Základová deska – kolik to bude stát?

zakladova-deska-cena

Prostý fakt že základová deska tvoří podklad pro budoucí dům by měl každého stavitele naplnit pocitem nejvyšší zodpovědnosti. Bez dobře a kvalitně provedené základové desky totiž nemůže vyrůst kvalitní dům. Jak se ale staví základová deska? Kolik základová deska stojí? Jaký je technologický postup při stavbě základové desky? A samozřejmě také – jak sestavit rozpočet pro stavbu základové desky? To jsou některé z nejběžnějších otázek, které si každý zadavatel stavby pokládá a na něž by měl znát před započetím vlastní stavby ty správné odpovědi.

Projekt a rozpočet stavby základové desky

Stavba základové desky zahrnuje několik dílčích kroků, z nichž každý se určitou částí podílí na celkovém rozpočtu projektu. Ten je samozřejmě musí všechny zahrnovat a jeho výsledná podoba může být tedy např. následující:

Modelový případ: Příprava základové desky pro rodinný dům, zahrnuje kompletní soubor činností od zaměřování, shrnutí a bagrování zeminy přes instalaci ztraceného bednění po vlastní vylívání desky betonem.

Modelový rozpočet:

Položka Cena
Shrnutí ornice, vyměřování pásů 4 000 Kč
Ztracené bednění 4 600 Kč
Výkop základových pásů 8 000 Kč
Beton do základových pásů 38 500 Kč
Zemnící a izolační materiál 40 000 Kč
Štěrk 10 000 Kč
Ocelové kari sítě (50 kusů) 18 000 Kč
Beton desky 35 000 Kč
Celkem 154 500 Kč

Stavíme základovou desku

Před tím, než se naše pozornost plně zaměří na dílčí detaily stavby základové desky, je na místě ujasnit si některé pojmy a vyhnout se tak zmatení pojmů, které je v této oblasti až příliš časté. To spočívá v tom, že lidé často zaměňují skutečnou základovou desku s betonovou vrstvou bez nosné funkce na základových pásech. Jedná se přitom o samostatné, odlišné způsoby tvorby základů staveb, kterých existuje hned několik, dále také základové patky nebo piloty.

Základová deska je plocha z betonu vyztuženého železnými pruty nebo kari sítí a ona sama ponese tíhu celé stavby. Používá se v případech, kdy je stavba realizována na špatném podloží (např. podloží pískové) nebo pokud je její základ výrazně zatěžován na více místech půdorysu. Vezmeme-li v potaz výše uvedené, není příliš překvapivé, že základová deska je v porovnání s betonovými základovými pásy dražším řešením.

Na čem závisí cena základové desky?

Parametrů, které ovlivňují cenu základové desky je hned několik. Patří mezi ně samozřejmě velikost stavby, která logicky určuje i velikost základové desky. Důležitý je však i typ budovy, jiné požadavky na základovou desku bude mít dřevostavba, jiné zděný dům. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že parametry nosné základové desky musí vždy propočítat kompetentní statik. Náklady pak ovlivní i pokud jsou základy realizovány ve svahu. Jako vždy je pro výslednou cenu významná kvalita materiálu a objem práce, kterou je schopen zadavatel stavby realizovat na základní desce svépomocí.

Jak lze na stavbě základové desky ušetřit?

Možnosti úspor při práci na základové desce byly nastíněny již v předchozím textu. Jedná se především – stejně jako v mnoha jiných případech z oblasti stavebnictví – o práci svépomocí. Zvládne-li si stavitel sám veškerou práci (asi vždy ale bude třeba objednávka betonu z betonárky či výkopy bagrem), cena uvedená v modelovém rozpočtu bude realistická. V opačném případě dojde k jejímu navýšení i o práci a výsledný rozpočet může šplhat až k částkám okolo 300 tisíc korun, resp. cena základové desky za m2 okolo 3 000 Kč.
Typ budovy potom ovlivní nutnou tloušťku základové desky, množství potřebného betonu, ocelových výztuží apod. Není překvapením, že čím těžší a náročnější stavba bude, tím větší nároky budou kladeny i na základovou desku.

Výměna materiálu za jiný, méně kvalitní, sice přinese staviteli okamžitou úsporu prostředků, jiné, mnohem vyšší, výdaje mu však může přinést základová deska popraskaná nebo nesplňující požadované parametry. Taková základová deska může i nebezpečná a náprava některých chyb je vždy nesmírně náročná, někdy přímo nemožná. Je tedy třeba skutečně dvakrát měřit a rozmýšlet a na materiálu se snažit ušetřit maximálně tím, že se jeho nákup budete snažit realizovat v akcích a výprodejích.