řádově srovnatelná. Doprava, parkovné a další náklady jsou většinou spíše marginální a celkovou cenu příliš neovlivní.

Jak na plnění klimatizace ušetřit?

Vzhledem k významu pravidelné kontroly klimatizací a jejich servisu ve spojení s nutností disponovat poměrně specifickým know-how se nevyplatí uvažovat o kontrole svépomocí. Skutečnou kontrolu je vždy lepší svěřit profesionálům, kteří díky svým zkušenostem rozpoznají i počínající problémy.

Cenu plnění klimatizace lze snížit jen velmi obtížně. Cena chladícího média je v tomto případě dokonce výrazně nižší, než v případě, že by majitel klimatizace měl v úmyslu provést tento úkon sám. V takovém případě by totiž bylo nezbytné kupovat chladivo v balení, které by svým objemem značně převýšilo objem potřebný na doplnění toho uniklého. Platit chladivo, které nebude využito, zkrátka nemá smysl.

Pro upřesnění: v dnešní době přechází většina velkých výrobců klimatizací na chladivo R32, kterým nahrazují chladivo R410A. V obou případech se cena pohybuje okolo částky přesahující deset tisíc korun za několik kilogramů.

Částku za dopravu, kterou si budou firmy účtovat se bude lišit firmu od firmy. Obecně samozřejmě platí, že výběr lokální firmy vám v porovnání s firmou přespolní může jistou částku ušetřit. Vzhledem k povaze činnosti ale nelze očekávat velkou úsporu. Zdá se tedy, že nejjistější cestou k ušetření je v případě plnění klimatizace poctivý průzkum trhu a čekání na zajímavou slevovou akci.

[sociallocker id=”3036″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Und jetzt aber los.
[/sociallocker]